Martin Károly Tlačové správy

Venujete sa účtovníctvu, daniam? Zbystrite pozornosť!

Inštitút jazykov a vzdelávania v Žiari, organizuje semináre pre účtovníkov, mzdových účtovníkov, personalistov či ekonómov. Účastníci seminára sa dozvedia aktuálne informácie a výklady zmien v predmetnej problematike.

Ilustračný obrázok k článku Venujete sa účtovníctvu, daniam? Zbystrite pozornosť!
Zdroj: Dnes24.sk

Prvým seminárom, na ktorý chceme upriamiť vašu pozornosť je seminár Pokladničná agenda v praxi účtovných jednotiek, obmedzenie hotovostného platobného styku v roku 2013. Oblasti, na ktoré je seminár zameraný sú:

 • Hotovostný a bezhotovostný platobný styk, obmedzenie hotovostných platieb od 1. 1. 2013
 • Kontrola a správnosť vedenia pokladničnej evidencie firmy
 • Interné predpisy vo vybraných oblastiach účtovníctva
 • Správna väzba hotovostnej úhrady na záväzkový, či pohľadávkový režim, pokladničná kniha – zrkadlo hotovostných platieb

Seminár sa bude konať v priestoroch Inštitútu jazykov a vzdelávania v Žiari nad Hronom 25. júna a prihlásiť sa môžete do 20. júna. Cena je 39 eur na osobu.

Čo s pracovnou cestou?

Druhým zaujímavým seminárom je seminár Tuzemské a zahraničné pracovné cesty v roku 2013. Používanie MV na pracovných cestách. Cestovné náhrady v roku 2013, účinky legislatívnych zmien v poskytovaní cestovných náhrad. Tento seminár sa bude konať 18. júna a jeho cena je taktiež 39 eur na osobu. Prihlásiť sa môžete do 13. júna.

Podrobnejšie informácie na www.ziar-nad-hronom.ijav.sk

Odborné semináre sú jednodňové, prípadne viacdňové vzdelávaco-konzultačné podujatia, ktoré vám v časovo nenáročnej forme poskytnú súhrn praktických informácií a odpovedí na problémové otázky súvisiace s praktickou aplikáciou platnej, prípadne práve sa meniacej legislatívy. Vysokú odbornú úroveň seminárov garantujú lektori s bohatými praktickými skúsenosťami, ktorí sú pripravení zodpovedať vaše otázky a hľadať riešenia vašich problémov.

Svoje profesionálne vedomosti bude na školeniach odovzdávať Ing. Miriam Matisová, asistent audítora Slovenskej komory audítorov.

Semináre aj pre celé firmy

Seminár je možné zorganizovať tiež na objednávku klienta formou podujatia pre uzavretú skupinu poslucháčov. Z hľadiska obsahového zamerania môžu vnútrofiremné semináre vychádzať z nasledovných tematických okruhov:

 • Daň z pridanej hodnoty
 • Daň z príjmov právnických osôb
 • Daň z príjmov fyzických osôb
 • Daň z príjmov zo závislej činnosti
 • Spotrebné dane
 • Zákonník práce a pracovné právo
 • Pracovno-právne aspekty personálnej práce
 • Mzdová a personálna práce
 • Právo sociálneho zabezpečenia – zdravotné poistenie, sociálne poistenie, …
 • Právne úpravy poskytovania cestovných náhrad
 • Zákon o účtovníctve
 • Účtovné minimum pre manažérov
 • Postupy účtovania v podvojnom účtovníctve
 • Účtovná závierka podnikateľov
 • Majetok v účtovníctve podnikateľských subjektov
 • Pokladničná agenda v praxi účtovných jednotiek
 • Inventarizácia v účtovnej jednotke
 • Finančná analýza firmy
 • Cash flow
 • Externé zdroje financovania (lízing, úver) v podnikateľskej pra­xi
 • Kontroling pohľadávok v podnikateľskom subjekte
 • Vnútropodnikové smernice účtovných jednotiek
 • Správa registratúry podľa platnej legislatívy
 • Úprava písomností podľa slovenských technických noriem
 • Ochrana osobných údajov
 • Verejné obstarávanie pre obstarávateľov
 • Verejné obstarávanie pre dodávateľov
 • Zákonné normy a predpisy v oblasti ochrany životného prostredia
 • Nakladanie s odpadmi v zmysle súčasnej legislatívy

Inštitút jazykov a vzdelávania nájdete na Námestí Matice slovenskej 21 (vchod do VÚB,a.s.)

Telefonický kontakt a email:
0902 513 510 (T-mobile)
0917 902 611 (Orange)
0948 088 111 (O2)
zh@ijav.sk

Viac aj na http://www.ziar-nad-hronom.ijav.sk

Inštitút jazykov a vzdelávania
5
Galéria
Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM