UMB štatút univerzity nestratí...Možno

Akreditačná komisia konečne vyhodnotila kvalitu vysokých škôl na Slovensku a ukončila tým ich komplexnú akreditáciu.

Monika Földešiová

Univerzita Mateja Bela nesplnila jedno zo 6 kritérií, ktoré musí škola splniť nato, aby bola priradená do kategórie univerzita. Žiadna univerzita nesmie mať viac ako 20 študentov na jedného učiteľa s akademickým titulom profesor, docent, kandidát vied alebo doktor filozofie. S touto podmienkou majú ťažkosti viaceré slovenské školy v danej kategórii. Bystrická univerzita už však od minulého roka podnikla kroky k tomu, aby bolo dané kritérium splnené. Postupne prijímala viac vyučujúcich a menej študentov a na základe toho by si mala štatút univerzity ponechať. Ak nie, bude mať UMB ešte jeden rok na nápravu. Na niektorých fakultách to však s podnikaním spomínaných krokov vyzeralo úplne opačne. Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov na Kuzmányho ul. pred viac než rokom „hromadne prepúšťala“ akademický personál, zatiaľ čo 4 programy (dva nové od r. 2005) a počet študentov na nich nezredukovala. Presný pomer pedagogických pracovníkov k študentom sa ukáže až 24. septembra po uzatvorení Centrálneho registra študentov a učiteľov a keď už budú mať všetky fakulty zápisy študentov za sebou.

Odporúčame

Tento článok nie je možné komentovať.