Jakub Forgács Správy

Podrobný HARMONOGRAM pre Bystričanov: Zber bioodpadu v roku 2020 s výraznou zmenou

Poznačte si vopred, kedy sa v roku 2020 budete môcť zbaviť odpadu z kuchyne či záhrady!

Ilustračný obrázok k článku Podrobný HARMONOGRAM pre Bystričanov: Zber bioodpadu v roku 2020 s výraznou zmenou
2
Galéria
Zdroj: OLO a.s.

Medzi obyvateľmi rodinných domov obľúbený zber biologicky rozložiteľných odpadov – BRO čaká v roku 2020 výrazná zmena vývozných dní. „K zmene sa pristúpilo na základe racionalizácie trás zberových vozidiel a najmä z dôvodu zámeru zrušenia zberu počas sobôt. Veríme, že zmenu príjmu najmä obyvatelia ulíc, z ktorých bol odpad zbieraný práve počas sobôt, kedy najmä v ranných hodinách mohli byť rušený hlukom z výkonu tejto služby. Frekvencia zberu a ostatné základné podmienky zberu BRO zostávajú zachované,“ uvádza Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev MsÚ Banská Bystrica.

„Nádoby červenej/hnedej farby o objeme 240 l sú určené na zber BRO zo záhrad – konáre, tráva, lístie atď. a na kuchynský odpad ako sú najmä zvyšky z ovocia a zeleniny, papierové čajové vrecúška a pod.. Nádoby nie sú určené na tekutý kuchynský odpad a odpad živočíšneho pôvodu! Vzhľadom na obmedzenú nosnosť 240 l nádob na BRO vás žiadame o ich napĺňanie odpadom max. do 40 kg,“ dodáva Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev MsÚ Banská Bystrica.

Harmonogramu zberu bioodpadu v roku 2020

Rajón č. 1a: Ametystová; Borievková; Borovicová; Brestová; Brezová; Bronzová; Cintorínska; Čerešňová; Diamantová; Drienková; Iliašska cesta; Jabloňová; Jantárová; Jaspisová; Klenová; Kremnička; Liesková; Malachitová; Medená; Mosadzná; Opálová; Plánková; Platinová ulica; Podháj; Pršianska; Rakytovská; Rubínová; Rumelková; Sládkovičova; Smreková; Sokolovská; Šípková; Topásová; Trnková; Tyrkysová; Vŕbová; Zafírová; Zlatá; Železná;

Rajón č. 1b: Agátová; Cesta k nemocnici; Dedinská; Dubová; Ďumbierska; Figuša Bystrého; Garbanka; Haškova; Hlboká; Horné záhrady; Inovecká; Kpt.Jaroša; Kollárova; M. Čulena; Ml. budovateľov; Na Dolinky; Na plaváreň; Na Tále; Na Zábave; Odbojárov; Petelenova; Pod Banošom; Pod cintorínom; Pod Hôrkou; Pod Skalkou; Rudelinova; Rudlovská; Ružová; Sásovská; Skuteckého; Stránska; Strmá; Surovská; Šoltésovej; Veterná; Z. Mikulu;

 • január: 13.01.
 • február: 10.02.
 • marec až november: každý PONDELOK, výnimka je 14.4. – utorok
 • december: 14.12.

Rajón č. 2: Bagarova; Bočná; Cesta na štadión; Dolná; F.Švantnera; Gorkého; Horná Strieborná; Hurbanova; J.Chalupku; J.Kráľa; Jarná; Jazmínová; Jesenná; Kovačická; Krátka; Kuzmányho; Letná; M.Hattalu; M.M.Hodžu; Malachovská; Murgašova; Na Motyčinách; Na Troskách; Národná; Nešporova; Nové Kalište; Oblačná; Pod Flosom; Pod Suchým vrchom; Poľná; R. Nedeckého; Stredná; Stromová; Stupy; T.Vansovej; Tichá; Vršacká; Wolkerova; Zadarská; Záhradná; Zelená; Zimná;

 • január: 14.01.
 • február: 11.02.
 • marec až november: každý UTOROK, výnimka je 15.04. – streda
 • december: 15.12.

Rajón č. 3: Astrová; Azalková; Buková; Jaseňová; Jedľová; Kvetinová; L. Hudeca; Lipová; Lúčičky; Mlynská; Muškátová; Na Čiertolí; Na Graniari; Na Lúčkach; Na úbočí; Nad plážou; Pestovateľská; Pod Dúbravou; Pod Stráňou; Podlavická; Povstalecká; Priehrada; Skubínska; Školská; Tajovského; Ulička; Višňová; Záhumnie; Závoz

 • január: 15.01.
 • február: 12.02.
 • marec až november: každú STREDU
 • december: 16.12.

Rajón č. 4: A. Matušku; Bakossova; Cesta na amfiteáter; Cmárovo; Dobšinského; Harmanecká; Hečkova; Hrušková; Jakubská; J.Bottu; Jelšová; J.Mistríka; Katovná; Komenského; Kostiviarska; Krížna; Laskomerská; Lazovná; Ľ.Ondrejova; M.Kováča; Na Karlove; Nový Svet; Ovocná; P. Karvaša; Pod Jesenským vŕškom; Pod vysielačom; Prof. Sáru; Slnečné stráne; Stoličková; Š.Jurovského; Topoľová; Uľanská

 • január: 16.01.
 • február: 13.02.
 • marec až november každý ŠTVRTOK
 • december: 17.12.

Rajón č. 5: 9.mája; Bellušova; B.Němcovej; Cementárenská; Družstevná; F.Kráľa ; Horná; Hronská; Hronské predmestie; Hviezdoslavova; Jegorovova; Jesenského; Jiráskova; Lesná; Ľupčianska; Majerská; Mičinská; Mieru;Na Hrbe;Na Starej tehelni;Na Uhlisku; Partizánska; Pod Kalváriou; Pod rybou; Pod Turíčkou; Pod Urpínom; Podjavorinskej; Poľovnícka; Ponická ulica; Robotnícka; Senická; Stavebná; Šalkovská; Timravy; Viestova; Žltý piesok

 • január: 17.01.
 • február: 14.02.
 • marec až november: každý PIATOK
 • december: 18.12

Foto: ilustračné

V OBRAZOCH: Pred stojiskami pribudnú tabule
2
Galéria
Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM