Rodičia malých Bystričanov, zbystrite: Termíny aj ďalšie info o zápisoch do mestských materských škôl

Nastupuje vaše dieťa do škôlky? Blíži sa čas zápisov, a preto vám prinášame podrobný prehľad o tom, v ktorých termínoch budete môcť prísť svoje dieťa zapísať do jednotlivých materských škôl v Bystrici. Čo všetko k tomu potrebujete?

Jakub Forgács
Ilustračný obrázok k článku Rodičia malých Bystričanov, zbystrite: Termíny aj ďalšie info o zápisoch do mestských materských škôl
Foto: Simona Ivančáková / Zdroj: Dnes24.sk

Rodičia budú môcť zapísať svoje dieťa do vybranej materskej školy (MŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, v termíne od 25. – 28. apríla 2016. Riaditeľke vybranej MŠ je na zápis potrebné priniesť vyplnenú a podpísanú žiadosť o prijatie dieťaťa aj s prílohou, jeho rodný list a občiansky preukaz zákonného zástupcu. Zápisy sú naplánované od 8:00 – 12:00 hod. a 13:00 – 17:00 hod.

Žiadosť o prijatie dieťaťa spolu s povinnou prílohou – potvrdenie všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, si rodičia môžu vyzdvihnúť v Klientskom centre MsÚ. Tlačivo je dostupné aj na webovej stránke mesta.

Na základe prijatej žiadosti riaditeľka materskej školy vydá zákonnému zástupcovi dieťaťa Rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa. Záujmom samosprávy je umiestniť do škôlok čo najväčší počet detí predškolského veku. Ak dieťa nebude prijaté do vybranej materskej školy, riaditeľka príslušnej škôlky ponúkne rodičom možnosť umiestnenia dieťaťa v inej MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Časový harmonogram zápisu

  • 25. 04. 2016 – MŠ Lazovná 32, MŠ Horná 22, MŠ Cesta k nemocnici 37, MŠ Profesora Sáru 3, MŠ 9. mája 26, MŠ Na Starej tehelni 7, MŠ Trieda SNP 77, MŠ 29. augusta 14, MŠ Hronská 18, MŠ Jakubská cesta 77, MŠ Senická cesta 82
  • 26. 04. 2016 – MŠ Radvanská 26, MŠ Radvanská 28, MŠ Kremnička 22, MŠ Jilemnického 8
  • 27. 04. 2016 – MŠ Družby 3, MŠ Nová 2, MŠ Tulská 25, MŠ Šalgotarjánska 5, MŠ Na Lúčkach 2, MŠ Buková 22
  • 28. 04. 2016 – MŠ Odbojárov 9, MŠ Sásovská cesta 21, MŠ Magurská 14, MŠ Karpatská 3, MŠ Strážovská 3, MŠ Tatranská 63

Čítajte tiež:

Najšikovnejší stredoškoláci mieria na UMB. V Bystrici si zmerajú sily žiaci z celého Slovenska

Deti Bystričanov majú o zábavu postarané. Nové ihrisko už do leta, dočkajú sa aj malí superhrdinovia

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame