Tradícia Vansovej Lomničky pokračuje aj tento rok

Už 43. ročník umeleckej súťaže v prednese poézie a prózy žien pod názvom Vansovej Lomnička sa bude opäť konať v Banskej Bystrici. Festival je usporiadaný na počesť spisovateľky, redaktorky prvého ženského časopisu Dennica a bojovníčky za práva žien,

Monika Obrtalová

Tento rok sa pri prednese poézie a prózy zíde viac ako tridsiatka domácich recitátoriek. Štyri účastníčky pricestujú dokonca zo srbskej Vojvodiny, kde žije početná skupina Slovákov. „Prvýkrát prišli navštíviť Banskú Bystricu pred troma rokmi. Najprv ako pozorovateľky a potom už ako aktívne recitátorky. Vansovej Lomnička je pre nich príležitosť ako rozvíjať svoj materinský jazyk a vždy sa veľmi tešia, keď môžu prísť. Cítia s nami akúsi spolupatričnosť,“ hovorí podpredsedníčka Únie žien Slovenska Eva Somorová, ktorá je jednou z organizátoriek festivalu.

Účastníčky, ktoré do celoslovenského kola postúpili z okresných a krajských kôl, budú rozdelené do dvoch kategórií. Mladšia je od 16 do 24 rokov, staršia je určená ženám od 25 rokov a vyššie. Podľa slov Evy Somorovej kvalita prednesu z roka na rok stúpa a pre recitátorky to znamená stále silnejšiu konkurenciu. Mladšie ročníky sa snažia zaujať najmä výberom textov od zahraničných autorov, domácich autorov uprednostňuje skôr staršia generácia. No nemusí to tak byť vždy. „Všeobecne platí, že si prednášajúci vyberá tému, ktorá je jeho srdcu blízka. Jednoducho sa musí s textom stotožniť. Potom je jedno aký je to autor, či zahraničný alebo domáci,“ hovorí Somorová.

Vansovej Lomnička je skvelou príležitosťou ako umožniť ženám pestovať čistotu a krásu slovenského jazyka. „V tejto uponáhľanej dobe, keď je na vrchole moderná technika, dostáva slovenský jazyk poriadne zabrať. Práve prednes poézie a prózy môže situáciu aspoň čiastočne zmeniť. Stáva sa nám, že pokiaľ napríklad matka inklinuje k takejto tradícii, jej potomkovia sa v tomto smere takisto realizujú. Sú dokonca rodiny, kde recituje matka a dcéra zároveň,“ konštatuje Somorová.

Festival umeleckého prednesu žien v poézii a próze začína v piatok o 10.00 hodine a končí v sobotu 17. apríla slávnostným vyhodnotením výsledkov. V sobotu ráno bude zároveň aj akési symbolické poďakovanie spisovateľke Terézii Vansovej položením kvetov na jej hrob, ktorý je umiestnený na evanjelickom cintoríne v Banskej Bystrici.

Odporúčame

Tento článok nie je možné komentovať.