Pedagógovia oslavujú 20. výročie univerzity výstavou svojich prác

Pedagógovia Katedry výtvarnej kultúry Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pripravili pri príležitosti výročia založenia univerzity výstavu svojich prác, ktorá bude sprístupnená verejnosti v Galérii v podkroví v priestoroch

Monika Obrtalová

Výstava sprístupňuje práce deviatich autorov, pedagógov Katedry výtvarnej kultúry s individuálnym programom svojich prác zameraných na rôzne média a oblasti tvorby. U autorov prevažuje voľná tvorba (od kresby, maľby, grafiky až po fotografiu), ktorou sa prezentujú Eva Hnatová, Jana Kožušková, Ria Kmeťová, Milan Sokol, Jaroslav Uhel a Ján Husár. Medzinárodne uznávaný poľský autor Piotr Kunce a jeho kolegovia Katarína Lucinkiewiczová a Michal Bartko sa predstavujú ukážkami úžitkovej tvorby.

Umelecká tvorba všetkých deviatich autorov je rôznorodá, venujú sa tradičným aj netradičným technikám a ich práce majú abstraktný aj figurálny rozmer. Každý milovník umenia si na výstave, určite nájde tú oblasť záujmu, ktorá mu je najbližšia. Výstava v Galérii v podkroví bude pre návštevníkov otvorená od 13.09.2012 do 05.10.2012.

ŠVK Banská Bystrica

Odporúčame

Tento článok nie je možné komentovať.