V Bystrici otvárajú programy v cudzom jazyku

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (UCM) a Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (UMB) plánujú vďaka prostriedkom z Európskeho sociálneho fondu otvoriť nové študijné programy v cudzom jazyku.

Monika Obrtalová

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) vyhlásila pred troma rokmi v rámci operačného programu (OP) Vzdelávanie výzvu Podpora inovatívnych foriem vzdelávania na vysokých školách a rozvoj ľudských zdrojov vo výskume a vývoji.

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM získala z týchto zdrojov takmer 300.000 eur. Od nového akademického roka otvára program Media Relations/Vzťahy s médiami. „V porovnaní s masmediálnou komunikáciou ide o jedinečný program, ktorý sa na iných školách v takto špecifickej forme nenachádza,“ uviedla manažérka pre styk s verejnosťou ASFEU Eliška Šándorová. Okrem znalostí z oblasti dejín a teórie médií študent tohto programu podľa nej nadobudne vedomosti o princípe fungovania médií ako ekonomických podnikov. Nový študijný program sa otvára v bakalárskej forme štúdia, a to v dennej aj externej forme. Výučba bude prebiehať v angličtine pomocou moderných odborných učebných materiálov aj v elektronickej podobe.

UMB pre svoj projekt Podpora výučby študijných programov v cudzích jazykoch získala z OP Vzdelávanie viac ako 910.000 eur. Do projektu sú zahrnuté štyri zo šiestich fakúlt univerzity. „Príkladom je Právnická fakulta, ktorá vytvorila spoločný študijný program v anglickom jazyku s poľskou univerzitou a Fakulta humanitných vied, ktorá spolupracuje s nemeckou univerzitou. Celkovo sa má otvoriť až osem nových študijných programov,“ informovala Šándorová. Výhodou pre študenta je, že získa dva diplomy, ktoré platia na Slovensku aj v zahraničí.

Súčasťou projektu v rámci inovovaných predmetov je vytvorenie vysokoškolskej literatúry v cudzom jazyku, prednáškové pobyty zahraničných študentov na Slovensku a slovenských študentov v zahraničí, výmena odborníkov zo zahraničných partnerských univerzít, z praxe a podobne.

bystrica24.sk/tasr

Odporúčame

Tento článok nie je možné komentovať.