V BBSK sa stalo takmer 500 nehôd

Z celkového počtu 499 dopravných nehôd, ktoré sa stali v Banskobystrickom samosprávnom kraji v priebehu prvých štyroch mesiacov, bolo 17 nehôd spôsobených poškodením komunikácie. Predstavuje to podiel na všetkých evidovaných nehodách 3,4%.

Monika Obrtalová

Na vznik dopravnej nehody vplývajú najmä tri faktory, a to cesta, človek a vozidlo, ktoré spolu úzko súvisia. Kvalitná cestná infraštruktúra a dobrý stav komunikácií majú teda podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Márii Faltániovej vplyv na zníženie počtu nehôd, „pričom najviac dopravných nehôd vzniká z dôvodu zlyhania ľudského faktora“. Pri spomínaných nehodách zapríčinených poškodenými cestami nedošlo k usmrteniu alebo zraneniu osôb, pričom hmotná škoda bola odhadnutá na 1590 eur. Podľa hovorkyne je však potrebné upozorniť, že mnohé tieto prípady nie sú evidované ako dopravné nehody. Riešia sa ako škodové udalosti, ktoré dopravná polícia neobjasňuje.

Pokiaľ ide o to, kto je v prípade havárií v dôsledku poškodených ciest zodpovedný, každá nehoda sa posudzuje individuálne podľa konkrétnych podmienok, za akých sa stala. Všeobecne platí, že vodič je povinný prispôsobiť svoje správanie najmä stavebnému, dopravno – technickému stavu cesty, situácii v cestnej premávke, poveternostným podmienkam a svojim schopnostiam. Pritom rýchlosť jazdy má prispôsobiť stavu a povahe vozovky a iným okolnostiam, ktoré možno predvídať. Smie jazdiť len tak rýchlo, aby bol schopný zastaviť vozidlo na vzdialenosť, na ktorú má rozhľad. „Teda ak je povrch cesty v súvislom úseku poškodený a nachádzajú sa tu viaceré výtlky, obvykle za vznik nehody zodpovedá vodič, lebo mal tomu prispôsobiť svoje správanie.“ Iná je podľa hovorkyne situácia, keď sa na bezchybnom povrchu vozovky objaví ojedinelý výtlk, ktorý nie je označený a vodič ho nemôže predvídať. Vtedy nesie zodpovednosť za závadu v zjazdnosti správca komunikácie okrem prípadu, keď preukáže, že nebolo v medziach možností odstrániť ju ani na ňu predpísaným spôsobom upozorniť.

Podľa zákona o pozemných komunikáciách je totiž povinnosťou ich vlastníkov a správcov udržiavať komunikácie v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý sú určené. Cestu by mali primerane udržiavať a opravovať. Ak to nie je možné, vodičov musia na jej zlý stav upozorniť príslušnými prenosnými dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami.

Zdroj: TASR

Odporúčame

Tento článok nie je možné komentovať.