Kristína Kožiaková Samospráva

V Brezne sa idú preberať podstatné témy: 14 bodov, ktoré čakajú na mestských poslancov

Zastupiteľstvo v Brezne sa zíde druhýkrát v tomto roku. Poslanci zasadnú v stredu 16.marca. Pozrite si čo všetko ich čaká.

Ilustračný obrázok k článku V Brezne sa idú preberať podstatné témy: 14 bodov, ktoré čakajú na mestských poslancov
Foto: Kristína Kožiaková

Primátor mesta Tomáš Abel zvolal mestské zastupiteľstvo v Brezne na stredu 16. marca o 9:30. To prebehne v zasadačke na Námestí gen. M.R. Štefánika 3. Týmto sa budú breznianski poslanci zaoberať:

1. Otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

2. Skúška hlasovacieho zariadenia

3. Procedurálne otázky

4. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Brezna k 29.02.2016

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna, ktorým sa mení a dopĺňa

6. Majetkové záležitosti

7. Rozpočet mesta Brezna – návrh na I. zmenu rozpočtu

8. Informatívna správa o vykonaných zmenách rozpočtu k 31.12.2015 a 31.01.2016

9. Správa o činnosti Mestskej polície Brezno za rok 2015

10. Správa z vykonaných kontrol vybavovania a prešetrovania sťažností a petícií v podmienkach územnej samosprávy za rok 2015

11. Rôzne

11.1. Prerokovanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Brezna č. VZN-06/2012 o odťahovaní motorových vozidiel, odstraňovaní starých vozidiel a vyhradenom parkovaní na území mesta, v znení VZN-17/2012 a VZN –10/2015

11.2. Návrh na prijatie finančného lízingu na nákup stavebných strojov na komplexnú opravu ciest a chodníkov

11.3. Návrh na poskytnutie dotácií pre účely kultúry v roku 2016

11.4. Návrh na poskytnutie dotácií pre účely športu v roku 2016

11.5. Návrh na odvolanie a menovanie nového člena komisie pre cestovný ruch

11.6. Ústna informácia predsedov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Brezna o činnosti komisií

12. Otázky poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna na náčelníka Mestskej polície Brezno a na štatutárnych zástupcov organizácií a spoločností zriadených a založených mestom Brezno

13. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

14. Ukončenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM