RTVS požiada o dodatočné povolenie stavby

Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) požiada o dodatočné povolenie stavby v prípade prác na stavebných úpravách budovy RTVS na ulici Profesora Sáru č. 1 v Banskej Bystrici. Informoval o tom hovorca RTVS Richard Šümeghy.

Monika Obrtalová

Práce na stavebných úpravách budovy RTVS zastavil v pondelok 5. marca Stavebný úrad (SÚ) v Banskej Bystrici. Ako TASR objasnila hovorkyňa primátora Monika Pastuchová, úrad zistil, že stavebná úprava sa zrealizovala bez stavebného povolenia. Úrad tiež začal z vlastného podnetu podľa zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku konanie o dodatočnom povolení stavby a vyzval stavebníka (RTVS, Mýtna č. 1, Bratislava) na predloženie chýbajúcich dokladov v lehote do 60 dní od doručenia oznámenia.

„Na základe preskúmania oprávnenosti rozhodnutia Stavebného úradu v Banskej Bystrici a výzvy úradu o predloženie chýbajúcich dokladov v stanovenej lehote 60 dní RTVS požiada v zmysle § 88a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku o dodatočné povolenie stavby,“ vysvetlil Šümeghy.

Pastuchová pokračovala, že stavebník podal 22. februára na Mestský úrad v Banskej Bystrici – Stavebný úrad písomné ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác. Začiatkom marca však mesto Banská Bystrica – Stavebný úrad dostal neanonymný podnet na vykonanie štátneho stavebného dohľadu na uvedenej budove. Piateho marca tak stavebný úrad uskutočnil spomínaný dohľad vo veci prešetrenia vykonávaných stavebných úprav v budove RTVS a zistil, že stavebník zrealizoval stavebné úpravy – dva otvory v nosnej stene s rozmermi 960×2200 mm a 3375×2200 mm v pracovni spravodajcov, na ktoré bolo potrebné podľa stavebného zákona stavebné povolenie a nie ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác, ako podal stavebník.

Zdroj: TASR

Odporúčame

Tento článok nie je možné komentovať.