Jakub Forgács Správy

Podrobný HARMONOGRAM pre Revúčanov: V marci prebehne zber biologického odpadu

Myslíte ekologicky? Poznačte si vopred, kedy sa v najbližších dňoch budete môcť zbaviť odpadu z kuchyne či záhrady!

Ilustračný obrázok k článku Podrobný HARMONOGRAM pre Revúčanov: V marci prebehne zber biologického odpadu
Zdroj: OLO a.s.

Mesto Revúca organizuje zber biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) zo záhrad (konáre, lístie, tráva). Zber sa bude organizovať v dvoch termínoch a to od 9.3.2020 do 13.3.2020 a od 23.3.2020 do 27.3.2020 podľa rozpisu. Informuje o tom Oddelenie životného prostredia a verejného poriadku MsÚ Revúca na oficiálnom webe mesta.

„Žiadame preto občanov, aby biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad umiestnili na zelený pás pred dom (IBV) v stanovených termínoch tak, aby nezasahoval do cesty a chodníka. (Pre prístup traktora s vlečkou),“ píše Oddelenie životného prostredia a verejného poriadku MsÚ Revúca.

Zároveň občanov dôrazne upozorňuje na platnosť Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Revúca č.133/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Revúca, kde je nakladanie s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi (odpad zo záhrad) mimo kampaní vyhlásených mestom upravené takto:

„Pôvodca biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov je povinný zabezpečiť ich odovzdanie v zbernom dvore v areáli spoločnosti vykonávajúcej zber a prepravu odpadov na území mesta na Šafárikovej ul. č. 330/3, Revúca. Odovzdanie tohto odpadu na zbernom dvore je bezplatné. Táto povinnosť sa týka odpadu zo záhrad a netýka sa biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Je zakázané ukladať predmetný odpad na verejných priestranstvách – uloženie alebo ponechanie odpadu na inom mieste ako na mieste na to určenom (zberný dvor), je v zmysle zákona priestupkom.“

Termíny zvozu BRO

11. týždeň (09.03.2020 – 13.03.2020)

Pondelok Otrokovice, Štúrova, Litovelská, Sv. Qurina, Bodického
Utorok Sídlisko stred 2 – SNP
Streda Podskalka – Komenského, Generála Viesta, Tomášikova
Štvrtok Sídlisko 1–2 , Okružná, Železničná
Piatok Maša, Kúpeľná, Šafárikova, Francisciho, Muránska

13. týždeň (23.03.2020 – 27.03.2020)

Pondelok Otrokovice, Štúrova, Litovelská, Sv. Qurina, Bodického
Utorok Sídlisko stred 2 – SNP
Streda Podskalka – Komenského, Generála Viesta, Tomášikova
Štvrtok Sídlisko 1–2 , Okružná, Železničná
Piatok Maša, Kúpeľná, Šafárikova, Francisciho, Muránska

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM