Katarína Reiterová Rôzne

Novinka v súkromnej škole: Študenti si od tohto školského roka priplatia

Obchodná akadémia v Žiari nad Hronom prešla do súkromných rúk v roku 2005. Školné zaviedli v tomto školskom roku po prvýkrát. Pozrite, koľko platia denní a koľko pomaturitní študenti a čo na to hovorí ministerstvo.

Ilustračný obrázok k článku Novinka v súkromnej škole: Študenti si od tohto školského roka priplatia
Zdroj: Dnes24.sk

Na povinnosť platiť upozorňuje Smernica č. 1/2013 pre denné a pomaturitné štúdium o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom a administratívnymi úkonmi na Súkromnej obchodnej akadémii, umiestnená na stránke školy. Tá hovorí, že: „Školné pre žiakov denného štúdia je stanovené na 120 eur na jeden školský rok a školné pre študentov pomaturitného štúdia a žiakov individuálneho vzdelávania na dennom štúdiu je stanovené na 400 eur na jeden školský rok."

Kompletné znenie smernice, a teda aj ďalšie poplatky spojené so štúdiom na Súkromnej obchodnej akadémii nájdete TU.

Podľa riaditeľky školy Heleny Halovej je Súkromná obchodná akadémia financovaná podľa zákona. K zdrojom financovania škôl patria: prostriedky zo štátneho rozpočtu, zisk z podnikateľskej činnosti, prostriedky za prenájom priestorov, prostriedky od žiakov, rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovou a vzdelávaním, príspevky a dary a iné zdroje.

O výške príspevku rozhoduje rada školy

„Keďže neštátne školy nemajú v normatívnom príspevku zo štátneho rozpočtu finančné prostriedky na kapitálové výdavky a ostatné náklady spojené z prevádzkou školy (napriek tomu, že rodičia svojimi daňami prispievajú na chod štátu rovnako ako rodičia žiakov v štátnych školách), rodičia žiakov sa podieľajú na čiastočnej úhrade nákladov spojených s výchovou a vzdelávaním,“ uviedla Halová a dodala, že sami rozhodujú o výške príspevkov a schvaľujú ich použitie. „Závisí to od nákladov a finančnej náročnosti na materiálno-technické vybavenie v súvislosti so školským vzdelávacím programom príslušného študijného odboru,“ dodala riaditeľka.

Na štátnych školách pýtajú aj za skrinky

Podľa Halovej však rodičia na iných – štátnych školách, platia oveľa viac: „Len sa to nenazýva „školné“. Škola oznámi, že treba maľovať, vymeniť podlahu, zaplatiť za skrinky, do ktorých si žiaci ukladajú prezuvky a ich prenájom,“ vysvetľuje Halová a dodáva, že rodič tak supluje štát, ktorý dlhodobo nerieši podfinancované školstvo.

Školné neobmedzuje žiadny zákon

V našom okrese máme hneď päť súkromných stredných škôl. Je to Súkromná obchodná akadémia, SNP 16, Súkromná stredná odborná škola technická, Dr. Janského 10 v Žiari, Súkromná stredná odborná škola, Kopaničná 238 v Hliníku nad Hronom, Súkromné gymnázium, P. Križku 390/4 a Súkromná škola úžitkového výtvarníctva, P. Križku 390/4 v Kremnici.

Podľa hovorkyne Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK je zriaďovateľom štátnych škôl) Moniky Pastuchovej je normatív taký istý ako na žiaka štátnej školy. To znamená, že súkromná škola dostane na žiaka rovnaké finančné prostriedky od štátu ako škola štátna. Avšak to, aké školné bude na súkromnej akadémii závisí len od školy, neurčuje či neobmedzuje ho žiadne nariadenie. „Záleží na zriaďovateľovi školy, aké školné vyberá od žiakov,“ potvrdila Pastuchová.

Slová hovorkyne BBSK potvrdzuje aj hovorca ministerstva školstva Michal Kaliňák: „Výška príspevku v zákone nie je ustanovená. Uvedené je spravidla riešenie formou vzájomnej dohody medzi zriaďovateľom súkromnej školy a zákonným zástupcom žiaka alebo inej osoby, ktorá má vyživovaciu povinnosť.“

Riaditeľ musí informovať, kde boli peniaze použité

Okrem toho Kaliňák zdôraznil, že nie všetky súkromné stredné školy uplatňujú vyberanie poplatkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie. „Keďže v súkromných stredných školách sa zriaďuje rada školy, tá prerokúva aj výšku poplatkov so zriaďovateľom súkromnej školy a riaditeľom. Riaditeľ súkromnej školy je povinný na žiadosť zákonného zástupcu žiaka poskytnúť informácie o použití prijatých finančných prostriedkov,“ dodal hovorca ministerstva školstva.

Ilustračná foto.

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM