Poďte s nami do Ružomberka po rýchlostnej ceste!

V úvode októbra vydal envirorezort súhlasné stanovisko k zámeru predĺženia rýchlostnej cesty R1 z Banskej Bystrice až do Ružomberka. Spravil tak ďalší krok k tomu, aby sa táto potrebná rýchlostná cesta začala realizovať. Vďaka nášmu portálu máte jedi

Monika Obrtalová

O tom, že táto rýchlostná cesta by sa v blízkej dobe mohla začať stavať, svedčia aj vyjadrenia Ministerstva dopravy. To by chcelo výstavbu odštartovať v roku 2013 a dokončiť o štyri roky neskôr. Cena tohto 51 kilometrového úseku by mala dosiahnuť 1,5 miliardy eur, ktoré by mali putovať zo štátneho rozpočtu a eurofondov.

Celý návrh prepojenia Banskej Bystrice a Ružomberka pozostáva zo štyroch úsekov. Prvý z nich, severný obchvat nášho mesta, je už vo výstavbe. Dnes vám prinášame vizualizáciu tretieho úseku vedúceho od Slovenskej Ľupče až po Korytnicu. Cesta v ňom pretína niekoľko dolín, ale najmä hlavný hrebeň Nízkych Tatier prostredníctvom 3-kilometrového tunela Kozí chrbát. V nasledujúcich dňoch vám prinesieme aj videoanimácie štvrtého úseku, ktorý vedie od Korytnice až po Ružomberok.

Súvisiace články:

[link=http://www­.bystrica24.sk/new­s.php?extend.64275­.34]Preleťte s nami ponad dokončený obchvat![/link] – videoanimácia severného obchvatu Banskej Bystrice [link=http://www­.bystrica24.sk/new­s.php?extend.62511­.34]Ako bude vyzerať severný obchvat?[/link] – vizualizácie severného obchvatu [link=http://www­.bystrica24.sk/new­s.php?extend.62988­.34]Ako bude vyzerať Rudlovská cesta?[/link] – vizualizácie úseku severného obchvatu pri Rudlovskej ceste zasadené do ortofotomapy [link=http://www­.bystrica24.sk/new­s.php?extend.70938­.34]Rýchlostná cesta do Ružomberka dostala zelenú![/link]

gr Zdroj: Dopravoprojekt, Slovenská správa ciest

Tento článok nie je možné komentovať.