V Bystrici sa hovorilo o pálčivej téme: Rezonovalo financovanie projektov pre rómske komunity

Ako zlepšiť podmienky znevýhodnených skupín obyvateľstva a zapojiť ich do verejného života? Aj odpoveď na túto otázku hľadali účastníci medzinárodnej konferencia, ktorá sa konala v našom meste. Vieme viac...

Jakub Forgács
Ilustračný obrázok k článku V Bystrici sa hovorilo o pálčivej téme: Rezonovalo financovanie projektov pre rómske komunity
Zdroj: Dnes24.sk

Banská Bystrica ponúkla v utorok a v stredu unikátny priestor na výmenu skúseností a poznatkov týkajúcich sa projektov pre rómske komunity. V priestoroch radnice sa v rámci projektu Bioknoblauch romanes konala medzinárodná konferencia Financovanie a administrácia projektov pre rómske komunity. Projekt Bioknoblauch romanes, ktorý si za cieľ kladie poskytnutie vzdelania a vytváranie pracovných príležitostí pre marginalizované skupiny, sa tentokrát zameral na odborné inštitúcie, poskytujúce legislatívnu a finančnú oporu dotknutým skupinám.

V priebehu dvoch dní mali účastníci medzinárodnej konferencie možnosť počuť príspevky zaoberajúce sa financovaním projektov pre marginálne skupiny obyvateľstva. Zo zahraničia prijali pozvanie do Banskej Bystrice Kay-Michael Dankl z Európskeho združenia miest a regiónov pre inklúziu Rómov pri Rade Európy či Nemanja Pandurevic z Ministerstva pre ľudské práva a utečencov, Bosna a Hercegovina.

Pre odbornú verejnosť však boli rovnako zaujímavé príspevky domácich inštitúcií, ktoré na fóre prezentovali aktuálne programy, pripravované novinky a výzvy pre rómske projekty. Vďaka prítomnosti zástupcov Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, Banská Bystrica, Mesta Banská Bystrica a mimovládnych organizácií tak vzniklo jedinečné diskusné fórum, ktoré nastavilo zrkadlo existujúcemu systému najmä v oblasti sociálnych politík. Auditórium ocenilo aktivity, ktoré sa v Banskej Bystrici v oblasti sociálnej politiky vykonávajú, zároveň sa zhodli na potrebe prehĺbenia dialógu medzi jednotlivými subjektmi, najmä pri vytváraní nových programov.

Partneri projektu Bioknoblauch romanes spolu s hlavným koordinátorom, rakúskou mimovládnou organizáciou European neighbours, vyjadrili vôľu pokračovať v aktivitách vedúcich ku zlepšeniu podmienok znevýhodnených a marginalizovaných skupín obyvateľstva a k ich zapájaniu do verejného života. „Som presvedčený, že len poctivou a systematickou prácou dokážeme urobiť v oblasti pomoci marginalizovaným skupinám pokroky, aby sme nemuseli rómsku komunitu považovať za problém, ale za obohatenie našej vlastnej kultúry," povedal primátor mesta Peter Gogola.

Foto: mesto Banská Bystrica

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame