Jozef Sliacky Rôzne

Bádali nielen na Pustom hrade, ale aj v archívoch

O najnovších poznatkoch o starom Zvolenskom hrade informoval preplnenú študovňu krajskej knižnice vedúci archeologického výskumu Ján Beljak a jeho spolupracovníci.

V uplynulej sezóne pokračovali archeológovia predovšetkým vo výskume Dolného Pustého hradu. Podieľali sa na ňom pracovníci Archeologického ústavu SAV, Katedry archeológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Lesný podnik mesta Zvolen, ktorý je správcom hradného areálu. Výskumy financuje mesto Zvolen, no podarilo sa získať aj peniaze z iných zdrojov. Veľkým prínosom je aj aktivita študentov, ktorých sa tu v rámci letnej školy archeológie vystriedalo viac ako sto.

V centre pozornosti bol donjon, veža, ktorá mala v čase jej života štyri a možno až päť podlaží. Archeológovia sú v súčasnosti na druhom podlaží, spodné časti sú zatiaľ zasypané sutinou. Už Václav Hanuliak, ktorý viedol výskum na hrade 17 sezón, prirovnal zvolenský Pustý hrad k legendárnej Tróji, keďže väčšinu hradných múrov, ktoré dnes môžeme vidieť na vlastné oči, bola pred dvoma desaťročiami ukrytá v nánosoch kamenia a zeme. Podobne to vyzerá aj s vežou na Dolnom hrade, ktorá – až sa ju podarí vyhrabať zo sutín – bude unikátnou architektonickou pamiatkou, akých v Európe nenájdeme veľa. Zrejme práve v tejto obytnej veži zhruba v tvare dvadsaťmetrovej kocky boli reprezentačné priestory, v ktorých bývali časté kráľovské návštevy.

Archeológovia urobili aj niekoľko priečnych sond nádvorím Dolného hradu. Nálezy črepov naznačili, že hrad postavili na miestach, kde pobýval človek už na konci doby kamennej. Zastavili sa aj na Hornom hrade, kde objavili keramiku z doby bronzovej. Pozornosť venovali aj tajomným valom, na ktoré ich upozornili Zvolenčania Dušan Fertál a Jozef Sliacky, a ktoré sa tiahnu od hradu k údoliu Neresnice, ba ho i prekračujú na hrebene Pomiasla a Bukovinky.

Historici však tajomné stopy dejín nehľadali iba priamo v teréne na hradnom vrchu, ale navštívili aj archívy a múzeá, ktoré skrývajú nemenej pozoruhodné doklady o starom Zvolenskom hrade. Hoci najčastejším dôvodom návštev uhorských kráľov vo Zvolene boli najmä poľovačky v rozsiahlom Zvolenskom lese, či skôr pralese, ani počas nich sa nemohli vyhnúť plneniu kráľovských povinností. A vo Zvolene došlo aj k významným stretnutiam korunovaných hláv. V tejto súvislosti sa spomína predovšetkým stretnutie Ľudovíta I. s českým kráľom Václavom IV. v roku 1379. Uskutočnilo sa na starom hrade na kopci, alebo už v novom zámku na okraji mesta? V reprezentačnejšom zámku sa zrejme o rok neskôr konali zásnuby detí oboch panovníkov. Ale ešte skôr, v roku 1247, ako hovoria ruské pramene, došlo k pokusu pokrvne spojiť uhorských Arpádovcov s ruskými kniežatami, a táto svadba Konštantíny a Leva sa s najväčšou pravdepodobnosťou konala na starom hrade.

Nie celkom jasné sú aj mnohé vojenské udalosti, ktoré sa dotkli Zvolena a jeho hradu. Ide napríklad o tatárske plienenie po bitke na rieke Slanej v apríli 1241. Otázne je, či sa tatárske hordy prehnali len mestom, alebo sa im podarilo dobyť aj hradnú pevnosť. Archívne dokumenty azda časom vydajú aj bližšie informácie o bojoch v polovici 15. stor., keď bol Zvolen sídlom Jana Jiskru z Brandýsa, ako aj o význame varty na Pustom hrade v čase tureckého nebezpečenstva, ktorú dokladá napríklad známa Willenbergova kresba z roku 1599.

Nemenej zaujímavá je aj história samotného skúmania Pustého hradu a snaha o jeho oživenie ako významného kultúrneho dedičstva. Zmienka o ňom nechýba v slávnom diele očovského rodáka Mateja Bela v roku 1736. V 19. stor. lákali hradné zrúcaniny nielen staviteľov ako lacný zdroj stavebného kameňa, ale aj hľadačov pokladov. Historici objavili napríklad doklad, že záujem o kopanie na Pustom hrade prejavil Samo Chalupka, tvorca legendárnej básnickej skladby Mor ho! K prvým skutočne vedeckým výskumom došlo na Pustom hrade v rokoch 1889 – 90. Hoci archeologické nálezy z tých čias sa stratili, v archívoch sa našli nákresy, popisy i dobové články, ktoré sú dôležitým pracovným podkladom aj pre dnešných bádateľov.

Prezentáciu najnovších výskumov Pustého hradu pripravila Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej a Banskobystrickým samosprávnym krajom.

Najviac informácií o zvolenskom Pustom hrade a o najnovších objavoch nájdete na webovej stránke www.pustyhrad.com.

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM