Počet Bystričanov bez práce výrazne klesol

Nezamestnanosť v banskobystrickom okrese sa v apríli opäť znížila. Kým predminulý mesiac klesol počet žiadateľov o prácu len o 4 osoby, teraz z databáz Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny ubudlo takmer 200 Banskobystričanov. V percentuálnom vyja

Monika Obrtalová

V apríli dosiahla miera evidovanej nezamestnanosti v okrese Banská Bystrica hodnotu 9,07%. Počet uchádzačov o zamestnanie bol 5747, disponibilných uchádzačov bolo 5217. Oproti stavu z predkrízového obdobia ide stále o veľmi vysoké číslo, v porovnaní s úvodnými mesiacmi roka sa však situácia v okrese pozvoľna zlepšuje. Vo februári totiž dosahovala nezamestnanosť až 9,38% a bez práce bolo takmer 6 tisíc ľudí.

V porovnaní s priemerom kraja (19,26%) je v okrese Banská Bystrica miera nezamestnanosti nižšia o vyše 10 percent, v porovnaní s celoslovenským priemerom (12,94 %) o takmer 4 percentá.

V regióne sa pri znižovaní nezamestnanosti darilo všetkým okresom. Vo Zvolene klesol počet ľudí bez práce o 0,12% (v súčasnosti 9,72%), v Žiari nad Hronom o 0,21% (14,86%) a v Brezne dokonca až o 0,97% (17,56%).

V poradí percentuálnej miery nezamestnanosti patrí Banskej Bystrici 24 miesto zo 79 okresov. Lepšie sú na tom okresy Považia, juhozápadného Slovenska a tradične región Bratislavy. Naopak, najhoršia situácia vládne na juhu stredného Slovenska, kde okres Rimavská Sobota dosahuje vyše 34 percentnú nezamestnanosť. S príchodom letných mesiacov je však aj tu predpoklad, že vďaka sezónnym prácam počet ľudí bez práce klesne.

mm

Odporúčame

Tento článok nie je možné komentovať.