Barbara Dallosová Samospráva

Kremnickí poslanci si sadnú aj k platom vedenia mesta: Nabitý PROGRAM aprílového zasadnutia bod po bode!

Platy primátora, jeho zástupkyne či hlavnej kontrolórky, záverečný účet radnice či vyberanie nového riaditeľa základnej školy. Aj toto, okrem mnohého iného, bude mať na stole kremnický poslanecký zbor na najbližšom zasadnutí.

Ilustračný obrázok k článku Kremnickí poslanci si sadnú aj k platom vedenia mesta: Nabitý PROGRAM aprílového zasadnutia bod po bode!
Foto: Martin Károly / Zdroj: Dnes24.sk

Primátor Kremnice Alexander Ferenčík zvolal aprílové zasadnutie mestského zastupiteľstva. Predstavitelia mesta sa stretnú v radnej sieni Mestského domu v Kremnici vo štvrtok 16. apríla o 16:00 hodine. Bodov, ktoré by mali stihnúť prejednať rozhodne nie je málo. Pozrite čo všetko budú mať vo štvrtok poslanci v rukách:

 • 1. Otvorenie
 • 2. Schválenie programu, voľba mandátovej, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva
 • 3. Kontrola plnenia uznesení
 • 4. Návrh na zmenu a doplnenie VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2015
 • 5. Výberové konanie na miesto riaditeľa Základnej školy na Angyalovej ulici 401/26 v Kremnici
 • 6. Správa o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2014 k 31.12.2014
 • 7. Plnenie rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia k 31.12.2014 za Mestský bytový podnik Kremnica
 • 8. Správa o plnení plánu nákladov a výnosov k 31.12.2014 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
 • 9. Správa o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Kremnica za rok 2014
 • 10. Správa o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta za rok 2014 – Mestský bytový podnik Kremnica a Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
 • 11. Záverečný účet mesta Kremnica za rok 2014
 • 12. Záverečný účet Mestského bytového podniku a Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za rok 2014
 • 13. Návrh 2.zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2015
 • 14. Úprava platu primátora mesta, zástupkyne primátora mesta a hlavnej kontrolórky mesta
 • 15. Schválenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 28.02.2015
 • 16. Majetkové veci:

  a)Zmluva o nájme nehnuteľnosti – REMESLO stav, s.r.o., Žiar nad Hronom

  b)Návrh na schválenie výšky nájomného v bytovom dome na Angyalovej ulici 413 v Kremnici

  c)Zrušenie žiadosti o prenájom priestoru – Slavomír Antony, Krahule

  d)Výpoveď nájomného vzťahu – STEFE Zvolen, s.r.o.

  e)Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – Janka Krajčovičová – očná optika, Turček

  f)Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – DD net Detva

  g)Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – FRST Crew Kremnica o.z.

  h)Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – Slovenský olympijský výbor, Bratislava

  i)Kúpa nákladného automobilu MULTICAR

  j)Zverejnenie zámeru predaja pozemku, k.ú. Kremnica

  k)Zverejnenie zámeru predaja pozemku, k.ú. Horný Turček

  l)Žiadosť o odpredaj pozemku – Jozef Daxner – TEMPO, Kopernica

  m)Žiadosť o odpredaj pozemku – Jozef Orlický, Ingrid Daubnerová Fronková

  n)Žiadosť o odpredaj, resp. prenájom pozemku – Janka Speváková s manželom

  o)Žiadosť o prenájom pozemku – Ľubica Négerová

  p)Žiadosť o prenájom pozemku – Anna Adamecová

  q)Žiadosť o prenájom pozemku – SVB „Dom 203 a 204“

  r)Žiadosť o prenájom pozemku – Ing. Jozef Hôra

  s)Žiadosť o prenájom pozemku – Jozef Haranza

  t)Žiadosť o zmenu nájomnej zmluvy – Miroslav Bielesch

  u)Prenájom pozemku – Mária Kružicová

  v)Žiadosť o zmenu nájomnej zmluvy – Michal Valent

  w)Žiadosť o zmenu nájomnej zmluvy – Jana Kraková

 • 17. Blok informácií a správ

  a)Správa o činnosti mestskej polície za 2.polrok 2014

  b)Správa o prevádzkovaní mestského cintorína za rok 2014

  c)Správa o ochrane pred požiarmi za 2.polrok 2014

 • 18. Rôzne
 • 19. Interpelácie
 • 20. Záver

Čítajte tiež:

Smerové tabule sa stali aj témou predvolebného boja: Historické mesto stále neoznačené, čo na to diaľničiari?

Nové nájomné byty sú rozdané: V Kremnici sa nežrebovalo, ale prideľovalo, TU je kľúč!

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM