Správy

Budova hasičskej stanice v problémoch: Hasiči v prenajatých priestoroch

Rekonštrukciu hasičskej stanice v Žiari realizovala akciovka Eurobuilding. Stavba mala byť dokončená v lete minulého roku. Spoločnosť ale vo februári odstúpila od zmluvy. Hasiči sa do novej stanice tak skoro nevrátia. Momentálne sídlia v prenajatých priestoroch.

Ilustračný obrázok k článku Budova hasičskej stanice v problémoch: Hasiči v prenajatých priestoroch
Foto: Martin Károly / Zdroj: Dnes24.sk

Projekt rekonštrukcie, modernizácie a prístavby domovskej hasičskej stanice na Ulici SNP v Žiari nad Hronom, ktorý je financovaný z prostriedkov Európskej únie (EÚ), si objednalo Ministerstvo vnútra (MV) SR. Rekonštrukcia stanice žiarskych hasičov mala byť dokončená ešte v lete minulého roka, firma Eurobuilding, a.s., ktorá vzišla ako víťazná z verejného obstarávania a realizovala projekt, však ešte vo februári odstúpila od zmluvy. Žiarski hasiči sa tak po vyše roku do svojej domovskej stanice vrátiť nemôžu. Podľa spoločnosti je za odstúpením od zmluvy platobná neschopnosť rezortu vnútra.

Prvé problémy

Pôvodný termín ukončenia výstavby Hasičskej stanice v Žiari nad Hronom financovanej v rámci Regionálneho operačného programu, opatrenia 4.2 nekomerčné záchranné služby, bol jún 2012. Počas realizácie bolo potrebné termín ukončenia výstavby predĺžiť, realizácia mala byť ukončená v novembri 2012. „Zhotoviteľ stavbu v uvedenom termíne bez akýchkoľvek objektívnych dôvodov neukončil, naopak po uplynutí termínu výstavby žiadal o jeho opätovné predĺženie. Ďalšie predĺženie termínu výstavby objednávateľ zamietol,“ uviedol tlačový odbor MV SR.

Firma Eurobuilding, a.s., následne od zmluvy o dielo s rezortom vnútra na konci februára odstúpila a vyzvala objednávateľa na prevzatie nedokončenej stavby. „Naša spoločnosť realizovala predmetnú rekonštrukciu, avšak MV SR si prestalo plniť svoje finančné záväzky voči našej spoločnosti. V zmysle uzatvorenej zmluvy sme od tejto v súlade s ňou právoplatne odstúpili,“ reagovala firma s tým, že záväzky rezortu vnútra voči spoločnosti predstavujú k dnešnému dňu sumu 850.000 eur a termíny po splatnosti jednotlivých faktúr sú od 340 dní.

Kto komu dlží

Rezort vnútra argumentuje tým, že neuhradená čiastka vo výške 850.000 eur sa netýka v plnej výške stavby v Žiari nad Hronom a na túto stavbu má zhotoviteľ neuhradené uznané faktúry v celkovej sume 357.968,24 eura. „Ďalšie faktúry v hodnote niekoľko desiatok tisíc eur mu objednávateľ vrátil z dôvodu fakturácie prác, ktoré neboli vykonané v súlade s platnými predpismi a technickými normami,“ vysvetlil tlačový odbor MV SR.

Podľa MV SR uznané faktúry nie sú uhradené z dôvodu zmeny prijímateľa na základe zmien ESO, čo bolo zhotoviteľovi aj oznámené. „Objednávateľ mal snahu riešiť úhradu faktúr a pozval zhotoviteľa na rokovanie. Zhotoviteľ však písomne oznámil, že rokovania sa nezúčastní,“ dodal tlačový odbor MV SR.

Dôvodom odstúpenia Eurobuildingu od zmluvy sú podľa rezortu vnútra nielen neuhradené faktúry, ale tiež neschopnosť ukončiť stavbu v požadovanom termíne a najmä kvalite.

MV SR malo podľa výzvy Eurobuildingu nedokončenú stavbu prevziať 15. marca. „Zhotoviteľ na to nebol vôbec pripravený. Od tohto termínu boli stanovené viaceré ďalšie termíny a nedokončenú stavbu sa do dnešného dňa prevziať nepodarilo, nakoľko si zhotoviteľ nedokáže splniť základné povinnosti a predložiť požadované doklady potrebné na prevzatie nedokončenej stavby,“ ozrejmil tlačový odbor MV SR, ktorý preto pristúpil k spracovaniu odovzdávacieho a preberacieho protokolu, ktorý bol zhotoviteľovi doručený 11. júna aj so stanoveným termínom odovzdania a prevzatia na 18. júna. „Zhotoviteľ na protokol vôbec nereagoval a na stavbu sa nedostavil,“ uzavrel.

Nedokončené stavba

Riadiacim orgánom pre europrojekt je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. To pre projekt rekonštrukcie hasičskej stanice na základe žiadosti schválilo nenávratný finančný príspevok, ktorý po verejnom obstarávaní predstavoval sumu 906.840,50 eura.

Ministerstvo aktuálne očakáva, že MV SR, respektíve Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici bude žiadať o ďalšie predĺženie stavebných prác a zároveň o možnosť začať verejné obstarávanie na zvyšok stavebných prác. „Stav realizácie projektu je približne 36 percent,“ uviedla Andrea Halászová z odboru komunikácie a marketingu MPRV.

V súčasnosti sú už podpísané dodatky k zmluvám o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a faktúry budú uhrádzané cez žiadosti o platbu prostredníctvom riadiaceho orgánu.

Žiarski hasiči momentálne sídlia v prenajatých kanceláriách a garážach firmy CS Zahas, s.r.o., v areáli závodu ZSNP, a.s., v Žiari nad Hronom. Výška nájomného vrátane energií predstavuje sumu 2400 eur.

Mesto rieši podobný problém

Žiar sa kvôli projektu Centra zhodnocovania odpadov za viac ako 19 miliónov eur, môže podľa poslacov, dostať do vážnych finančných problémov. Spoločnosť EURO-BUILDING, podľa mesta, vraj odmieta podpísať dodatok k zmluve. V najhoršom scenári mestu hrozí, že bude musieť vrátiť do eurofondov celú sumu. Celý článok TU: Poslanci po mimoriadnom zastupiteľstve: Situácia v meste je vážna!

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM