Spory okolo budovy regionálnej STV

Objem výroby televíznej tvorby v Banskobystrickom televíznom štúdiu v roku 2012 ani v roku 2011 zrejme neklesol tak, ako tvrdia nezávislí filmoví a televízni tvorcovia. Podľa slov výkonného riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska Banská Bystrica Ján

Michal Majer

Tí dnes povedali, že v roku 2011 nebol vyrobený oproti predošlému ani jeden dokument, publicistické relácie boli oklieštené o výrobu. Zástupkyne nezávislých filmových a televíznych tvorcov Soňa Štubňová spolu s Michaelou Tettingerovou dnes dopoludnia médiám na brífingu v Banskej Bystrici predstavili výzvu nezávislých filmových a televíznych tvorcov zachovať regionálnu tvorbu v Banskobystrickom televíznom štúdiu a zároveň zastaviť prípravu predaja budovy televízie v Banskej Bystrici.

Ako Zaťko poznamenal k údajnej likvidácii tvorby, jedinou zmenou viditeľnou navonok je presun Regionálneho denníka do Bratislavy. „Dôvody sú celkom jasné a pragmatické, že sa už rozbehlo sťahovanie pracovníkov. V Banskej Bystrici sú to pracovníci televízie do rozhlasu a v Košiciach je to naopak, rozhlas sa bude sťahovať do televíznej budovy.“ V tomto roku sa teda denník bude vysielať z Bratislavy s tým, že Banská Bystrica s Košicami budú prispievať do vydania. Podľa výzvy tvorcov tiež projekt súčasného riaditeľa štúdia RTVS v Banskej Bystrici nie je verejne dostupný. Médiám však uviedol, že na požiadanie ho poskytne.

Zástupkyne tvorcov ďalej upozornili, že stavebné práce a úpravy v bývalej budove Slovenského rozhlasu v Banskej Bystrici sa podľa dostupných informácií realizujú bez stavebného povolenia. Zaťko však argumentoval, že podľa citátu zo stavebného zákona objem a charakter prác, ktoré sa momentálne vykonávajú, nespadá ani pod ohlasovaciu povinnosť. „A my, nad rámec svojich povinností, sme deň pred začatím stavby ohlásili tie práce a mám o tom potvrdenie,“ uviedol.

Tvorcov znepokojuje fakt, že RTVS pripravuje predaj budovy Banskobystrického štúdia, ktoré prešlo v ostatných rokoch čiastočnou modernizáciou samotnej budovy, priestorov, ale aj techniky. Dodali, že všetko bolo pripravené na vybudovanie ďalšieho štúdia s adekvátnymi parametrami, na ktoré bol vypracovaný aj projekt. Podľa Zaťka budova na Rudlovskej ceste I. (pôvodná budova Slovenskej televízie, pozn. TASR) bola projektovaná pre potreby Stavoprojektu. Je to podľa neho klasická budova s chodbou a kanceláriami okolo a štúdio tu vzniklo prehradením chodby. „Budova je v zlom stave, len čiastočne na tom objekte boli vymenené okná, teda, nie je pravda, že je kompletne zrekonštruovaná.“ Technológia síce čiastočne prešla rekonštrukciou, podľa Zaťka snáď v dabingových štúdiách. „Ale je treba tiež povedať, že v Slovenskej televízii uplynulých 15 rokov nebola jednotná koncepcia technologického vybavenia štúdií.“ Budova na ulici Profesora Sáru bola naopak stavaná pre potreby mediálneho celku.

Ako Zaťko vysvetlil k predaju budovy: „Samozrejme, toto je štátna firma, to znamená, že my musíme dodržiavať zákon. Všetky zmluvy a všetky dokumenty sú uverejnené v centrálnom registri zmlúv. Momentálne sme po vykonaní súdnoznaleckého posudku toho objektu na Rudlovskej ceste. A na to, aby sa tá budova mohla predať, ešte musí prejsť dosť dlhý čas.“ Pretože najskôr podľa pravidiel aj interných, ktoré sú v súlade so zákonom, sa musí majetok vyhlásiť za nepotrebný a potom sa môže vyhlásiť súťaž na predaj. „A to všetko sa bude robiť za prítomnosti novinárov,“ skonštatoval výkonný riaditeľ. Navyše, peniaze z predaja sa použijú na nákup novej technológie do hybridného štúdia. „Toto je plán a mám taký prísľub od vedenia RTVS,“ skonštatoval.

Zaťko na záver uviedol: „Toto celé je podľa mňa politická hra, myslím si, že ide o politickú diskreditáciu mojej osoby a myslím si, že to možno súvisí, samozrejme, s generálnou riaditeľkou, lebo to sa týka jej diskreditácie.“ Štubňová naopak tvrdila, že nie sú v žiadnej politickej strane a ani žiadnu stranu nezastupujú – ide im čisto o televíznu tvorbu.

Zdroj: TASR Foto: SITA

Odporúčame

Tento článok nie je možné komentovať.