Počet chrípkových ochorení v kraji stúpa

Tento týždeň bol v Banskobystrickom kraji v znamení opätovného - aj keď nie dramatického, zvýšeného výskytu akútnych respiračných ochorení, ktoré v porovnaní s uplynulým týždňom stúpli takmer o 20 percent. Naopak, chrípka a jej podobné ochorenia kles

Monika Obrtalová

Na etiológii (pôvode) ochorení sa totiž podieľajú hlavne adenovírusy a respiračné syncytiálne vírusy, ktoré spôsobujú akútne ochorenia s ľahším priebehom. N rovnakej úrovni, ako uplynulý týždeň, je počet komplikácií z akútnych respiračných ochorení. Zápalové ochorenia horných ciest dýchacích ciest, ako aj chrípky, sa skomplikovali zápalmi dutín (11 prípadov), zápalmi stredného ucha (10) a na rozdiel od posledných týždňov sa nevyskytol ani jeden lekármi evidovaný prípad zápalu pľúc.

V 31. kalendárnom týždni na základe analýz z hlásení 43 percent lekárov pre deti a dorast a 41 percent lekárov prvého kontaktu pre dospelých, evidoval banskobystrický Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ), ktorý zbiera údaje o chorobnosti za celý Banskobystrický kraj, 1353 chorých na ARO, čo reprezentuje prepočítanú chorobnosť takmer 503 osôb na 100 tisíc obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni.

Chrípka a jej podobné ochorenia sa vyskytli v 26 prípadoch, čo je chorobnosť takmer 10 osôb na 100 tisíc obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Najvyšší počet chorých na ARO je v absolútnych číslach v okrese Lučenec (281 prípadov), Žiar nad Hronom, kde evidujú lekári hlásiaci tieto ochorenia 182 prípadov a Poltár (182 prípadov). Čo sa týka chrípky a jej podobných ochorení je najvyšší počet pacientov v okrese Poltár.

Z hľadiska veku ochorenia najviac postihujú vekovú skupinu ekonomicky činného obyvateľstva , nasledujú takmer na rovnakej úrovní všetky ostatné vekové skupiny. Odborníci upozorňujú, že napriek pomerne nízkemu výskytu nemožno chrípkové ochorenia podceňovať. Na rozdiel od iných respiračných vírusov, vírus chrípky je schopný spôsobiť vysokú chorobnosť v krátkom čase s ťažkým priebehom ochorenia, ktoré môže končiť úmrtím. Chrípka je totiž iniciátorom ťažkých komplikácií, ako bakteriálny zápal pľúc, metabolický rozvrat, zlyhanie srdca a iné závažné zdravotné následky.

RÚVZ Banská Bystrica

Odporúčame

Tento článok nie je možné komentovať.