Správy

Úpravy ciest na niektorých uliciach či výstavba športových ihrísk. Čo sa to v Revúcej deje?

V posledných dňoch ste si mohli všimnúť rôzne rekonštrukcie, ktoré prebiehajú v našom meste . Na úpravy ciest, Mestského kultúrneho strediska aj areálu v blízkosti Základnej školy Hviezdoslavovej sme sa opýtali Miroslava Vargu, ktorý je zodpovedný za územné plánovanie, výstavbu v Revúcej.

Ilustračný obrázok k článku Úpravy ciest na niektorých uliciach či výstavba športových ihrísk. Čo sa to v Revúcej deje?
Foto: Eva Viestová

V akom časovom období prebiehali modernizáciu ciest a parkovacích plôch?

Mesto Revúca začalo vykonávať na začiatku mesiaca október rekonštrukciu ciest Clementisova, Litovelská, A.Hlinku, Záborského a Kalinčiakova. V období od 15.-20. októbra bolo uskutočnené odfrézovanie jestvujúceho asfaltového povrchu, ako aj dočistenie styčných plôch pri cestných obrubníkoch, výšková úprava šácht a uličných vpustí. Následne sa robil nový asfaltový povrch a ten bol ukončený v období od 4.-8. novembra 2013.

Kto financoval úpravu ciest v meste a aká firma to vykonávala?

Zhotoviteľom tejto úpravy sú Inžinierske stavby a.s. Košice. Tento projekt „Modernizácia ulíc a výstavba parkovacích plôch v meste Revúca“ je financovaný z dotácie Úradu vlády Slovenskej republiky, čiže finančné prostriedky sa budú čerpať aj z tohto zdroja.

Máte v pláne aj ďalšie rekonštrukcie ciest a prečo boli vybrané práve tieto ulice?

V nasledujúcom roku 2014 v jarnom období chceme realizovať modernizáciu aj na ďalších uliciach. Plánovaná úprava je naplánovaná na ulice J.Kordoša, 1.Mája, S.Chalupku, Magnezitárov a výstavba nových parkovacích plôch na uliciach 1.Mája, J.Kordoša, Jilemnického, Magnezitárov, J.Bottu, T.Vansovej, Clementisova a obnova parkoviska na ulici Remeselníckej. V meste bol zmapovaný stav ciest a z dôvodu, že práve tieto ulice boli najviac poškodené a sú frekventované, boli vybrané do modernizácie ako prvé.

Prečo ste sa rozhodli vykonávať úpravu práve v jesennom období?

Projekt sa pripravoval už od minulého roka 2012, následne prebiehalo verejné obstarávanie a napokon podpis zmluvy s firmou, ktorá zákazku vykonáva. To sa uskutočnilo až na konci mesiaca september 2013 a tým pádom sa mohli práce začať až v jesennom období. Pokračovať v prácach sa bude na jar 2014.

Súčasne prebieha úprava Mestského kultúrneho strediska. Konkrétne ktoré časti sa rekonštruujú?

Od 28. októbra je predmetom rekonštrukčných prác v budove výmena okien a vonkajších vstupných dverí, kompletná rekonštrukcia sociálnych priestorov objektu, výmena vykurovacích rozvodov a inštalácia nových radiátorov, oprava a nátery strešnej konštrukcie a taktiež nový vonkajší náter objektu.

Kedy plánujete ukončenie rekonštrukcie?

Predpokladaná doba je 6 mesiacov, čiže koniec marca, začiatok apríla 2014.

Neplánujete rozšíriť aj knižnicu a možno zlepšiť tak služby v nej?

Vzhľadom na finančný rozpočet tohto projektu sa v tejto etape neplánujú úpravy knižnice a kina. Zatiaľ sme sa v tomto štádiu skôr zamerali len na energetický stav tejto budovy. Určite plánujeme v budúcnosti v ďalších etapách rekonštruovať aj vnútorné priestory. Prakticky v knižnici, ale aj v iných priestoroch sa mení ústredné kúrenie, okná, radiátory a taktiež sa vyčistia a vymaľujú všetky priestory.

Aké finančné prostriedky sa použili pri týchto rekonštrukciách?

Všetky spomínané projekty sú realizované z dotácie Úradu vlády SR, ako aj rekonštrukcia a modernizácia športových ihrísk na ulici Hviezdoslavovej.

O aké ihriská sa jedná v tomto projekte?

V rámci projektu budú zrealizované tri ihriská. Dve ihriská budú multifunkčné, určené pre volejbal, tenis, nohejbal, basketbal, hádzanú, malý futbal a jedno ihrisko je určené pre plážový volejbal.

Zároveň bude vybudované nové oplotenie okolo celého športového areálu. Rekonštrukciu sme začali v októbri ukončenie sa plánuje v budúcom roku. Ihriská budú dostupné všetkým obyvateľom mesta, s tým, že v areáli sa bude nachádzať správca, ktorý na to bude dohliadať. Budú dostupné počas celého roka, okrem zimného obdobia.

Plánujete ešte nejaké ďalšie úpravy v meste?

V roku 2014 je pripravovaná realizácia ďalšej stavby pod názvom „Rekonštrukcia miestnych komunikácií“, ktorá by mala začať v marci 2014. Predmetom danej stavby je rekonštrukcia miestnych komunikácií na uliciach Bernolákova, Kukučínova, Vajanského a Kollárova. Ide o rekonštrukciu komunikácií vrátane ich odvodnenia a rekonštrukciu, resp. výstavbu nových priľahlých chodníkov.

Rozhovor pripravila Zuzana Antalová, študentka fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave

Rekonštrukčné práce v Revúcej, jeseň 2013
11
Galéria
Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM