Jakub Forgács Rôzne

Podrobný zoznam: Kedy môžete zájsť v meste počas Veľkej noci na bohoslužby?

Veľká Noc je najdôležitejším náboženským sviatkom kresťanstva, a preto k nej pre veriacich nezameniteľne patrí aj návšteva kostola. Prinášame vám podrobný zoznam bohoslužieb počas Veľkonočných sviatkov v Banskej Bystrici.

Ilustračný obrázok k článku Podrobný zoznam: Kedy môžete zájsť v meste počas Veľkej noci na bohoslužby?
Zdroj: Dnes24.sk

Zelený štvrtok – 17.4.2014

 • 9:30 – Farský kostol nanebovzatia Panny Márie (nemecký), svätenie olejov
 • 15:00 – Farský kostol Božieho milosrdenstva (Belveder)
 • 15:30 – Kostol sv. Alžbety (Alžbetka, vincentíni), po skončení poklona do 20:00
 • 15:30 – Kaplnka povýšenia Svätého kríža (nemocnica)
 • 16:30 – Farský kostol nanebovzatia Panny Márie (nemecký)
 • 17:00 – Evanjelický chrám (Lazovná), Večera Pánova
 • 17:00 – Farský kostol sv. Michala Archanjela (Fončorda), poklona do 23:00
 • 18:00 – Farský kostol Svätého Ducha (Podlavice), po skončení poklona do 21:00
 • 18:00 – Farský kostol narodenia Panny Márie (Radvaň, redemptoristi), poklona do 21:00
 • 18:00 – Farský kostol sv. Antona a Pavla pustovníkov (Stará Sásová), poklona do 21:00
 • 18:00 – Farský kostol nanebovzatia Panny Márie (nemecký), poklona do 23:00
 • 18:30 – Farský kostol Panny Márie, Pomocnice kresťanov (Sásová, saleziáni)

Veľký piatok – 18.4.2014

 • 7:30 – Farský kostol Panny Márie, Pomocnice kresťanov (Sásová, saleziáni), ranné chvály
 • 9:00 – Evanjelický chrám (Lazovná), pašiové služby Božie s Večerou Pánovou
 • 12:00 – Farský kostol Svätého Ducha (Podlavice), krížová cesta
 • 15:00 – Farský kostol nanebovzatia Panny Márie (nemecký)
 • 15:00 – Kaplnka povýšenia Svätého kríža (nemocnica)
 • 15:00 – Farský kostol sv. Antona a Pavla pustovníkov (Stará Sásová), po skončení poklona do 21:00
 • 15:00 – Farský kostol sv. Michala Archanjela (Fončorda), po skončení celonočná poklona do soboty 20:00
 • 15:00 – Farský kostol narodenia Panny Márie (Radvaň, redemptoristi), poklona do 21:00
 • 15:30 – Kostol sv. Alžbety (Alžbetka, vincentíni), po skončení poklona do 20:00
 • 17:00 – Farský kostol Panny Márie, Pomocnice kresťanov (Sásová, saleziáni), po skončení poklona do 21:00
 • 17:00 – Farský kostol nanebovzatia Panny Márie (nemecký), poklona do 23:00
 • 17:00 – Farský kostol Svätého Ducha (Podlavice), po skončení poklona do 21:00

Biela sobota – 19.4.2013

 • 7:30 – Farský kostol Panny Márie, Pomocnice kresťanov (Sásová, saleziáni), ranné chvály
 • 8:00 – Farský kostol Panny Márie, Pomocnice kresťanov (Sásová, saleziáni), poklona do 19:15
 • 9:00 – Farský kostol Svätého Ducha (Podlavice), poklona do vigílie
 • 9:00 – Kostol sv. Alžbety (Alžbetka, vincentíni), poklona do 18:30
 • 9:00 – Farský kostol nanebovzatia Panny Márie (nemecký), poklona do 19:00
 • 10:00 – Farský kostol sv. Antona a Pavla pustovníkov (Stará Sásová), poklona do vigílie
 • 10:00 – Farský kostol narodenia Panny Márie (Radvaň, redemptoristi), poklona do 19:30
 • 19:00 – Kaplnka povýšenia Svätého kríža (nemocnica)
 • 19:30 – Farský kostol Svätého Ducha (Podlavice)
 • 19:30 – Farský kostol nanebovzatia Panny Márie (nemecký)
 • 19:30 – Farský kostol sv. Antona a Pavla pustovníkov (Stará Sásová)
 • 19:30 – Farský kostol Panny Márie, Pomocnice kresťanov (Sásová, saleziáni)
 • 20:00 – Kostol sv. Alžbety (Alžbetka, vincentíni)
 • 20:00 – Farský kostol narodenia Panny Márie (Radvaň, redemptoristi)
 • 20:30 – Farský kostol sv. Michala Archanjela (Fončorda)

Veľkonočný nedeľa – 20.4.2014

 • 7:00 – Farský kostol sv. Michala Archanjela (Fončorda)
 • 7:00 – Farský kostol nanebovzatia Panny Márie (nemecký)
 • 7:30 – Farský kostol narodenia Panny Márie (Radvaň, redemptoristi)
 • 7:30 – Farský kostol Panny Márie, Pomocnice kresťanov (Sásová, saleziáni)
 • 7:30 – Kostol sv. Alžbety (Alžbetka, vincentíni)
 • 8:00 – Farský kostol Svätého Ducha (Podlavice)
 • 8:00 – Farský kostol sv. Antona a Pavla pustovníkov (Stará Sásová)
 • 8:00 – Farský kostol sv. Michala Archanjela (Fončorda)
 • 8:00 – Katedrála sv. Františka Xaverského (katedrála)
 • 8:00 – Kostol sv. Jakuba (Jakub)
 • 8:30 – Farský kostol nanebovzatia Panny Márie (nemecký)
 • 9:00 – Evanjelický chrám (Lazovná)
 • 9:00 – Farský kostol Panny Márie, Pomocnice kresťanov (Sásová, saleziáni)
 • 9:00 – Farský kostol narodenia Panny Márie (Radvaň, redemptoristi)
 • 9:00 – Kostol sv. Bystríka, biskupa a mučeníka (Nemce)
 • 9:30 – Farský kostol sv. Antona Paduánskeho (Uľanka)
 • 9:30 – Katedrála sv. Františka Xaverského (katedrála)
 • 9:30 – Farský kostol sv. Michala Archanjela (Fončorda)
 • 9:45 – Kostol Svätého kríža (slovenský)
 • 10:00 – Kaplnka povýšenia Svätého kríža (nemocnica)
 • 10:00 – Farský kostol sv. Antona a Pavla pustovníkov (Stará Sásová)
 • 10:00 – Farský kostol Svätého Ducha (Podlavice)
 • 10:30 – Farský kostol narodenia Panny Márie (Radvaň, redemptoristi)
 • 10:30 – Farský kostol Panny Márie, Pomocnice kresťanov (Sásová, saleziáni)
 • 11:00 – Farský kostol Božieho milosrdenstva (Belveder)
 • 11:00 – Farský kostol sv. Michala Archanjela (Fončorda)
 • 11:00 – Farský kostol nanebovzatia Panny Márie (nemecký)
 • 11:45 – Farský kostol Panny Márie, Pomocnice kresťanov (Sásová, saleziáni)
 • 14:00 – Katedrála sv. Františka Xaverského (katedrála), pre nepočujúcich, posledná nedeľa mesiaca
 • 15:30 – Kostol povýšenia Svätého kríža (Kalvária)
 • 16:30 – Farský kostol nanebovzatia Panny Márie (nemecký)
 • 18:00 – Farský kostol narodenia Panny Márie (Radvaň, redemptoristi)
 • 18:00 – Farský kostol Svätého Ducha (Podlavice)
 • 18:00 – Farský kostol sv. Michala Archanjela (Fončorda)
 • 18:00 – Katedrála sv. Františka Xaverského (katedrála)
 • 18:30 – Farský kostol Panny Márie, Pomocnice kresťanov (Sásová, saleziáni)
 • 19:00 – Kostol sv. Alžbety (Alžbetka, vincentíni)
 • 19:30 – Univ. pastoračné centrum Štefana Moyzesa, Kaplnka Krista Veľkňaza

Veľkonočný pondelok – 21.4.2014

 • 7:00 – Farský kostol nanebovzatia Panny Márie (nemecký)
 • 7:00 – Katedrála sv. Františka Xaverského (katedrála)
 • 7:00 – Farský kostol sv. Michala Archanjela (Fončorda)
 • 7:10 – Univ. pastoračné centrum Štefana Moyzesa, Kaplnka Krista Veľkňaza, ranné chvály
 • 7:30 – Kostol sv. Alžbety (Alžbetka, vincentíni)
 • 7:30 – Farský kostol Panny Márie, Pomocnice kresťanov (Sásová, saleziáni)
 • 8:00 – Farský kostol narodenia Panny Márie (Radvaň, redemptoristi)
 • 8:00 – Farský kostol Svätého Ducha (Podlavice)
 • 8:00 – Farský kostol sv. Antona a Pavla pustovníkov (Stará Sásová)
 • 8:00 – Farský kostol sv. Michala Archanjela (Fončorda)
 • 8:30 – Farský kostol nanebovzatia Panny Márie (nemecký)
 • 8:30 – Katedrála sv. Františka Xaverského (katedrála)
 • 9:00 – Evanjelický chrám (Lazovná)
 • 9:00 – Kostol sv. Bystríka, biskupa a mučeníka (Nemce)
 • 9:00 – Farský kostol Panny Márie, Pomocnice kresťanov (Sásová, saleziáni)
 • 9:30 – Farský kostol sv. Michala Archanjela (Fončorda)
 • 9:45 – Kostol Svätého kríža (slovenský)
 • 10:00 – Farský kostol sv. Antona a Pavla pustovníkov (Stará Sásová)
 • 10:00 – Farský kostol Svätého Ducha (Podlavice)
 • 10:00 – Kaplnka povýšenia Svätého kríža (nemocnica)
 • 10:30 – Farský kostol Panny Márie, Pomocnice kresťanov (Sásová, saleziáni)
 • 11:00 – Farský kostol nanebovzatia Panny Márie (nemecký)
 • 11:00 – Farský kostol Božieho milosrdenstva (Belveder)
 • 15:30 – Kostol povýšenia Svätého kríža (Kalvária)
 • 16:30 – Farský kostol nanebovzatia Panny Márie (nemecký)
 • 18:00 – Katedrála sv. Františka Xaverského (katedrála)
 • 18:00 – Farský kostol narodenia Panny Márie (Radvaň, redemptoristi)
 • 18:30 – Farský kostol Panny Márie, Pomocnice kresťanov (Sásová, saleziáni)
 • 19:00 – Univ. pastoračné centrum Štefana Moyzesa, Kaplnka Krista Veľkňaza

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM