Kristína Kožiaková Samospráva

V breznianskom parlamente bude opäť horúco: Pozrite si o čom sa bude rokovať, bod po bode...

Už 11-ty krát sa stretnú v tomto roku poslanci s primátorom na pracovnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Brezno. Pozrite sa na témy, ktoré by vás mohli zaujímať.

Ilustračný obrázok k článku V breznianskom parlamente bude opäť horúco: Pozrite si o čom sa bude rokovať, bod po bode...
Foto: Katarína Oravská

Po mesiaci sa opäť zídu všetci poslanci s primátorom a budú rozoberať viacero zaujímavých tém. Prečítajte si o čom sa bude rokovať bod po bode.

1.Otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

2.Skúška hlasovacieho zariadenia

3. Procedurálne otázky

4. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Brezna k 30.09.2015

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna o zápise na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezno

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN – 05/2015 o poskytovaní finančného príspevku pre mladé talenty mesta Brezna

7. Majetkové záležitosti

8. Správa z vykonanej následnej finančnej kontroly zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami a majetkom mesta v Mestskom športovom klube za rok 2014

9. Rôzne 9.1. Ústna informácia prednostu Mestského úradu Brezno o spôsobe riešenia petície občanov mesta Brezna č. P-3/2015 z 8.9.2015 za záchranu prechodovej lavice ponad železničnú trať do areálu bývalej Mostárne Predkladá: Mgr. Martin Juhaniak, prednosta Mestského úradu Brezno 9.2. Návrh na zvýšenie dotácie pre SKI ACADEMY v roku 2015 Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna Spracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcim odboru Ing. Vladimírom Grlickým 9.3. Návrh na zrušenie členstva mesta Brezna v Prvej rozvojovej regionálnej a vidieckej agentúre Brezno (PRVA) Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna Spracoval: Útvar primátora zastúpený Mgr. Miladou Medveďovou, poverenou vedením útvaru 9.4. Ústna informácia predsedov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Brezna o činnosti komisií

10. Otázky poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna na náčelníka Mestskej polície Brezno a na štatutárnych zástupcov organizácií a spoločností zriadených a založených mestom Brezno

11. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

12. Ukončenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

Čítajte tiež:

Zastupiteľstvo dalo áno nájomným bytom pre mladé rodiny: Minimálne 20 by ich mohlo vyrásť na sídlisku ŠLN

Brezno hľadá hlavného kontrolóra: Mestské zastupiteľstvo vyhlásilo voľby

V Brezne bude slávnostné mestské zastupiteľstvo: Rozdávať sa budú ocenenia, vieme komu

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM