Študenti pripravili Nemecké dni

Spolok nemecky hovoriacich študentov pripravil na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov banskobystrickej Univerzity Mateja Bela v dňoch 20.–22. februára Nemecké dni, aby sa k študentom, ich spolužiakom, dostávalo viac informácií z nemecky

Michal Majer

Ako uviedol Marek Plavčan, predseda študentského spolku, niektoré podujatia prebiehajú v nemeckom jazyku, niektoré v slovenskom. „Samozrejme, že tie po slovensky sú určené pre širšiu verejnosť a aj pre študentov z iných fakúlt v rámci univerzity,“ poznamenal Plavčan a dodal, že tie v nemčine budú zrejme pre užšiu skupinu záujemcov, no vzhľadom na charakter spolku ich chceli zaradiť. Účastníci dní sa napríklad dozvedia viac o súčasných zahraničnopoli­tických záujmoch Nemecka v oblasti kultúry, ekonomiky či bezpečnostnej sfé­re.

Podľa slov Plavčana ide o 2. ročník podujatia, pričom počas premiérového bol o Nemecké dni vysoký záujem zo strany študentov. „Na našej fakulte je dostatok aktivít pre francúzsky hovoriacich študentov, ale na druhej strane, čo sa týka Nemecka, tak aktivít je málo. No a preto boli mnohí pozitívne prekvapení, aj zo strany študentov, aj zo strany učiteľov.“ Podľa Plavčana ich chválili a hovorili im, že majú klásť väčší dôraz na marketing, lebo takéto podujatie si zaslúži väčšiu propagáciu.

Dnes bola v pláne výstava a následne prednáška po slovensky o karpatských Nemcoch. „V utorok ide hlavne o diskusiu, ktorá bude v štýle Pod lampou a bude po nemecky, je to taká pódiová diskusia pre študentov.“ V stredu zas pre záujemcov pripravili debatu v slovenčine podľa akademického formátu britskej parlamentnej debaty o multikulturalizme v nemeckej spoločnosti. Spolok nemecky hovoriacich študentov zastrešuje a spája frekventantov, ktorí hovoria po nemecky a zaujímajú sa nielen o politický, ale aj všeobecný vývoj nemecky hovoriacich krajín.

Zdroj: TASR

Odporúčame

Tento článok nie je možné komentovať.