ŠVK ponúkne výstavu o spolunažívaní Slovákov a Nemcov

Štátna vedecká knižnica dnes o druhej hodine popoludní otvorí vernisážou v Átriu výstavu s názvom Karpatskí Nemci. Na území Slovenska sa prvýkrát prezentuje práve v meste pod Urpínom. Pripravilo ju SNM – Múzeum kultúry karpatských Nemcov.

Monika Obrtalová

Pri príležitosti 20. výročia Vyhlásenia Slovenskej národnej rady voči karpatským Nemcom sa výstava predstavila v Berlíne na pôde Nemeckého spolkového snemu v januári tohto roku. Pri jej uvedení boli prítomní predseda Nemeckého spolkového snemu Norbert Lammert a predseda Národnej rady SR Richard Sulík.

„Autorom výstavy je kolektív pracovníkov SNM – Múzea kultúry karpatských Nemcov pod vedením RNDr. Ondreja Pössa, CSc. Na 22 paneloch sa v prehľadnej forme prezentujú dejiny a kultúra Nemcov žijúcich na Slovensku, ako aj ich prínos k materiálnemu a duchovnému životu Slovenska,“ hovorí Ivana Bičanovská zo Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. Súčasťou výstavy je aj ukážka literatúry k problematike Nemcov na Slovensku.

Cieľom výstavy je priblížiť širšej verejnosti a predovšetkým mladej generácii viac ako osemstoročné spolunažívanie Slovákov a Nemcov na území dnešného Slovenska a históriu zmierenia. „V tejto dobe, keď sú bilaterálne vzťahy viacerých európskych štátov ešte stále zaťažované potlačovanými a nespracovanými témami je práve posolstvo zmierenia a konštruktívnej kooperácie obzvlášť aktuálne,“ dodáva na záver Bičanovská.

Zdroj: ŠVK Banská Bystrica

Tento článok nie je možné komentovať.