V Bystrici sa zmenili volebné obvody: Poslanci prekvapili názormi na znižovanie počtov mandátov

Je rozhodnuté. V komunálnych voľbách bude mať Banská Bystrica štyri volebné obvody. Návrh prešiel rokovaním poslancov na mestskom zastupiteľstve. V pléne zaznelo aj viacero prekvapivých názorov na úpravu počtu poslancov v meste.

Jakub Forgács
Ilustračný obrázok k článku V Bystrici sa zmenili volebné obvody: Poslanci prekvapili názormi na znižovanie počtov mandátov
Zdroj: TASR

Poslanci spoločne s primátorom zasadli, aby riešili dôležité záležitosti nášho mesta na 30. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici. Jednou z tém zasadnutia bolo aj rokovanie o návrhu na nové určenie volebných obvodov v meste.

Vzniknú nové mestské časti?

Podľa mestského poslanca Pavla Bielika jednotlivé volebné obvody nespĺňajú počet voličov na jeden volebný mandát. „Pri štyroch volebných obvodoch je poslanecký zbor operatívnejší, vie lepšie komunikovať a aj mandát voličov je iný. Mesto Banská Bystrica nepotrebuje ani 31 poslancov, ale malo by pristúpiť k zníženiu ich počtu, pre lepšie rozhodovanie a spolupatričnosť poslancov,“ povedal.

„Bol som až rozčarovaný z toho, čo sa deje okolo volebných obvodov, a že sa to neriešilo už pred rokom – dvomi. Nemyslím si, že Kremnička a Rakytovce majú veľa spoločného s Fončordou, aj keď chápem, že sme primárne poslanci mesta a nie mestských častí,“ pokračoval mestský poslanec Igor Kašper

Ten si myslí, že sa to najviac dotklo poslancov, ktorí nemajú možnosť robiť robiť štyri roky v obvode, v ktorom budú kandidovať. Aj preto podal pozmeňujúci návrh, v ktorom mestské zastupiteľstvo žiada primátora mesta, aby po komunálnych voľbách aktualizoval mestské časti a vyhlásil samostatné mestské časti Pršianska Terasa a Kráľová.

12 poslancov v Bystrici

„To, čo sa dialo počas tohto volebného obdobia, nemá obdobu. Vízia mesta, okrem cestovného ruchu, nebolo žiadna a všetci poslanci vo volebných obvodov si urobili republiku v republiku. Nešlo o záujmy mesta, ale volebných obvodov,“ uviedol mestský poslanec Ján Chladný. „Čo sa týka rušenie banskobystrických škôl, všetci poslanci Sásovej nezrušili Tatranskú, aby boli dobrí pred voličmi. Všetci poslanci za Fončordu nezrušili Okružnú, aby v tomto obvode boli dobrí oni,“ spomenul.

Podľa jeho slov by mal fungovať jeden volebný obvod s 25 poslancami, čo však neumožňuje zákon. „Situácia so navrhovanými štyrmi volebnými obvodmi je relatívne dobrá. Čím menej je obvodov, tým menej sa trieštia peniaze. Práve preto počas tohto volebného obdobia mesta Banská Bystrica nenapredovalo tak, ako by malo,“ doplnil Chladný.

„Meniť volebné obvody tri dni pred vyhlásením volieb, to sa nerobí nikde. Tieto veci sme mali robiť pred dvoma rokmi,“ poznamenal mestský poslanec Milan Smädo, podľa ktorého by raz v Bystrici mohlo byť 12 poslancov a jeden obvod. V takom meste, ako je Banská Bystrica, by malo byť podľa mestského poslanca Marcela Pecníka buď čo najmenej alebo jeden volebný obvod. Prípadne čo najviac volebných obvodov. „Tak by sa zadosťučinilo aj okrajovým mestským častiam,“ podotkol.

Schválili štyri obvody

Poslanci schválili Kašperov návrh, aby sa po komunálnych voľbách aktualizovali mestské časti a výhlasili samostatnú mestskú časť Pršianska Terasa a Kráľová. Na volebné obdobie 2014 – 2018 určilo mestské zastupiteľstvo 31 poslancov a schválilo štyri volebné obvody: Centrum (7), Podlavice – Jakub – Skubín (2), Sásová – Rudlová (10), Fončorda – Radvaň (12).

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame