Rok od smrti biskupa Baláža (†70). Toto sa chystá....

Veriaca verejnosť si v piatok 27. júla pripomenie prvé výročie úmrtia banskobystrického diecézneho biskupa Mons. Rudolfa Baláža. Bohoslužbami a modlitbami si biskupa pripomenú v jeho rodnej obci Nevoľné, ale aj v banskobystrickej katedrále, kde pravi

Monika Obrtalová

//„Diecézny administrátor Mons. Marián Bublinec pozýva v tento deň veriacich na modlitbu za jeho dušu a sám bude sláviť svätú omšu na tento úmysel,“ //informovala hovorkyňa banskobystrickej diecézy Zuzana Juhaniaková. Kňazi diecézy a veriaci sú pozvaní na spoločnú večernú bohoslužbu o 18.00 h v Katedrále sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici.

V rodisku biskupa si výročie úmrtia pripomenú svätou omšou v nasledujúci deň, 28. júla o 10.00 h. Bohoslužbu vo Farskom kostole Premenenia Pána bude celebrovať kňaz Michal Baláž, tiež rodák z Nevoľného. Zosnulý biskup je na základe znenia svojho testamentu pochovaný na miestnom cintoríne. Diecézny administrátor Marián Bublinec, samospráva a veriaci si jeho spomienku uctia aj počas osláv 525. výročia prvej písomnej zmienky o obci Nevoľné, ktoré sú naplánované na 11. augusta.

Ako potvrdil starosta Nevoľného Štefan Henžel, v obci zároveň pokračujú práce na rekonštrukcii starej požiarnej zbrojnice, kde by mala byť zriadená pamätná izba Rudolfa Baláža. Jej zriadenie má byť podľa jeho slov vyjadrením vďaky za to, čo pre obec biskup spravil. Baláž sa narodil ako najmladší zo šiestich detí 20. novembra 1940 v Nevoľnom.

Biskupskú vysviacku prijal 19. marca 1990 v Banskej Bystrici z rúk Jozefa kardinála Tomku. Ako motto pre svoju apoštolskú službu si vybral evanjeliovú výzvu Pravda vás vyslobodí – Veritas liberabit vos. Počas svojho pôsobenia vkladaním rúk udelil kňazskú vysviacku viac ako 200 kňazom. Zomrel 27. júla 2011 v Banskej Bystrici. Pochovaný je vo svojej rodnej obci Nevoľné.

bystrica24.sk/tasr

Odporúčame

Tento článok nie je možné komentovať.