Kristína Kožiaková Rôzne

Významné míľniky Brezna v prúde času. Udalosti posledných 50 rokov v kocke

Brezno oslavovalo v roku 2015 svoje 750. výročie. Čo zažilo za posledných 50 rokov sme sa dozvedeli z kroniky mesta z roku 2015. Spomínate si, kedy bola odovzdaná do užívania nová nemocnica či zaregistrovaný Hokejový klub Brezno?

Ilustračný obrázok k článku Významné míľniky Brezna v prúde času. Udalosti posledných 50 rokov v kocke
Zdroj: Dnes24.sk

História nášho mesta je naozaj bohatá. Nedávno sme vám priniesli článok o vývoji názvu mesta Brezna. Dnes načrieme do neďalekej minulosti a pripomenieme si obdobia spred päťdesiatych rokov.

STALO SA PRED 50 ROKMI…

 • Rok 1965 sa celý niesol v znamení osláv „Brezno- 700 ročné“. Oslavy vyvrcholili v dňoch od 4. do 10. októbra. Prvýkrát zorganizovali študenti breznianskych stredných škôl veľkolepý historický alegorický sprievod mestom, na ktorý obyvatelia dlho spomínali. Presne o tridsať rokov, v roku 1995, pri oslavách 730. Výročia prvej písomnej zmienky o tomto území, sa ho pokúsili zopakovať
 • V roku 1965 bol odhalený na námestí pred starou radnicou nový pomník padlých. Bol postavený na mieste, kde dovtedy stál pomník z roku 1945. Autorom nového pomníka, ktorý tu stojí dodnes, je akademický sochár Jaroslav Kubička.
 • Od roku 1965 je mestská radnica sídlom Horehronského múzea v Brezne. Múzeum zároveň po prvýkrát v širšom rozsahu predstavili verejnosti svoje akvizície výstavou Brezno sedemstoročné. Riaditeľom sa stal po Ladislavovi Korbeľovi Viktor Štens.
 • V roku 1965 bola vydaná monografia „Brezno – 700 – ročné „
 • V roku 1965 sa uskutočnila vo vtedajšom závodnom klube slávnostná promócia absolventov Strojníckej fakulty SVŠT, ktorí piaty ročník štúdia absolvovali v detašovanom pracovisku v Brezne

STALO SA PRED 40 ROKMI…

 • 1. september 1975 bol prvým vyučovacím dňom žiakov na základnej škole Pionierska ulica 4; sem sa presťahovali žiaci zo základnej školy na Ulici Štúrova (dnes sídlo gymnázia)
 • 15. septembra 1975 bola po jedenástich rokoch výstavby odovzdaná do užívania širokej verejnosti nová nemocnica
 • V roku 1975 sa začala komplexná bytová výstavba na Ulici ČSA, v súvislosti s tým bola asanovaná zástavba roľnícko-remeselníckych domov po oboch stranách Zadnej Uličky.
 • V roku 1975 bola na Ulici ČSA asanovaná aj budova najstaršieho predškolského zariadenia v Brezne; mesto tu v roku 1890 otvorilo detskú opatrovňu.
 • V roku 1975 sa presťahovalo z Pionierskej ulice na svoje pôvodné miesto na Štúrovu ulicu súčasné gymnázium

STALO SA PRED 30 ROKMI…

 • Vo februári 1985, v rámci komplexnej bytovej výstavby, bola do užívania odovzdaná veľkoplošná predajňa potravín na Ulici ČSA (súčasný Televízor), bol pridelený Jednote Spotrebné družstvo. Na sídlisku Západ – ŠLN – bol otvorený v novembri nový obchod potravín, ktorý pridelili Zdroju

STALO SA PRED 25 ROKMI…

 • V roku 1990 sa začalo po prvýkrát vyučovať na novovytvorenom breznianskom detašovanom pracovisku Materiálovo – technologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity. V akademickom roku 2009/2010 prebiehal už dvadsiaty rok výučby, kedy do prvého ročníka prijali 55 študentov. Breznianske detašované pracovisko Rektorát Materiálovo – technologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity k 1. septembru 2010 zrušil
 • 5. mája 1990 bol po reinštalácii na pôvodné miesto slávnostne odhalený pomník gen. M. R. Štefánika na námestí Pred mestskú radnicu bol inštalovaný v roku 1929 pri 10. výročí tragickej smrti generála Štefánika, v roku 1952 bol z námestia v dôsledku deformácie dejín odstránený.
 • v roku 1990 odkúpilo Horehronské múzeum roľnícko-.remeselnícku usadlosť rodiny Roštárovej na Rázusovej ulici 20 v Brezne, s unikátnou technickou pamiatkou – ľudovou mangľovňou, zapísanou do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu.

STALO SA PRED 20 ROKMI…

 • 15. júla 1995 sa narodil 23 – tisíci občan mesta Brezna – Marek Kolesár, mesto dosiahlo najvyšší počet obyvateľov vo svojej histórii
 • októbra 1995 sa konala posviacka nového rímsko-katolíckeho kostola , ktorý bol postavený nákladom 10 miliónov korún na novom sídlisku Mazorníkovo
 • 1. júna 1995 zriadilo mesto Informačné centrum mesta Brezna. Jeho prvým sídlom bola budova mestskej radnice (v súčasnosti kancelária Miestneho odboru Matice slovenskej)
 • 23. októbra 1995 bol dňom začatia prevádzky skládky tuhého komunálneho odpadu
 • 23. januára 1995 bol na ministerstve vnútra zaregistrovaný novozaložený Hokejový klub Brezno
 • Rok 1995 je po tridsiatich piatich rokoch posledný rok, kedy bolo Brezno súčasťou okresu Banská Bystrica.
 • Prvého septembra 1995 bola zrušená Základná škola v Zadných Hálnach

Môže vás zaujímať:

Brezno v prúde času nebolo len Breznom. Desiatky mien, ktoré nieslo naše mesto!

Zaujímavosti o pôvode nášho mesta. Poznáte povesti, prečo sa Brezno nazýva Breznom?

Zdroj: Kronika mesta Brezno 2015

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM