Katarína Oravská Samospráva

Viceprimátor Račák: Hájim záujmy občanov bez rozdielu na volebné obvody

Pod volebný obvod č. 1 spadá centrum Brezna a jeho priľahlé časti. Zastupujú ho ôsmi mestskí poslanci. Akí sú tam občania? Aké problémy je potrebné riešiť?

Ilustračný obrázok k článku Viceprimátor Račák: Hájim záujmy občanov bez rozdielu na volebné obvody
Foto: Katarína Oravská

Volebnému obvodu č. 1 prislúchajú ulice Cintorínska, Československej armády, Hradby, Chalupkova, Námestie gen. M. R. Štefánika, Stromová, Školská, Záhradná, Boženy Němcovej, Fučíkova, Laskomerského, Banisko, Kozmonautov, Moyzesova, Sekurisova, Vránskeho, Brezenská, Kiepka, Klepuš, Kukučínova, Kuzmányho, Lichardova, Nábrežie Jána Čipku, Pod Hôrkou, Staničná, Šrámkova, Štúrova, Tisovská cesta, Židlovo, Malinovského, Krčulova, Dr. Clementisa, Ladislava Sáru.

Volebný obvod č. 1 zastupujú mestskí poslanci Vladimír Kvačkaj, Eva Wolframová, Jaroslav Ďalak, Emília Bučková, Ján Králik, Milan Kováčik, Milan Hašan a Ján Račák. Práve s posledným menovaným sme sa o obvode a jeho plánoch porozprávali.

Akí sú občania volebného obvodu č. 1?
Je pravda, že som poslancom Mestského zastupiteľstva v Brezne už druhé volebné obdobie, za prvý volebný obvod. No nikdy som občanov mesta nerozlišoval podľa miesta bydliska. Hájim záujmy mesta a záujmy jeho občanov bez rozdielu na volebné obvody. Akých máme občanov? Takých, ktorí sa zaujímajú o dianie v meste. Nielenže sa s nimi stretávam, aktívne ma sami vyhľadávajú.

Aké problémy treba vo vašom volebnom obvode riešiť a vyžadujú väčšie investície?
Určite treba otvoriť a riešiť problematiku parkovacích miest a úpravy zelene.

Aké máte plány v blízkej budúcnosti?
Brezno je mojim domovom. Na tomto regióne mi záleží, a preto som sa rozhodol kandidovať do orgánov Banskobystrického samosprávneho kraja. Chcem aby ho navštevovali hostia, nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. A šírili o ňom len samé dobré chýry. Na to však potrebujeme vytvárať podmienky občanom mesta a regiónu, aby mali prácu, kvalitné cesty, prezentovali tradície.

Aké sú teda vaše priority?
Základ je rozvoj a podpora cestovného ruchu. Je to ťažká cesta a hovorí sa o tom veľmi dlho. Je načase prelomiť ľady. Už pred rokmi som pochopil, že bez rozvoja cestovného ruchu nie je možný ďalší rozvoj regiónu. Jeho terén je predurčený na budovanie cyklotrás, turistických chodníkov a oddychových zón, rodinných penziónov, či iných špecifických zariadení. Samozrejme, bez cestnej infraštruktúry to je ťažké. Kraj musí viac investovať, a ja to budem presadzovať, do ciest II. a III. triedy. S podporou cestovného ruchu úzko súvisí vytváranie nových pracovných miest a rozvoj podnikateľského prostredia. Som Brezňan, dlhoročný živnostník a sám vnímam nedostatočné podporné mechanizmy pre rozvoj malého a stredného podnikania. Záleží mi na kvalite života našich občanov – aj mladých, aj tých skôr narodených. Mladé rodiny nemajú vytvorené žiadne podmienky na kvalitný a plnohodnotný život. V regióne je nedostatok nájomných bytov a bytov cenovo dostupných pre práve začínajúce mladé rodiny. Mladým rodinám sa čas a priestor, minimálne na vypočutie, nevenuje tak ako marginalizovaným skupinám. Je potrebná ich stabilizácia v rámci regiónu. V rámci dotačného systému kraja treba presadzovať aktivity venované predovšetkým občianskym združeniam, ktoré sa snažia o vytváranie kultúrno-sociálneho prostredia, v ktorom môžu mladí ľudia rozvíjať svoje aktivity, či tráviť čas so svojimi deťmi. Zároveň sa budem snažiť o podporu aj tých občianskych združení ako sú Jednota dôchodcov, kluby dôchodcov, Zväz protifašistických bojovníkov, OZ zdravotne postihnutých a mnohé ďalšie, ktoré si podporu zaslúžia. Nehovoriac o sociálnych zariadeniach určených seniorom. V našom regióne existuje a funguje veľmi dlho mnoho kultúrnych telies, ktoré potrebujú podporu. Je potrebné sa zamyslieť a hľadať nové riešenia. Dotácie sú spôsob ako možno pokryť, napr. ich prepravu na podujatie do iného mesta. Budem presadzovať previazanosť cestovného ruchu na oblasť kultúry. Náš región ma hlboké korene vo zvykoch a tradíciách. No dnes nám reálne hrozí zánik tradičnej výroby a zručností. Aktívne budem podporovať ich zachovanie a hľadanie spôsobov na ich zachovanie a prezentovanie nielen doma ale aj v zahraničí.

Čo chcete dosiahnuť pre občanov Brezna?
Chcem zviditeľniť Horehronie. Chcem, aby som mohol povedať: „Dokázal som svojimi aktivitami zviditeľniť a zdynamizovať nádherný región Horehronie. Pomohol som jeho obyvateľom.“

Čítajte viac: Poslankyňa Dzurmanová: Vážim si ľudí, ktorá nepoznajú slovo „nedá sa“

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM