Ušetriť za energie sa dá cez program Európskej banky

Výrazný technologický dlh na budovách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica, najmä základných a materských škôl, by mohla samospráva riešiť podľa hovorkyne primátora Moniky Pastuchovej aj pomocou financií z Európskej banky pre obnovu a r

Monika Obrtalová

„V tomto období analyzujeme možnosti získavania prostriedkov aj z tohto zdroja na rekonštrukciu škôl,“ priblížila. Princíp získania takýchto financií je založený na tom, že EBOR samospráve po vyplnení vstupného formulára, prvotnom posúdení a prijatí podmienok programu zabezpečí bezplatný technický posudok a energetický audit budov. Ak sa preukáže, že rekonštrukčnými a zatepľovacími prácami je možné na nich dosiahnuť energetickú úsporu na úrovni 30 percent a viac, poskytuje grant z úverovej istiny v rozmedzí 10–20 %.

A to podľa rozsahu opatrení, ktoré v rámci projektov energetickej efektívnosti boli uskutočnené. Úsporu na energiách by potom mesto po určitú dobu odovzdávalo práve EBOR, respektíve prijímateľovi pomoci. Samospráva tak síce finančný efekt pocíti až po niekoľkých rokoch, žiaci a učitelia však podľa Pastuchovej okamžite. „Pretože budú vo vynovených priestoroch, ktoré majú iné energotechnické parametre alebo podmienky.“

Podľa Pastuchovej mnohé samosprávy o tejto možnosti uvažujú, pretože rezonuje už pár mesiacov a zdroje vyčlenené na tieto práce sú v rámci Slovenska obmedzené. Ani Banská Bystrica tak nechce podľa hovorkyne zmeškať vlak. „Práve naopak, veľmi aktívne komunikujeme túto možnosť a naozaj, snažíme sa ju využiť v maximálnej možnej miere, samozrejme, v prípade, ak ten energotechnický audit preukáže, že úspora na úrovni 30 percent sa dostaví,“ upozornila Pastuchová.

Mesto sa podľa nej snaží zlepšenie stavu budov riešiť rôznymi spôsobmi a keďže finančné zdroje samosprávy sú obmedzené, snaží sa získavať mimorozpočtové zdroje. Jedným z nich sú eurofondy, ďalším by mohli byť financie z EBOR. „Program EBOR je výhodný, lebo ponúka integrovaný balík úverov, grantov a bezplatnej technickej asistencie. Je jednoduchý, ľahko prístupný a rýchlo spracovateľný a v súčasnosti je aj jediný nástroj špeciálne zameraný na energetickú efektívnosť samospráv,“ doplnila námestníčka pre služby Mária Filipová.

bystrica24.sk/tasr

Odporúčame

Tento článok nie je možné komentovať.