Katarína Reiterová Samospráva

Sťažnosti na rušenie nočného pokoja:Toto nariadenie mesta má pomôcť

Samospráva mesta pred mesiacom schválila VZN o pravidlách času predaja v obchode a času služieb. Ide však o doplnenie nariadenia z roku 2010. Po prvýkrát bolo VZN obmedzujúce čas predaja do praxi zavedené v roku 2007. Vtedy bolo na podnet prokurátora zrušené.

Ilustračný obrázok k článku Sťažnosti na rušenie nočného pokoja:Toto nariadenie mesta má pomôcť

Schválené VZN mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2009 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v Žiari. Pomôcť má najmä nespokojným občanom, ktorých ruší hluk z krčiem.

Prvýkrát bolo VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb schválené pred niekoľkými rokmi – účinnosť nadobudlo 1. decembra 2007. Na podnet prokurátora bolo poslancami zrušené 15. októbra 2008.

Sťažnosti od obyvateľov, najmä obytných domov, v ktorých sú umiestnené prevádzky či reštauračné zariadenia, primäli mesto opätovne zaviesť VZN. Toto nariadenie bolo vytvorené podľa vzoru z iných miest a uvedené do praxe bolo presne 1. januára 2010. VZN z roku 2010 bolo pred mesiacom doplnené.

Po desiatej večer musí byť ticho

Toto Všeobecne záväzné nariadenie rozdeľuje podniky do dvoch skupín: Prevádzkarne umiestnené v bytových domoch alebo rodinných domoch, kde je prevádzková doba stanovená od 6,00 do 22,00 hodiny a na samostatne stojace prevádzkarne s exteriérovým sedením a s hudobnou produkciou, kde je prevádzková doba stanovená tiež od 6,00 do 22,00 hodiny.

“V prvom prípade musia byť prevádzky uzavreté do 22,00 hodiny, pričom to či majú, alebo nemajú exteriérové sedenie nie je v tomto prípade rozhodujúce,“ vysvetľuje nám zastupujúci náčelník Mestskej Polície v Žiari Róbert Šiška a dodáva, že v druhom prípade je dôležité spojenie exteriérového sedenia s hudobnou produkciou, ktorá musí byť ukončená do 22,00 hodiny. „Tieto prevádzky však môžu mať otvorené aj dlhšie avšak v exteriérovom sedení nesmie byť po 22,00 hodine hudobná produkcia,“ dopĺňa Šiška.

Pokuta až do výšky 6 638 eur

Mestská polícia totiž kontroluje dodržiavanie tohto VZN, ako aj poverení zamestnanci mestského úradu. „V prípade jeho porušenia, ak ide o právnickú osobu, celú vec zdokumentujeme a postúpime mestu, ktoré je v tomto prípade správnym orgánom. Ak VZN porušila fyzická osoba, vec môže policajt riešiť na mieste v blokovom konaní do 33 eur ako priestupok,“ dodáva ďalej zastupujúci náčelník.

Primátor mesta však právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto nariadenie, môže uložiť pokutu až do výšky 6 638 eur.

Zatiaľ nebol pokutovaný nikto

Rušenia nočného pokoja spôsobeného hudbou, hlasnou vravou v prevádzkach umiestnených v bytových a rodinných domoch či samostatne stojacich prevádzkarní s exteriérovým sedením po desiatej večer má byť, vďaka tomuto VZN, minulosťou.

Nariadenie nadobudlo účinnosť 8. júla tohto roku. Podľa zastupujúceho náčelníka bude prvý mesiac len o zbieraní a posúvaní informácií. „Jednotlivé prevádzky budú informované o tejto zmene, takže im bude MsÚ postupne zasielať písomné upozornenia, aby nariadenie rešpektovali. Mestská polícia teda zatiaľ neriešila podľa tohto VZN ani jednu prevádzku,“ uzavrel Šiška.

Ilustračné foto.

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM