Rok bystrických colníkov: Do rozpočtu pribudli milióny, nájdené stovky fejkov

Colníci sa v Bystrici veru nenudili. Pozrite, čo všetko prešlo ich rukami v uplynulom roku!

Jakub Forgács

„Colný úrad Banská Bystrica (CÚ BB) v roku 2017 odviedol celkovo do štátneho rozpočtu na colných a daňových príjmoch o 6,6 mil. eur viac ako za rok 2016. Najväčší nárast vo výbere platieb bol dosiahnutý na DPH a to takmer o 4,47 mil. eur viac a na spotrebnú daň z tabakových výrobkov, kde sa vybralo o 3 mil. eur viac ako v roku 2016,“ povedala Katarína Podhorová, vedúca oddelenia organizačného so slovami, že plán výberu colných a daňových príjmov na rok 2017 sa Colnému úradu Banská Bystrica podarilo splniť na 110,5 %.

„V roku 2017 CÚ BB zaistil tovar s podozrením na porušenie práv duševného vlastníctva (tzv. fejky) v 517 prípadoch, z toho v 290 prípadoch išlo o zaistenie podozrivého tovaru v zásielkach v poštovej preprave z tretích krajín,“ pokračovala.

Na PCÚ Banská Bystrica Pošta bolo podľa Podhorovej prostredníctvom skenovacieho zariadenia vykonaných 24 959 skenov zásielok, z ktorých bolo 248 vyhodnotených ako podozrivých z porušenia zákazov a obmedzení pri dovoze tovaru z tretích krajín. „Z týchto zásielok 23 obsahovalo lieky bez povolenia na dovoz, 45 zásielok bolo dovážaných bez licencie, ktorá sa vyžaduje na dovoz optického prístroja na zbraň, 166 zásielok obsahovalo falzifikáty tovaru, deväť zásielok obsahovalo tovar podozrivý z porušenia dohovoru CITES, dve zásielky obsahovali tabak a cigarety a napríklad dve zásielky obsahovali rastlinný tovar bez fytosanitárneho osvedčenia. Okrem toho bol v piatich prípadoch zaistený tovar, ktorého dovoz do Únie je zakázaný v zmysle medzinárodného dohovoru CITES o ochrane exemplárov určitých druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín,“ vymenovala.

„Počas roku 2017 zistili banskobystrickí colníci 392 porušení colných predpisov (z toho v 226 prípadoch uložili blokové pokuty v celkovej výške: 10 396 eur), 366 porušení daňových predpisov a 455 porušení zákona o elektronických registračných pokladniach,“ dodala Podhorová.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame