Jakub Forgács Správy

Nová práca pod Pustým hradom? Zvolen chce obsadiť aj tieto 2 pozície

Ste bez práce alebo hľadáte zmenu? Mesto zase zháňa nové posily. Aké sú požiadavky na uchádzačov?

Ilustračný obrázok k článku Nová práca pod Pustým hradom? Zvolen chce obsadiť aj tieto 2 pozície
18
Galéria
Zdroj: TASR

Mesto Zvolen hľadá vhodných kandidátov/ky na pozíciu referent/referentka technického zabezpečenia a referent/ka pre ochranu drevín. Informuje o tom Mesto Zvolen na svojom webe.

Referent/referentka technického zabezpečenia

Informácie o pracovnom mieste

Miesto práce: Námestie slobody č. 22, 960 01 Zvolen

Ponúkaný plat (brutto):

 • 757,50 € do 909,50 € v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov zvýšený o 15% za výkon práce vo verejnom záujme

Druh pracovného pomeru:

 • plný úväzok
 • pracovná zmluva sa uzatvára na dobu určitú, počas zastupovania zamestnanca povereného zastupovaním vedúceho oddelenia

Počet obsadzovaných miest: 1

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste

 • technické spravovanie majetku mesta,
 • zabezpečenie technického stavu majetku mesta – objektov a nebytových priestorov (zabezpečenie technických posúdení, projektových dokumentácií, zmlúv o dielo, objednávok na opravu a údržbu, uplatňovanie reklamácií),
 • tvorba a sledovanie rozpočtu mesta za všetky druhy prevádzkových médií v objektoch Mesta Zvolen v správe a pôsobnosti odboru správy majetku, obchodu a služieb – voda, elektrika, plyn (ďalej iba médií),
 • kontrola správnosti fakturácie za dodávku a odber médií,
 • vedenie evidencie spotreby jednotlivých médií,
 • spracovanie vyúčtovania poskytovaných služieb nájomcov a podkladov pre refakturáciu,
 • vyhotovovanie platobných poukazov za preplatky z vyúčtovania záloh za poskytnuté služby spojené s nájmom v objektoch Mesta Zvolen,
 • vyhotovovanie platobných poukazov, vrátane kontroly vecnej správnosti a prípustnosti hospodárskych operácií dodávateľských faktúr za médiá,
 • tvorba výpočtových listov za služby spojené s nájmom pre nájomné zmluvy v objektoch Mesta Zvolen a následné vyúčtovanie dodávky médií, prípadné riešenie reklamácií vyúčtovania.

Požiadavky na zamestnanca

Minimálne požadované vzdelanie, kvalifikačné predpoklady

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (zameranie technické alebo ekonomické)
 • odborná prax najmenej 2 roky v danej oblasti výhodou

Znalosti

 • zákon č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 • zákon č 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia
 • prehľad platných právnych predpisov vzťahujúcich sa k výkonu činností podľa pracovnej náplne a v oblasti samosprávy

Počítačové znalosti – používateľ:

 • Microsoft Excel – užívateľská úroveň
 • Microsoft Word – užívateľská úroveň
 • Internet

Vodičské oprávnenie: skupina B

Iné kritériá a požiadavky

 • bezúhonnosť
 • zmysel pre zodpovednosť, presnosť a dôslednosť
 • analytické myslenie
 • samostatnosť
 • tímový hráč s dobrými komunikačnými schopnosťami
 • príjemné, korektné a kultivované vystupovanie
 • flexibilita
 • vysoké pracovné nasadenie

Iné výhody

 • možnosť sebarealizácie
 • profesijný rast
 • zaujímavá práca
 • možnosti odborného aj osobnostného rozvoja
 • práca v stabilnej organizácii
 • zamestnanecké benefity
 • 5 dní dovolenky naviac
 • doplnkové dôchodkové poistenie
 • športové a spoločenské aktivity

Informácie o výberovom konaní

Predpokladaný termín nástupu: jún 2020

K žiadosti je potrebné pripojiť:

 • overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • profesijný štruktúrovaný životopis (vhodná forma europass) spolu s motivačným listom s uvedenými kontaktnými údajmi: e-mail, číslo telefónu
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti uchádzača
 • prehlásenia: 1) Informovanie dotknutej osoby, 2) súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov, ktoré tvoria samostatné listiny uvedené v závere podmienok pre výberové konanie.

Referent/ka pre ochranu drevín

Informácie o pracovnom mieste

Miesto práce: Nám. slobody č. 22, 960 01 Zvolen

Ponúkaný plat (brutto):

 • 757,50 € do 909,50 € v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov zvýšený o 15% za výkon práce vo verejnom záujme

Druh pracovného pomeru: plný úväzok, pracovná zmluva sa uzatvára na dobu určitú 1 rok, po jej ukončení je možnosť pracovný pomer predĺžiť na dobu neurčitú

Počet obsadzovaných miest: 1

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste

 • koncepcia tvorby a ochrany životného prostredia vrátane vydávania rozhodnutí a dozornej činnosti na úseku ochrany prírody na úrovni obce
 • zabezpečenie činností preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie na obce na úseku ochrany prírody a krajiny
 • príprava a spracovanie administratívno-správnych aktov súvisiacich so zabezpečením preneseného výkonu štátnej správy na zverenom úseku
 • vedenie evidencií spisov /písomností/ so zabezpečením preneseného výkonu štátnej správy a opatrení vyplývajúcich z činnosti odboru
 • zabezpečenie zverejňovania dokumentov vytvorených na odbore stavebnej správy na úradnej elektronickej ta­buli

Požiadavky na zamestnanca

Minimálne požadované vzdelanie:

 • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa
 • zameranie: technické, prírodovedné
 • odbor: ekológia, environmentalis­tika, záhradná a krajinná architektúra, krajinné inžinierstvo, záhradníctvo, biotechnika parkových a krajinných úprav, lesníctvo, poľnohospodárstvo a príbuzné odbory

Znalosti

 • osobitný kvalifikačný predpoklad 525/2003 Z.z. a Vyhl. 462/2004 Z. z. – výhodou
 • certifikačná skúška Slovenský certifikovaný arborista – pozemný pracovník – výhodou
 • prehľad platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na oblasť ochrany a starostlivosti o životné prostredie na úseku ochrany prírody a krajiny
 • VP B

Počítačové znalosti – používateľ:

 • Microsoft Excel – užívateľská úroveň
 • Microsoft Word – užívateľská úroveň

Skúsenosti:

 • prax v uvedenej alebo podobnej pozícii je výhodou

Iné kritériá a požiadavky

 • bezúhonnosť
 • dôslednosť
 • zodpovednosť
 • analytické a logické myslenie
 • samostatnosť
 • schopnosť spolupracovať
 • flexibilita
 • odolnosť voči stresu
 • vysoké pracovné nasadenie
 • komunikatívnosť
 • ochota vzdelávať sa a odborne rásť

Iné výhody

 • práca v stabilnej organizácii
 • možnosti ďalšieho vzdelávania a osobnostného rozvoja
 • zamestnanecké benefity
 • 5 dní dovolenky naviac
 • doplnkové dôchodkové poistenie
 • športové a spoločenské aktivity

Informácie o výberovom konaní

Predpokladaný termín nástupu: jún 2020

K žiadosti je potrebné pripojiť:

 • overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • profesijný štruktúrovaný životopis (vhodná forma europass) spolu s motivačným listom s uvedenými kontaktnými údajmi: e-mail, číslo telefónu
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti uchádzača
 • prehlásenia: 1) Informovanie dotknutej osoby, 2) súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov, ktoré tvoria samostatné listiny uvedené v závere podmienok pre výberové konanie.

Ako uvádza mesto, osobné údaje kandidátov, ktorí na osobnom pohovore neuspejú, budú po jeho skončení zlikvidované v zmysle zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

V prípade, že vás pracovná ponuka zaujala a spĺňate uvedené požiadavky, zašlite svoju žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi najneskôr do 03.06.2020 elek­tronicky (e-mailom) na adresu dtorokova@zvolen.sk, resp. poštou na adresu: Mestský úrad, Referent personálnej práce a miezd, Nám. slobody č. 22, 960 01 Zvolen Zn.: „Výberové konanie Referent technického zabezpečenia“, resp. „Výberové konanie Referent/ka pre ochranu drevín“

Kontaktná osoba: PaedDr. Dana Töröková, tel.: 045/5303 206, e-mail: dtorokova@zvolen.sk

Z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky Vládou Slovenskej republiky v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID – 19 vyhlásenej dňa 11.03.2020 a na základe záverov z rokovania Ústredného krízového štábu, si Mesto Zvolen vyhradzuje právo vybrať vhodného uchádzača na základe posúdenia jeho schopností, zručností a praxe z doručených štruktúrovaných životopisov a motivačných listov a pohovor s potenciálnymi kandidátmi viesť iba telefonicky, bez osobného pohovoru. Uchádzači budú o priebehu a výsledkoch výberového konania informovaní len elektronickou poštou (e-mail).

Foto: ilustračné

V OBRAZOCH: Ľudoprázdne ulice Zvolena, život utíchol aj v centre
18
Galéria
Foto: Jakub Forgács / Zdroj: Dnes24.sk
Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM