Pôvod miestnych názvov I.

V každej obci a meste sa vyskytujú miestne, zväčša špecifické pomenovania, ktorými obyvatelia označujú jednotlivé časti svojho územia – chotára. V Banskej Bystrici sa v miestnom názvosloví dodnes používajú niektoré názvy, ktoré pretrvali aj niekoľko

Michal Majer

K najstarším miestnym názvom, ktoré sa používajú dodnes, môžeme zaradiť najmä tri: Karlovo, Hušták a Banoš. Prvý z nich má svoj pôvod v 14. storočí. Vtedy pozemky ležiace severne od mesta vlastnila rodina Karlovcov. Jej príslušníci, ktorí mali nemecký pôvod, boli významnými ťažiarmi, majiteľmi baní, ringbürgermi vlastniacimi aj najväčší dom na námestí. Ich rodina sa v archívnych dokumentoch spomína už v roku 1326. Do povedomia obyvateľov Banskej Bystrice sa zapísal najmä Peter Karl, ktorý od roku 1363 mal aj patronátne právo nad Kostolom sv. Alžbety. V roku 1896 dokonca po ňom premenovali Lazovnú ulicu (Károly Péter utcza). Názov Karlovo (predtým aj Karlová) sa i dnes používa na identifikovanie mestskej štvrte rodinných domov, ktoré stoja na bývalých pozemkoch rodiny Karlovcov.

Druhým, ešte frekventovanejším pomenovaním, používaným Bystričanmi takmer denne, je Hušták. História tohto názvu siaha do 14., resp. 15. storočia. V tomto období v Banskej Bystrici prevládala latinská, prípadne nemecká terminológia. Vtedajší obyvatelia používali pre „vnútorné” mesto, ktoré zahrňovalo celé dnešné historické jadro (okrem spodnej polovice Dolnej ulice a oblasti Fortničky) označenie Burgstadt. Pre spodnú časť dnešnej Dolnej ulice, ktorá bola v tej dobe od ostatného mesta oddelená drevenými palisádami a od konca XVI. storočia aj mestskou bránou a hradbami, bolo vžité pomenovanie Hofstadt. V priebehu ostatných piatich storočí si slovenské obyvateľstvo mesta tento názov poslovenčilo a z Hofstadtu sa časom stal Hušták. Dnes sa ním už nenazýva spodná polovica Dolnej ulice a ani oblasť Fortničky, ale priestor na sútoku Bystrice a Hrona a časť mesta ležiaca za potokom Bystrica, kde kedysi stálo malebné námestie, oficiálne pomenované Dolným.

Ján Baláž Foto: skyscrapercity.com

Zajtra vám prinesieme pokračovanie článku o pôvode miestnych názvov.

Ďalšie zaujímavé články z histórie nášho krásneho mesta nájdete v časopise Bystrický Permon.

www.permon.eu

Tento článok nie je možné komentovať.