Barbara Dallosová Samospráva

Na stôl vyložia záverečný účet mesta, riešiť sa bude aj parkovanie: Pozrite, kvôli čomu všetkému zasadnú žiarski poslanci

Aprílové Zasadnutie Mestského zastupiteľstva zvolal primátor na budúci štvrtok (23.4.). Jeho program má viac než 20 bodov. Pozrite, čím všetkým sa budú naši poslanci zaoberať.

Ilustračný obrázok k článku Na stôl vyložia záverečný účet mesta, riešiť sa bude aj parkovanie: Pozrite, kvôli čomu všetkému zasadnú žiarski poslanci
Foto: Barbara Dallosová / Zdroj: Dnes24.sk

Naposledy sa takto predstavitelia mesta zišli ešte vo februári. Aprílové Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v zvolal primátor Peter Antal na 23.4.2015, teda budúci štvrtok. Zastupitelia mesta sa ako obvykle, stretnú o 9:00 hodine v zasadačke žiarskeho MsKC.

Program bodov, ktoré musia prejednať, je pritom poriadne bohatý. Okrem iného sa bude točiť okolo rozpočtu a jeho plnenia, nezamestnanosti v okrese, či okolo vždy aktuálnej otázky parkovacích miest.

Pozrite si bod po bode celý program štvrtkového stretnutia:

 • 1. Otvorenie, voľba pracovných komisií
 • 2. Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ
 • 3. Správa o vybavovaní sťažností a vykonaných kontrolách HKM za rok 2014
 • 4. Informácia o vývoji nezamestnanosti na území okresu a mesta Žiar nad Hronom za rok 2014 (Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.)
 • 5. a) Informácia o plnení rozpočtu mesta
  1. Návrh na I. zmenu rozpočtu
 • 6. a ) Záverečný účet mesta Žiar nad Hronom
  1. Stanovisko audítora
  2. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu Záverečného účtu mesta ZH za rok 2014
 • 7. Informácia o projektoch
 • 8. VZN , ktorým sa zrušuje VZN č. 3/2009 o používaní zábavnej pyrotechniky na území mesta Žiar nad Hronom
 • 9. VZN Trhový poriadok pre príležitostný mestský trh
 • 10. VZN Trhový poriadok pre príležitostný trh – Žiarsky jarmok
 • 11. VZN O podmienkach vybudovania vyhradených parkovacích miest na území mesta Žiar nad Hronom
 • 12. VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2013 o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta ZH
 • 13. Správa o sociálnej pomoci a soc. službách poskytovaných občanom mesta ZH v roku 2014
 • 14. Správa o činnosti MsP za rok 2014
 • 15. a) Informácia o obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou mesta ZH a príspevkovej organizácií mesta ZH – všeobecná časť
  1. Správa o činnosti TS spol. s r.o. Žiar nad Hronom za rok 2014
  2. Správa o činnosti MsKC za rok 2014
 • 16. Správa o nakladaní s KO za rok 2014
 • 17. Správa o prevádzkovaní pohrebísk
 • 18. Informácia o prevenčných aktivitách za rok 2014
 • 19. Schválenie členstva v občianskom združení Banský Región – Terra Montanae
 • 20. Interpelácia poslancov
 • 21. Rôzne, podnety a pripomienky občanov mesta, diskusia:
  1. OŽP majetkovo- právne vzťahy
  2. SMM majetkovo- právne vzťahy
  3. Náhrada za obmedzenie užívania nehnuteľností a nájom nebytového priestoru
  4. Schválenie zástupcov mesta Žiar nad Hronom do štatutárnych a kontrolných orgánov obchodných spoločností
 • 22. Záver

Čítajte tiež:

V Žiari má vyrásť nový garážový komplex: Pozrite si VIZUALIZÁCIE ako prví!

Radnica pozná záverečný účet, ten prehovoril aj o dlhoch: Tipnite si, ktorý úver je najvyšší!

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM