Martin Károly Od Vás

Dievča z majera - Elena Čepčeková

V stredu 27. januára 2010 sa v obci Dolná Ždaňa uskutočnilo zaujímavé kultúrno-vzdelávacie podujatie pod názvom Dievča z majera, ktoré bolo venované rodáčke z tejto obce, spisovateľke Elene Čepčekovej.

Hlavní organizátori podujatia BBSK – Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom a Obec Dolná Ždaňa sa rozhodli uctiť si pamiatku tejto spisovateľky pri príležitosti 88. výročia jej narodenia odborným seminárom, ktorý bol doplnený kultúrnym programom a výtvarnou súťažou pre deti na tému rozprávok Eleny Čepčekovej, čo by určite ocenila aj Elena Čepčeková, ktorá počas svojho života pôsobila aj ako učiteľka, osvetárka a redaktorka detských časopisov Zornička, Ohník a Slniečko. Odborným garantom seminára bola prof. PhDr. Brigita Šimonová, CSc. z Katedry slovenského jazyka a literatúry Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Pani Šimonová bola aj prvou prednášajúcou potom, ako hostí privítali svojim programom detičky z materskej škôlky v Dolnej Ždani, spevom ženský spevácky zbor Senior a príhovorom pani starostka Dolnej Ždane Andrea Murgašová a za organizátorov Mgr. Helena Žňavová, riaditeľka Pohronského osvetového strediska v Žiari nad Hronom. Na tieto úvodné slová nadviazala výborná konferencierka a miestna kronikárka Mgr. Lýdia Rafaelisová. Pani Šimonová nám najprv priblížila život Eleny Čepčekovej, pretože v jej tvorbe je viditeľný veľký vplyv prostredia, v ktorom spisovateľka vyrastala a žila. Takisto poukázala na rozporuplnosť názorov kritikov na túto autorku a jej tvorbu pre deti a mládež, jej prínos a umeleckú hodnotu. S ďalším programom sa predstavili aj žiaci ZUŠ a ZŠ z Hliníka nad Hronom, po ktorom nasledovali ešte ďalšie dve prednášky, ktoré si pripravili kolegovia pani profesorky Šimonovej a po nich nám ešte svojím vystúpením spríjemnili predpoludnie chlapci a dievčatá z miestneho folklórneho súboru Struška. Mgr. Eva Pršová, PhD. priblížila vo svojom príspevku využitie tvorby Eleny Čepčekovej – možnosti práce z textom. Ako posledný vystúpil so svojim príspevkom interný doktorand Mgr. Jozef Jedinák, v ktorom pojednával o súčasnom probléme, ktorý sa v knižnom svete netýka len Eleny Čepčekovej – o veľkom rozdiele v nedostatočnom vydávaní kníh od Eleny Čepčekovej a paradoxne stále veľkom záujme o jej rozprávky a príbehy medzi čitateľmi. Túto skutočnosť potvrdili aj malí účastníci regionálnej výtvarnej súťaže „Meduškine rozprávky“ – ilustrácie na námety z tvorby Eleny Čepčekovej. Svoje obrázky nám poslalo až 250 detí, a keďže mnohé ich nakreslili viac ako jeden, porota vyberala spomedzi viac ako 300 prác a ocenila spolu 32 detí z materských, základných i špeciálnych škôl z okresov Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom. Práve obrázky všetkých týchto detí sú dôkazom, že diela Eleny Čepčekovej sú stále príťažlivé pre mnohých čitateľov, pomáhajú deťom rozvíjať ich fantáziu a je len škoda, že takéto milé rozprávky a príbehy sú dnes vytláčané modernými rozprávkami, najmä v televízii, počítačovými hrami či internetom. Touto cestou by sme v mene organizátorov radi poďakovali všetkým sponzorom, ktorí nám poskytli pre deti ceny a pomohli nám pri realizácii podujatia: REMESLO Žiar nad Hronom, Kremnické medovníky – Ing. Haurík a Hypermarket TESCO Žiar nad Hronom.

autor článku: Veronika Miháliková foto: Stanislav Valuch

Elena Cepcekova
4
Galéria
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM