Pozor na sčítacích komisárov!

Na celom Slovensku dnes začínajú sčítací komisári navštevovať domácnosti, ktoré patria do ich sčítacieho obvodu. Polícia preto upozorňuje na prípadné zneužitie situácie podvodníkmi. Sčítací komisári sú totiž povinní preukázať sa osobitným poverením,

Monika Obrtalová

„Na zadnej strane bude uvedený kontakt na obec, kde si občan môže overiť či osoba, ktorá sa vydáva za sčítacieho komisára je skutočne poverená danou činnosťou. Toto poverenie musí mať sčítací komisár umiestnené na viditeľnom mieste,“ vysvetlila krajská policajná hovorkyňa Mária Faltániová. Sčítací komisár má oprávnenie požadovať od občana jeho meno a priezvisko, rok narodenia, miesto trvalého pobytu a zloženie domácnosti.

Sčítací komisár nemá oprávnenie vstupovať do domácnosti, pokiaľ ho občan sám nepozve. Takisto nemôže žiadať od občana občiansky preukaz, čísla účtov vo finančných inštitúciách a podobne. „Ak sa stanete obeťou podvodníka, ihneď treba kontaktovať políciu na bezplatnom telefónnom čísle 158. Dôležité je zapamätať si výzor páchateľa, táto informácia môže pomôcť polícii pri jeho identifikácii,“ upozorňuje občanov Faltániová.

Zdroj: KRPZ Banská Bystrica Foto: SITA

Odporúčame

Tento článok nie je možné komentovať.