Peter Handzuš Rôzne

Ako by ste dopadli, keby zastavila polícia vás?

Pracovníci Slovenského červeného kríža v spolupráci s dopravnými policajtmi kontrolovali stav autolekárničiek a schopnosť vodičov poskytnúť neodkladnú prvú pomoc.

**A ako kontrola dopadla? **

Tu je stručné zhodnotenie Lucie Labudovej z úseku aktivít SČK:

Väčšina vodičov, u ktorých bola vykonaná kontrola, mala kompletne vybavenú lekárničku aj s kartou prvej pomoci. Všetci vodiči zodpovedali na otázky mini testu o prvej pomoci, kde boli zistené nedostatky v základných veciach poskytovania prvej pomoci.

Povinná výučba prvej pomoci síce prebieha vo všetkých autoškolách, ako aj organizáciách, ale napriek tomu je potrebné, aby každý občan ovládal aspoň základy poskytovania prvej pomoci a to nielen z titulu, že zo zákona je každý povinný poskytnúť alebo sprostredkovať nevyhnutnú pomoc každej osobe a jej neposkytnutie sa klasifikuje ako trestný čin, ale hlavne preto, že vo väčšine prípadov ju poskytujeme svojím blízkym.

Všetci vodiči obdŕžali leták s informáciou o právnych dôsledkoch neposkytnutia prvej pomoci (§177, odsek 1 a 2 Trestného zákona, §178 Trestného zákona, §11 Zákona o zdravotnej starostlivosti, §418 Občianskeho zákonníka).

Zastúpenie SČK na akcii: 1 zamestnanec SČK ÚzS Poprad (Lucia Labudová) 3 dobrovoľníci SČK (Veronika Chovanová, Marcel Dunajčan, Radoslav Borecký)

Médiá: Noviny Poprad, TV Joj, TV Poprad, Poprad24

Na aké otázky odpovedali vodiči? Skúste sa otestovať aj vy.

  1. Aké je telefónne číslo zdravotníckej pomoci, ktoré budete volať v prípade ohrozenia života?
  2. Je bezvedomie stav ohrozujúci život?
  3. Aký je pomer umelých vdychov a kompresií hrudníka pri základnej resuscitácii dospelého jedným záchrancom?
  4. Akou frekvenciou stláčame hrudník pri masáži srdca?
  5. Koľko minút bez kyslíka spôsobí poškodenie mozgu?
  6. Myslíte si, že je potrebné ovládať poskytovanie prvej pomoci?

(1. 112 a 155, 2. áno, 3. 2:30, 4. 100×/min, 5. 4 min., 6. áno)

Možno si myslíte, že prvú pomoc poskytovať nemusíte. Ale to nie je pravda. Tu je niekoľko citácií zo zákonov:

§ 177 Trestného zákona

(1) Kto osobe, ktorá je v nebezpečenstve smrti alebo javí príznaky ťažkej ujmy na zdraví, neposkytne potrebnú pomoc, hoci tak môže urobiť bez nebezpečenstva pre seba alebo iného, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Kto osobe, ktorá je v nebezpečenstve smrti alebo javí príznaky ťažkej ujmy na zdraví, neposkytne potrebnú pomoc, hoci je podľa povahy svojho zamestnania povinný takúto pomoc poskytnúť, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

§ 178 Trestného zákona

Vodič, ktorý po dopravnej nehode, na ktorej mal účasť, neposkytne osobe, ktorá pri nehode utrpela újmu na zdraví, potrebnú pomoc, hoci tak môže urobiť bez nebezpečenstva pre seba alebo iného, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

§ 11 Zákona o zdravotnej starostlivosti

(12) Každý je povinný poskytnúť alebo sprostredkovať nevyhnutnú pomoc každej osobe, ktorá je v nebezpečenstve smrti alebo javí známky závažnej poruchy zdravia, ak tým závažným spôspbom neohrozí svoj život alebo zdravie.

§ 418 Občianskeho zákonníka

(1) Kto spôsobil škodu, keď odvracal priamo hroziace nebezpečenstvo, ktoré sám nevyvolal, nie je za ňu zodpovedný, okrem toho, ak toto nebezpečensgvo za daných okolností bolo možné odvrátiť inak alebo ak spôsobený následok je zrejme rovnako závažný alebo ešte závažnejší ako ten, ktorý hrozil.

Ako by ste dopadli, keby zastavila polícia vás?
1
Galéria
pp_0415_cerveny_kriz
16
Galéria
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM