Poznáte Malachovské skalky?

Denne sa k ním vydá množstvo ľudí, či už s deťmi, alebo so štvornohými miláčikmi. Cesta netrvá príliš dlho a na jej konci sa návštevníkom ponúkajú nádherné výhľady na Bystricu a jej okolie. Malachovské skalky nie sú len rekreačnou oblasťou Bystričano

Monika Obrtalová

Mnoho ľudí vôbec netuší, ako tento prírodný výtvor vznikol. Niektorí sa domnievajú, že skaly tam nahromadili robotníci pri výstavbe Pršianskej Terasy. Tie sa však na svojom mieste nachádzajú omnoho dlhšie ako sa začala výstavba tohto sídliska, pretože sú odvekou súčasťou pohoria Kremnických vrchov. Malachovské skalky sa v odbornej literatúre objavujú už od 60-tych rokov 19. storočia. Upozornil na ne slovenský geológ a paleontológ Dionýz Štúr pri svojom rozsiahlom geologickom mapovaní tohto územia. Okrem toho v tejto oblasti známa aj výroba kvalitného pušného prachu, ktorý sa vyrábal priamo pod skalkami v rokoch 1633–1925 a získal uplatnenie v baníctve v okolí Banskej Bystrice.

Geologická stavba skaliek sa skladá z hornín ako sú triasové dolomity a vápence. Na tomto prírodnom úkaze sa dajú pozorovať zaujímavé procesy zvetrávania vytvárajúce skalné priehlbiny, do ktorých sa dostáva voda, ktorá zvyšuje narúšanie horniny. Taktiež je možné vidieť aj pôsobenie samotnej gravitácie, ktorej pomáha voda a nastáva tak trhanie skalných útvarov.

Chránený areál Malachovské skalky je otvorený pre všetkých Banskobystričanov alebo turistov. Pri peknom počasí je z nich výborný výhľad na celú Banskú Bystricu, časť Kremnických a Starohorských vrchov, ako aj na Zvolenskú kotlinu. Nanešťastie, okolie skaliek je výrazne narušené ľudskou činnosťou. Na dennom poriadku je vyhadzovanie odpadkov a vnášanie neprirodzených druhov zo záhradiek. Zakladanie ohňa, venčenie psov, stavbárska činnosť, ale aj neusmernené chodenie ničia veľmi peknú prírodu. Malachovské skalky však napriek týmto negatívam ostávajú stále jedným z najkrajších miest v okolí Banskej Bystrice.

ddk, envigis.sk/ge­oporta/

Odporúčame

Tento článok nie je možné komentovať.