Monika Obrtalová Rôzne

S opatreniami vlády nesúhlasí ani ZMO

Na Úrade Banskobystrického samosprávneho kraja sa včera zišli predsedovia regionálnych Združení miest a obcí (ZMO) v BBSK. Témou pracovného stretnutia boli diskriminačné opatrenia vlády SR voči mestu Banská Bystrica a celému Banskobystrickému regiónu

Predsedovia regionálnych ZMO prijali v tejto veci vyhlásenie, v ktorom vyslovili jednoznačný nesúhlas s presťahovaním riaditeľstva Daňového úradu z Banskej Bystrice, ktorý súvisí s pripravovaným vytvorením finančného úradu so sídlom v Bratislave a tiež s pozastavením výstavby rýchlostných ciest v kraji. Svojím vyhlásením sa pripojili k schválenému uzneseniu Zastupiteľstva BBSK, ktoré reaguje na spomínané opatrenia vlády.

Predsedovia regionálnych ZMO v BBSK v svojom vyhlásení upozorňujú, že pokračovanie vo výstavbe cesty R2 v trase Zvolen – Lučenec – Rimavská Sobota – Rožňava – Košice je nevyhnutné pre rozvoj južnej časti Banskobystrického kraja. Ide totiž o oblasť s najväčšou mierou nezamestnanosti, ktorá je dlhodobo ekonomicky, sociálne a spoločensky poddimenzovaná a to aj z dôvodu nevybudovanej cestnej infraštruktúry a napojenia na rýchlostné komunikácie. V rámci rýchlostnej cesty R2 je potrebné zabezpečiť aj výstavbu obchvatu v Žiari nad Hronom.

Za jednoznačne potrebné považujú aj dobudovanie cesty R1, a to predĺžením ťahu – Banská Bystrica – Ružomberok s napojením na D1 (ako bolo schválené uznesením vlády SR č.406/2010), čím sa zabezpečí prepojenie stredného a severného Slovenska. V svojom vyhlásení zároveň upozorňujú, že Banská Bystrica ako jediné krajské mesto v SR nie je napojené na diaľničnú sieť a plánované rýchlostné cesty končia v samotnom meste. Takýto postup vlády podľa predstaviteľov regionálnych ZMO v BBSK nerieši znižovanie regionálnych rozdielov, čo je jednou z priorít Európskej únie a je voči Banskobystrickému kraju diskriminačný.

Zdroj: Úrad BBSK

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM