Študenti si dnes potrápia hlavičky

Študenti Ekonomickej fakulty banskobystrickej Univerzity Mateja Bela si dnes otestujú svoje vedomosti a zručnosti. Podujatie s názvom Bloomberg Assessment Test, ktoré sa uskutoční v spolupráci s Bloomberg Institute, je určené pre frekventantov so štu

Monika Obrtalová

Účastníci testov bezplatne získajú možnosť editovať svoj profil, vzájomne sa porovnať s ostatnými účastníkmi testov, vyhodnotiť svoje silné a slabé stránky a v neposlednom rade aj sprístupniť profil a dosiahnuté skóre pre potenciálnych zamestnávateľov z celého sveta.

Bloomberg Assessment Test je celosvetové podujatie organizované spoločnosťou Bloomberg Institute, vzdelávacou pobočkou nadnárodnej spoločnosti Bloomberg. Jej cieľom je prostredníctvom on-line testov vyvinutých v spolupráci so vzdelávacími inštitúciami a zamestnávateľmi umožniť budúcim absolventom vysokých škôl otestovať a vzájomne porovnať vedomosti v oblasti financií, investícií a bankovníctva, ako aj profesijné zručnosti v oblastiach analytického myslenia, matematiky, jazykových kompetencií, riešenia prípadových štúdií a právneho a etického povedomia.

Zdroj: TASR

Odporúčame

Tento článok nie je možné komentovať.