Eva Viestová Samospráva

Na Komenského škole majú parlament. Poslanci tam pracujú ako včeličky

Za krátku dobu svojej existencie sa školskému parlamentu podarilo zorganizovať alebo prispieť k organizácii niekoľkých úspešných akcií usporiadaných na pôde školy. Najdôležitejšie a najvzácnejšie na tejto činnosti žiakov je to, že to chcú, že iniciatíva vychádza predovšetkým od nich samých.

Ilustračný obrázok k článku Na Komenského škole majú parlament. Poslanci tam pracujú ako včeličky
Foto: Eva Viestová

„Ako je rieka sfarbená pôdou, ktorou preteká, tak sú aj mladí ľudia poznačení spoločnosťou, v ktorej sa pohybujú.“ /Ellen G. Whiteová/

Túto skvelú myšlienku Ellen G. Whiteovej sme sa rozhodli rozvíjať v našej škole tým, že sa snažíme vytvárať žiakom – mladým ľuďom – také prostredie a spoločnosť, v ktorom a v ktorej sa budú nielen dobre cítiť, ale predovšetkým rozvíjať a formovať v plnohodnotného človeka schopného samostatne sa začleniť do života našej spoločnosti.

Seriózna inštitúcia

Pri plnení tohto cieľa nám okrem iného pomáha aj Školský parlament pri ZŠ J. A. Komenského, ktorý vznikol v školskom roku 2012/2013.

Školský parlament je inštitucionali­zovaná reprezentatívno-demokratická forma spoločného rozhodovania a súčinnosti pri plánovaní a realizácii školského života a vyučovania. Žiakom ponúka štruktúru, kedy s podporou a v spolupráci s učiteľmi, vedením školy a rodičmi spoločne utvárajú školský život a preberajú zodpovednosť.

Parlament tvorí 17 poslancov

A zodpovedných žiakov je v našej škole naozaj dosť. Presviedčajú nás o tom práve zástupcovia jednotlivých tried, ktorí sú členmi Školského parlamentu. Je ich spolu 17 a zastupujú záujmy žiakov celej našej školy.

Títo žiaci – poslanci – si vedia stanoviť úlohy, navrhnúť riešenia, niekedy až prekvapivo nápadité, majú veľmi dobré organizačné schopnosti, dokážu sa nadchnúť pre niečo nové, netradičné.

Parlament má za sebou už niekoľko úspechov

Za krátku dobu svojej existencie sa ŠP podarilo zorganizovať alebo prispieť k organizácii niekoľkých akcií usporiadaných v našej škole. Hneď na začiatku školského roka to bolo tradičné Pasovanie prvákov, ktoré je veľmi obľúbené a pre našich prváčikov aj veľmi dôležité, pretože ním sa stávajú „riadnymi žiakmi“ školy.

V septembri sme sa venovali tomu, čo je pre nás najdôležitejšie, nášmu zdraviu. Deň zdravia sme si pripomenuli aktivitou, ktorá prebehla vo všetkých triedach pod názvom Jablká našej záhrady. Október sme venovali úcte k našim starším rôznymi aktivitami – čítaním, recitovaním, premietaním filmov. V novembri sme zorganizovali súťaž o najvýstižnejšiu a aj najkrajšiu nástenku s protidrogovou tematikou.

Mesiac december sa niesol v duchu Vianoc, a preto sme pomohli pri organizácii a moderovaní programu s názvom Vianočné pohladenie , v ktorom ukázali šikovnosť naši žiaci 1. stupňa ZŠ. Samozrejme sa súťažilo o najkrajšiu vianočnú výzdobu tried.

Pravidelne sa stretávajú a riešia problémy spolužiakov

Okrem zábavných alebo športových aktivít riešia žiaci – poslanci na zasadnutiach parlamentu /1-krát mesačne/aj výchovné či vzdelávacie problémy svojich spolužiakov. Navrhujú rôzne riešenia, opatrenia, spolupracujú s triednymi učiteľmi i vedením školy.

Najdôležitejšie a najvzácnejšie na tejto činnosti žiakov je to, že to chcú, že iniciatíva vychádza predovšetkým od nich samých, že sa neboja povedať svoj názor, že im záleží na tom, kde, ako a s kým žijú, učia sa, hrajú sa, tešia sa zo života. A nám – ich učiteľom, vychovávateľom presne o to ide – nechať im priestor na sebarealizáciu a nenápadne ich usmerňovať, aby si uvedomili svoju dôležitosť a našli si miesto v spoločnosti.

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM