Jakub Forgács Správy

Ponuka práce vo Zvolene: Mesto hľadá posilu, aký je ponúkaný plat?

Chceli by ste pracovať pre naše mesto? Preštudujte si podrobnosti o voľnom pracovnom mieste.

Ilustračný obrázok k článku Ponuka práce vo Zvolene: Mesto hľadá posilu, aký je ponúkaný plat?
18
Galéria
Foto: Jakub Forgács / Zdroj: Dnes24.sk

Mesto Zvolen hľadá vhodných kandidátov/ky na pozíciu referent/referentka pre verejné obstarávanie. Informuje o tom na svojej webovej stránke.

Informácie o pracovnom mieste

Miesto práce: Námestie slobody č. 22, 960 01 Zvolen

Ponúkaný plat (brutto): 887,00 € do 1064,50 € v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov zvýšený o 15% za výkon práce vo verejnom záujme

Druh pracovného pomeru:

 • plný úväzok
 • pracovná zmluva sa uzatvára na dobu určitú 1 rok s možnosťou jej predĺženia na dobu neurčitú

Počet obsadzovaných miest: 1

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste

 • kompletná príprava a realizácia celého procesu verejného obstarávania, vrátane elektronického trhoviska, pred príprava a plánovanie VO (rozhodovanie o použití metódy verejného obstarávania) tak, aby boli dodržané ustanovenia zákona o VO v platnom znení (súťažné podklady, výzva, oznámenie o začatí VO a pod.),
 • administratívna príprava a realizácia na zadávanie VO v rámci centrálneho verejného obstarávania,
 • definovanie podmienok pri vybratej metóde verejného obstarávania, napr. zmluvné podmienky, podmienky zloženia finančných prostriedkov vrátane zábezpeky,
 • organizovanie a vyhodnocovanie ponúk v procese verejného obstarávateľa a dohliadanie na dodržiavanie postupov stanovených zákonom o verejnom obstarávaní, poskytovanie vysvetlení, informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým záujemcom
 • v prípade revíznych postupov spracovanie stanoviska verejného obstarávateľa, spracovanie stanoviska pre Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO),
 • plnenie povinností voči ÚVO,
 • realizácia prieskumov trhu, určenie predpokladanej hodnoty zákazky, posudzovanie a vyhodnocovani­e ponúk,
 • zadávanie zákaziek podľa č. 343/2015 Z. z. (komunikácia s dodávateľmi, kontrola realizácie zákazky),
 • spracovávanie dokumentov k podpisu a korešpondencie súvisiacej s realizáciou VO,
 • zverejňovanie dokumentov v zmysle zákona o VO na portáloch UVO a CRZ,
 • administratívna podpora pri realizácii činností spojených s obstarávaním tovarov, stavebných prác a služieb v zmysle zákona o VO,
 • zabezpečovanie evidencie, ukladania a ochrany registratúrnych záznamov o verejnom obstarávaní,
 • zabezpečovanie zverejňovania informácií v súlade s platnou legislatívou,
 • znalosť procesov v rámci medzinárodných projektov vítaná,
 • sledovanie metodických usmernení a výkladových stanovísk Úradu pre verejné obstarávanie.

Požiadavky na zamestnanca

Minimálne požadované vzdelanie, kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (zameranie stavebné, technické, ekonomické alebo právnické výhodou)
 • odborná prax súvisiaca s výkonom činností zabezpečovaných podľa pracovnej náplne minimálne 2 roky

Znalosti

 • zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
 • znalosti právnych predpisov v oblasti VO, všeobecné znalosti z oblasti štrukturálnych fondov, práva a ekonomiky
 • prehľad platných právnych predpisov vzťahujúcich sa k výkonu činností podľa pracovnej náplne a v oblasti samosprávy

Počítačové znalosti – používateľ:

 • Microsoft Excel – užívateľská úroveň
 • Microsoft Word – užívateľská úroveň
 • Internet

Vodičské oprávnenie: skupina B

Iné kritériá a požiadavky

 • bezúhonnosť
 • zmysel pre zodpovednosť, presnosť a dôslednosť
 • analytické myslenie
 • samostatnosť
 • tímový hráč s dobrými komunikačnými schopnosťami
 • príjemné, korektné a kultivované vystupovanie
 • flexibilita
 • vysoké pracovné nasadenie

Iné výhody

 • možnosť sebarealizácie
 • profesijný rast
 • zaujímavá práca
 • možnosti odborného aj osobnostného rozvoja
 • práca v stabilnej organizácii
 • zamestnanecké benefity
 • 5 dní dovolenky naviac
 • doplnkové dôchodkové poistenie
 • športové a spoločenské aktivity

Informácie o výberovom konaní

Predpokladaný termín nástupu: jún 2020

K žiadosti je potrebné pripojiť:

 • overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • profesijný štruktúrovaný životopis (vhodná forma europass) spolu s motivačným listom s uvedenými kontaktnými údajmi: e-mail, číslo telefónu
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti uchádzača
 • prehlásenia: 1) Informovanie dotknutej osoby, 2) súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov, ktoré tvoria samostatné listiny uvedené v závere podmienok pre výberové konanie.

Ako uvádza mesto, osobné údaje kandidátov, ktorí na osobnom pohovore neuspejú, budú po jeho skončení zlikvidované v zmysle zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplneníniektorých zákonov

„V prípade, že vás naša pracovná ponuka zaujala a spĺňate uvedené požiadavky, zašlite nám svoju žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi najneskôr do 28.05.2020 elek­tronicky (e-mailom) na adresu dtorokova@zvolen.sk, resp. poštou na adresu: Mestský úrad Referent personálnej práce a miezd, Nám. slobody č. 22, 960 01 Zvolen, Zn.: „Výberové konanie Referent pre verejné obstarávanie“," píše sa na webe.

Kontakt

Kontaktná osoba: PaedDr. Dana Töröková, Tel.: 045/5303 206, E-mail: dtorokova@zvolen.sk

Z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky Vládou Slovenskej republiky v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID – 19 vyhlásenej dňa 11.03.2020 a na základe záverov z rokovania Ústredného krízového štábu, si Mesto Zvolen vyhradzuje právo vybrať vhodného uchádzača na základe posúdenia jeho schopností, zručností a praxe z doručených štruktúrovaných životopisov a motivačných listov a pohovor s potenciálny­mikandidátmi viesť iba telefonicky, bez osobného pohovoru. Uchádzači budú o priebehu a výsledkoch výberového konania informovaní len elektronickou poštou (e-mail).

Foto: ilustračné

V OBRAZOCH: Ľudoprázdne ulice Zvolena, život utíchol aj v centre
18
Galéria
Foto: Jakub Forgács / Zdroj: Dnes24.sk
Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM