Stále zavretá dominanta mesta: Mesto kvôli Hodinovej veži zmenilo rozpočet!

Hodinovú vežu, ktorá bola pre nevyhovujúci stav a závažné nedostatky uzatvorená, chce mesto čo najskôr sprístupniť turistom. Poslanci preto schválili zmenu rozpočtu a vyčlenili na jej rekonštrukciu vyše 30 000 eur.

Jakub Forgács
Ilustračný obrázok k článku Stále zavretá dominanta mesta: Mesto kvôli Hodinovej veži zmenilo rozpočet!
Zdroj: TASR

Čo najskôr sprístupniť pre turistov Hodinovú vežu – jednu z dominánt banskobystrického Námestia SNP, je podľa slov hovorkyne primátora mesta pod Urpínom Martiny Kanisovej snahou vedenia mesta. „Vzhľadom na blížiacu sa turistickú sezónu vníma vedenie mesta ako prioritu začať s rekonštrukciou čo najskôr. Z tohto dôvodu bol predložený návrh na zmenu rozpočtu, ktorý mestské zastupiteľstvo v utorok schválilo. Pre tento účel bolo vyčlenených 32 400 eur z rozpočtu mesta,“ konkretizovala Kanisová. Veža je uzavretá od júla minulého roku.

Grant na rekonštrukciu nemusí stačiť

„V tomto mesiaci alebo v máji by sa malo mesto tiež dozvedieť výsledok svojej žiadosti o grant na rekonštrukciu veže. Je však možné, že finančné prostriedky získané z grantu nebudú na rekonštrukciu Hodinovej veže postačujúce. Keďže je navyše dôležité začať s rekonštrukciou v čo najkratšom možnom čase, istú čiastku vyčlenili aj z rozpočtu,“ pokračovala Kanisová. Z dôvodu blížiacej sa letnej sezóny je totiž nevyhnutné zabezpečiť výber dodávateľa na opravu veže. Pre obstaranie dodávateľa je mesto povinné zabezpečiť prechodné finančné krytie v plnej výške predpokladaného nákladu I. etapy obnovy veže, ktorá je nevyhnutná pre sprístupnenie tejto pamiatky verejnosti.

Na rekonštrukciu veže bola podaná v decembri 2013 žiadosť o grant v rámci výzvy programu 1 – Obnovme si svoj dom, podprogram 1.1. Obnova kultúrnych pamiatok vyhlásenej Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky. Celkový rozpočet projektu je 70 832 eur. Rekonštrukcia Hodinovej veže je rozdelená do dvoch etáp, pričom najnutnejšia je spomínaná prvá, a to rekonštrukcia vyhliadky. Následne by mali byť opravené poškodené časti omietky, v pláne sú oprava a výmena drevených konštrukcií, maliarske práce, výroba mreží a podobne.

Uzatvorili ju pre závažné nedostatky

Hodinovú vežu dočasne zatvorili, keď mesto Banská Bystrica ako jej nový prevádzkovateľ vykonával nevyhnutné bezpečnostné previerky a kontroly. Hovorkyňa v čase uzavretia vysvetlila, že po vypršaní zmluvy s dovtedajším nájomcom a následnom preberaní priestorov sa zistilo, že priestory Hodinovej veže sú v nevyhovujúcom stave a majú závažné nedostatky. Na základe záverov statického posudku, ktorý dalo mesto vypracovať pri preberaní veže do svojej správy, nevyhovoval objekt veže podmienkam na jej sprístupnenie verejnosti.

Hodinovú vežu začali stavať v roku 1552 a od 18. storočia je prestavaná do dnešnej podoby. Vďaka vychýleniu o 68 centimetrov od zvislej osi dostala prívlastok šikmá. Z ochodze, na ktorú sa dá dostať po 101 schodoch, je výhľad na Kapitulskú ulicu, mestský hrad a Námestie SNP.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR

Odporúčame