Sprevádzkovaný zimný štadión

Po úspešnej kolaudácii sa zimný štadión pod Urpínom otvorí už 6. septembra.

Monika Földešiová

„Zimák“ podliehal rekonštrukčným prácam už od júna tohto roka, nakoľko bol spolu s južnou tribúnou v havarijnom stave. Práve pri príležitosti koncertu Kalinka Desmod sa už túto nedeľu ukáže, či zrekonštruovaný štadión prejde skúškou. Rekonštrukcia bola nevyhnutná, pretože od postavenia štadióna nebola južná tribúna menená. Zistila sa hniloba nosníkov, čo mohlo viesť k pádu strechy a k následnému ublíženiu na zdraví. Znovuobnovenie sa však netýka celého štadióna. Nezahŕňa hráčske zázemie, t.j. šatne, sociálne zariadenia a kabíny, načo bohužiaľ nevystačili finančné prostriedky. To by sa malo riešiť na až jar budúceho roka.

Odporúčame

Tento článok nie je možné komentovať.