V decembri a bez elektriny? Na týchto bystrických uliciach sa treba pripraviť

Viacerí Bystričania budú v decembri bez prúdu. Pozrite si kompletný prehľad odstávok ulicu za ulicou!

Jakub Forgács

Stredoslovenská energetika informuje na svojich stránkach o plánovaných odstávkach elektrickej energie. Týkajú sa aj nášho mesta. Zamerali sme sa na odstávky v decembri. Kde a kedy v tomto čase nepôjde v Banskej Bystrici elektrina?

Od Do Adresa
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Banská Bystrica 595
06.12.2017 7:30 06.12.2017 14:30  Banská Bystrica
18.12.2017 9:30 18.12.2017 21:30  Cesta k Smrečine 11
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Československej armády 7
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Československej armády 9
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Československej armády 9
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Československej armády 9
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Československej armády 9
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Československej armády 9
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Československej armády 9
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Československej armády 9
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Československej armády 9
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Československej armády 9
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Československej armády 9
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Československej armády 9
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Československej armády 9
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Československej armády 9
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Československej armády 11
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Československej armády 11
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Československej armády 11
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Československej armády 11
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Československej armády 11
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Československej armády 11
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Československej armády 11
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Československej armády 11
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Československej armády 11
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Československej armády 13
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Československej armády 13
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Československej armády 13
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Československej armády 13
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Československej armády 13
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Československej armády 13
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Československej armády 13
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Československej armády 13
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Československej armády 13
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Československej armády 15
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Československej armády 15
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Československej armády 15
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Československej armády 15
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Československej armády 15
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Československej armády 15
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Československej armády 15
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Československej armády 15
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Československej armády 15
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Československej armády 15
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Československej armády 15
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Československej armády 15
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Československej armády 15
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Československej armády 17
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Československej armády 17
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Československej armády 17
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Československej armády 17
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Československej armády 17
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Československej armády 17
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Československej armády 17
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Československej armády 17
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Československej armády 17
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Československej armády 17
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Československej armády 19
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Československej armády 19
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Československej armády 19
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Československej armády 19
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Československej armády 19
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Československej armády 19
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Československej armády 19
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Československej armády 19
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Československej armády 19
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Československej armády 19
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Československej armády 19
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Československej armády 24
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Československej armády 24
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Československej armády 24
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Horná 24
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Horná 30
08.12.2017 7:30 08.12.2017 14:30  J. Cikkera 9
08.12.2017 7:30 08.12.2017 14:30  J. Cikkera 9
08.12.2017 7:30 08.12.2017 14:30  J. Cikkera 9
08.12.2017 7:30 08.12.2017 14:30  J. Cikkera 9
08.12.2017 7:30 08.12.2017 14:30  J. Cikkera 9
08.12.2017 7:30 08.12.2017 14:30  J. Cikkera 9
08.12.2017 7:30 08.12.2017 14:30  J. Cikkera 9
08.12.2017 7:30 08.12.2017 14:30  J. Cikkera 9
08.12.2017 7:30 08.12.2017 14:30  J. Cikkera 9
08.12.2017 7:30 08.12.2017 14:30  J. Cikkera 9
08.12.2017 7:30 08.12.2017 14:30  J. Cikkera 9
08.12.2017 7:30 08.12.2017 14:30  J. Cikkera 11
08.12.2017 7:30 08.12.2017 14:30  J. Cikkera 11
08.12.2017 7:30 08.12.2017 14:30  J. Cikkera 11
08.12.2017 7:30 08.12.2017 14:30  J. Cikkera 11
08.12.2017 7:30 08.12.2017 14:30  J. Cikkera 11
08.12.2017 7:30 08.12.2017 14:30  J. Cikkera 11
08.12.2017 7:30 08.12.2017 14:30  J. Cikkera 11
08.12.2017 7:30 08.12.2017 14:30  J. Cikkera 11
08.12.2017 7:30 08.12.2017 14:30  J. Cikkera 11
08.12.2017 7:30 08.12.2017 14:30  J. Cikkera 11
08.12.2017 7:30 08.12.2017 14:30  J. Cikkera 11
08.12.2017 7:30 08.12.2017 14:30  J. Cikkera 11
08.12.2017 7:30 08.12.2017 14:30  J. Cikkera 11
08.12.2017 7:30 08.12.2017 14:30  J. Cikkera 11
08.12.2017 7:30 08.12.2017 14:30  J. Cikkera 11
08.12.2017 7:30 08.12.2017 14:30  J. Cikkera 11
08.12.2017 7:30 08.12.2017 14:30  J. Cikkera 11
08.12.2017 7:30 08.12.2017 14:30  J. Cikkera 11
08.12.2017 7:30 08.12.2017 14:30  J. Cikkera 11
08.12.2017 7:30 08.12.2017 14:30  J. Cikkera 11
08.12.2017 7:30 08.12.2017 14:30  J. Cikkera 11
08.12.2017 7:30 08.12.2017 14:30  J. Cikkera 11
08.12.2017 7:30 08.12.2017 14:30  J. Cikkera 13
08.12.2017 7:30 08.12.2017 14:30  J. Cikkera 13
08.12.2017 7:30 08.12.2017 14:30  J. Cikkera 13
08.12.2017 7:30 08.12.2017 14:30  J. Cikkera 13
08.12.2017 7:30 08.12.2017 14:30  J. Cikkera 13
08.12.2017 7:30 08.12.2017 14:30  J. Cikkera 13
08.12.2017 7:30 08.12.2017 14:30  J. Cikkera 13
08.12.2017 7:30 08.12.2017 14:30  J. Cikkera 13
08.12.2017 7:30 08.12.2017 14:30  J. Cikkera 13
06.12.2017 7:30 06.12.2017 14:30  Kapitulská 0
08.12.2017 7:30 08.12.2017 14:30  Kapitulská 2
08.12.2017 7:30 08.12.2017 14:30  Kapitulská 2
08.12.2017 7:30 08.12.2017 14:30  Kapitulská 2
08.12.2017 7:30 08.12.2017 14:30  Kapitulská 4
08.12.2017 7:30 08.12.2017 14:30  Kapitulská 8
08.12.2017 7:30 08.12.2017 14:30  Kapitulská 12
08.12.2017 7:30 08.12.2017 14:30  Kapitulská 12
08.12.2017 7:30 08.12.2017 14:30  Kapitulská 14
08.12.2017 7:30 08.12.2017 14:30  Kapitulská 14
06.12.2017 7:30 06.12.2017 14:30  Kapitulská 23
06.12.2017 7:30 06.12.2017 14:30  Kapitulská 27
06.12.2017 7:30 06.12.2017 14:30  Kapitulská 99
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Robotnícka 3
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Robotnícka 5
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Robotnícka 5
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Robotnícka 7
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Robotnícka 7
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Robotnícka 7
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Robotnícka 7
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Robotnícka 7
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Robotnícka 7
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Robotnícka 7
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Robotnícka 7
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Robotnícka 7
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Robotnícka 7
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Robotnícka 7
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Robotnícka 7
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Robotnícka 9
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Robotnícka 9
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Robotnícka 9
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Robotnícka 9
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Robotnícka 9
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Robotnícka 9
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Robotnícka 9
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Robotnícka 10
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Robotnícka 11
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Robotnícka 11
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Robotnícka 11
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Robotnícka 11
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Robotnícka 11
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Robotnícka 11
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Robotnícka 11
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Robotnícka 11
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Robotnícka 12
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Robotnícka 13
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Robotnícka 13
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Robotnícka 13
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Robotnícka 13
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Robotnícka 13
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Robotnícka 13
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Robotnícka 13
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Robotnícka 13
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Robotnícka 13
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Robotnícka 13
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Robotnícka 13
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Robotnícka 13
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Robotnícka 15
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Robotnícka 15
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Robotnícka 15
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Robotnícka 15
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Robotnícka 15
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Robotnícka 15
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Robotnícka 15
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Robotnícka 15
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Robotnícka 17
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Robotnícka 17
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Robotnícka 17
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Robotnícka 17
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Robotnícka 17
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Robotnícka 17
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Robotnícka 17
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Robotnícka 17
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Robotnícka 17
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Robotnícka 19
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Robotnícka 19
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Robotnícka 19
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Robotnícka 19
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Robotnícka 19
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Robotnícka 19
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Robotnícka 19
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Robotnícka 19
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Robotnícka 19
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Robotnícka 24
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Robotnícka 24
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Robotnícka 24
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Robotnícka 24
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Robotnícka 24
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Robotnícka 24
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Robotnícka 24
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Robotnícka 24
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Robotnícka 24
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Robotnícka 24
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Robotnícka 24
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Robotnícka 24
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Robotnícka 24
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Robotnícka 24
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Robotnícka 24
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Robotnícka 501
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Robotnícka 1123
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Robotnícka 1297
06.12.2017 7:30 06.12.2017 14:30  Štadlerovo nábrežie 99
06.12.2017 7:30 06.12.2017 14:30  Štefánikovo nábrežie 7
06.12.2017 7:30 06.12.2017 14:30  Štefánikovo nábrežie 9
06.12.2017 7:30 06.12.2017 14:30  Štefánikovo nábrežie 9
06.12.2017 7:30 06.12.2017 14:30  Štefánikovo nábrežie 97
06.12.2017 7:30 06.12.2017 14:30  Štefánikovo nábrežie 99
06.12.2017 7:30 06.12.2017 14:30  Štefánikovo nábrežie 999
18.12.2017 8:30 18.12.2017 15:30  Uľanská cesta 0
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Železničiarska 4
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Železničiarska 4
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Železničiarska 4
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Železničiarska 4
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Železničiarska 4
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Železničiarska 4
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Železničiarska 4
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Železničiarska 5
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Železničiarska 5
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Železničiarska 5
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Železničiarska 5
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Železničiarska 5
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Železničiarska 5
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Železničiarska 5
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Železničiarska 5
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Železničiarska 5
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Železničiarska 5
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Železničiarska 5
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Železničiarska 5
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Železničiarska 5
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Železničiarska 5
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Železničiarska 6
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Železničiarska 6
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Železničiarska 6
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Železničiarska 6
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Železničiarska 6
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Železničiarska 6
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Železničiarska 6
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Železničiarska 6
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Železničiarska 6
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Železničiarska 6
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Železničiarska 6
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Železničiarska 6
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Železničiarska 6
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Železničiarska 6
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Železničiarska 6
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Železničiarska 6
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Železničiarska 7
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Železničiarska 7
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Železničiarska 7
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Železničiarska 7
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Železničiarska 7
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Železničiarska 7
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Železničiarska 7
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Železničiarska 7
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Železničiarska 7
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Železničiarska 7
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Železničiarska 7
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Železničiarska 9
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Železničiarska 9
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Železničiarska 9
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Železničiarska 9
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Železničiarska 9
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Železničiarska 9
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Železničiarska 9
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Železničiarska 9
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Železničiarska 9
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Železničiarska 9
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Železničiarska 9
07.12.2017 7:30 07.12.2017 14:30  Železničiarska 9

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame