Katarína Reiterová Rôzne

Odpájanie od centrálneho zásobovania teplom: Posledné slovo môže mať súd

Uvažovalo aj vaše bytové spoločenstvo, že sa odpojí od centrálneho zásobovania teplom, pretože sa vám zdá, že je drahé a cena neustále stúpa? V konečnom dôsledku o tom môže rozhodovať súd.

Ilustračný obrázok k článku Odpájanie od centrálneho zásobovania teplom: Posledné slovo môže mať súd
Foto: Martin Károly / Zdroj: Dnes24.sk

Dlhodobým trendom vo vykurovaní vo vyspelých krajinách je využívanie obnoviteľných zdrojov energií a budovanie centrálneho zásobovania teplom (CZT). Dôvodov je viacero, či už je to komplexnosť poskytovaných služieb (servis, bezpečnosť), zlepšená kvalita ovzdušia, pružnejšie reagovanie na vývoj ceny palív na trhoch a či bezpečnosť prevádzky zdrojov CZT.

V Žiar nad Hronom uvažuje od odpojenia jedno bytové spoločenstvo. Podľa našich informácií o tom, zatiaľ ďalšie bytové domy, či skôr ich obyvatelia nehovorili. „Úvahy z “našich” žiarskych domov sme v tomto smere nezaregistrovali, možno aj preto, že v Žiari je cena najnižšia v porovnaní s Kremnicou a Žarnovicou,“ potvrdzuje nám Július Malý zo spoločnosti Bytspol s.r.o., najväčšieho mandatára bytových spoločenstiev v našom regióne.

Náklady, to nie je len cena za palivo

„Obyvatelia bytových domov sa pri rozhodovaní o vybudovaní si vlastnej kotolne častokrát neuvedomujú, že najväčšie úspory za teplo sa dajú dosiahnuť správnym zateplením, opravou strechy, výmenou okien, vyregulovaním systému a osadením termostatických hlavíc,“ vysvetľuje Ľudmila Hoffmanová, regionálna riaditeľka Dalkie, ktorej dcérska spoločnosť Dalkia Žiar nad Hronom, s.r.o. je centrálnym dodávateľom tepla do mesta Žiar.

Hoffmanová dodáva, že vlastná domová kotolňa to nie sú len náklady na palivo (ako sa často mylne uvádza), ale aj obstarávacie náklady na vybudovanie kotolne, náklady na revízie, povinný servis, náklady na obsluhu. „Navyše každý komponent kotolne má svoju životnosť, z čoho vyplývajú náklady na opravy. V CZT sú všetky tieto položky už obsiahnuté v cene a pre odberateľov ostáva iba komfortná dodávka bez ďalších starostí. Tie na seba totiž preberá výrobca tepla, pričom jeho cieľom je vyrábať teplo čo najefektívnejšie a najekonomickej­šie,“ dopĺňa regionálna riaditeľka.

Ale čo ostatní?

Čo by sa stalo, keby sa od CZT odpojil jeden bytový dom, potom druhý… Navýšila by sa cena tepla pre ostatných, ktorí sa neodpoja? „Je logické, že negatívnym efektom akéhokoľvek odpojenia je možné navýšenie ceny pre ostatných odberateľov, keďže náklady na celý systém CZT sa rozpočítavajú na menší objem dodaného tepla,“ hovorí Hoffmanová.

Okrem toho je tu aj otázka, aký vplyv na ovzdušie v Žiari by malo niekoľko samostatných kotolní. Podľa regionálnej riaditeľky Dalkie viacero malých nekontrolovaných zdrojov znečistí ovzdušie viac. „Zdroj tepla je v Žiari umiestnený mimo mesta, podlieha pravidelným kontrolám a musí spĺňať stanovené ekologické normy. V prípade Žiaru nad Hronom sa navyše aktuálne prechádza na ekologickejší spôsob výroby tepla: z uhlia na biomasu,“ dodáva Hoffmanová.

Rozhodne o tom súd?

Ako sme v úvode článku spomínali, jedno bytové spoločenstvo sa chce osamostatniť, a teda zriadiť si vlastnú kotolňu. Riadiť sa pri tom musí, okrem iného, aj zákonom č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike.

Prvým krokom pri odpojení sa od CZT je proces odsúhlasovania v dome. Nasleduje vypracovanie potrebnej dokumentácie a schválenie stavebným úradom. To však nie je také jednoduché. Ako nám potvrdila šéfka žiarskeho stavebného úradu Dagmar Szarvašová, stavebný úrad na predmetnú stavbu (teda k spomínanému prípadu odpojenia) nevydal zatiaľ žiadne povolenie. „Konanie je prerušené, keďže je tam viac nezrovnalostí a v prípade, že ich stavebný úrad v rámci svojich kompetencii nebude môcť vyriešiť, odkáže vlastníkov bytov na súd,“ dodala Szarvašová.

Ilustračné foto.

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM