Katarína Oravská Samospráva

PREHĽAD Z ROKOVANIA: Mestskí poslanci diskutovali s Ľudovítom Kaníkom, primátorovi odobrili plat vo výške 2 327 eur

Včera o 13:00 pokračovalo 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Brezna. Poslanci preberali viacero tém. O slovo sa prihlásil opäť aj poslanec NR SR Ľudovít Kaník. Tentoraz sa však neotočil na päte. Poslanci sa s ním rozhodli diskutovať. Všetko sme sledovali priamo zo zasadačky.

Ilustračný obrázok k článku PREHĽAD Z ROKOVANIA: Mestskí poslanci diskutovali s Ľudovítom Kaníkom, primátorovi odobrili plat vo výške 2 327 eur
Foto: Katarína Oravská

12:51 – Poslanci sa pomaly schádzajú a pripravujú na začiatok rokovania.

13:07 – Poslanci už sú na svojich miestach a primátor otvára zastupiteľstvo. Z 21 poslancov je prítomných 15. Zastupiteľstvo je teda schopné sa uznášať.

13:11 – Primátor Jaroslav Demian ozrejmuje poslancom situáciu ohľadom vystúpenia poslanca Kaníka na zastupiteľstve. Primátor sa s poslancom stretol na pôde NR SR. Kaník požiadal o zaradenie do rokovacieho poriadku. Navrhol 3 témy, o ktorých by chcel diskutovať s mestskými poslancami – ekonomická situácia, nezamestnanosť a rómska problematika. Mestskí poslanci odhlasovali zaradenie tejto diskusie do rokovacieho programu.

13:14 – poslanci pripomienkujú návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezna.

13:56 – Hlavná kontrolórka mesta Ingrid Veverková predkladá odborné stanovisko k záverečnému účtu mesta za rok 2012. Poslanci ho berú na vedomie.

13:59 – Do zasadačky dorazil poslanec NR SR Ľudovít Kaník. Primátor navrhuje mu dať priestor.

14:00 – Kaník má slovo a rád sa ho ujíma. Kontakt s poslancami je preňho veľmi dôležitý, pretože podľa jeho slov mu ležia na srdci problémy nášho kraja. Po krátkom úvode nastoľuje tému nezamestnanosti. Podľa Kaníka sme sa v konkurenciis­chopnosti prepadli skoro až na úplné dno. Pre investorov tu treba pripraviť pôdu na podnikanie. Okrem vybudovanej R1 je podľa neho nutná zmena v pravidlách pre stanovenie ceny elektrickej energie. Reformu potrebuje aj sociálny systém, aby sa nekvalifikovanej pracovnej sile oplatilo pracovať a nie žiť z dávok. Podľa neho treba zahodiť stranícke tričká a bojovať s týmito problémami spoločne. Mestskí poslanci Kaníka nešetrili a pýtali sa ho na obchvat Brezna, predaj SPP či Slovnaftu. Poslanec Jozef Tokár sa Kaníka spýtal, prečo mu problémy Horehronia ležia na srdi len teraz pred blížiacimi sa voľbami do VÚC. Poslancov zaujímalo tiež riešenie rómskej problematiky, ale aj nedostatočné čerpanie eurofondov. Poslankyňa Mária Majerčíková príchod Kaníka uvítala. Po viac ako hodinu a pol trvajúcej diskusii poslanec Kaník priznal, že sa riadne zapotil. Bližšie informácie o debate vám prinesieme v ďalšom článku.

15:41 – Primátor vyhlasuje 10-minútovú prestávku.

15:58 – Po prestávke rokovanie pokračuje. Na stole je záverečný účet mesta za predošlý rok. Poslanci ho zobrali na vedomie.

16:02 – Poslanci si vypočuli správu o činnosti príspevkovej organizácie Technické služby Brezna za tok 2012. Podľa riaditeľa Technických služieb Tomáša Gaboňa je situácie zložitá a veľmi vážna v dôsledku nedostatku finančných prostriedkov.

16:23 – Poslanci prebrali aj správu o činnosti Mestského kultúrneho strediska Brezno za minulý rok. Poslankyňa Mária Majerčíková sa spýtala riaditeľa kultúrneho strediska Júliusa Obernauera, či má stredisko v činnostiach aj spoluorganizovanie akcií politických strán. Narážala pritom na podujatie stavanie mája na námestí za účasti Roberta Fica. Podľa Obernauera však ide o tradičné podujatie a strana sa skôr pripojila k nim a nie naopak.

16:26 – Riaditeľ Mestského športového klubu Brezno Peter Lupták v rámci správy o činnosti MŠK za rok 2012 vyzdvihol zvyšujúce sa tržby. Podľa Demiana motivuje mesto nižšími príspevkami práve k vyšším vlastným príjmom.

16:35 – Poslanci prejednávali aj návrh na zmenu rozpočtu na rok 2013. Dve breznianske školy totiž potrebujú nutne opraviť strechy. Zaplatiť sa to má z rezervy poslancov. Niektorí mestskí poslanci však tento návrh razantne odmietli. Rezerva poslancov totiž má slúžiť na drobné úpravy, ktoré by potešili občanov. Preto bolo občanom navýšená aj daň z nehnuteľnosti. Podľa poslanca Jána Králika by sa preto prostriedky na opravu škôl mali nájsť inde a nie brať z toho, čo sľúbili obyvateľom inde. Demian však toto riešenie považuje za najrýchlejšie. Zmenu rozpočtu poslanci nakoniec neprijali. Peniaze na opravy škôl však budú hľadať.

18:03 – Rokovanie pokračuje po 10-minútovej prestávke. Mesto vykazuje zníženie pohľadávok.

18:08 – Zastupiteľstvo rieši správu o výsledkoch hospodárenia obchodnej spoločnosti Lesy mesta Brezno za rok 2012. Poslancovi Vladimírovi Strmeňovi sa nepáči, že poklesli výnosy a napriek tomu stúpli mzdové náklady. Podľa konateľa spoločnosti Milan Dolňana ide o normálne hospodárenie. Na nižšie výnosy sú pripravení. Majú rezervu.

18:23 – Informatívnu správu o výsledkoch hospodárenia Nemocnice s poliklinikou za rok 2012 predkladá primátor. Demian sa zmieňuje o tom, že breznianska nemocnica dostala nový plášť. Správna rada vypísala výberové konanie na riaditeľa nemocnice. Prihlásili sa však len 4 uchádzači. Z nich nevyhral nikto a preto vypísali nové výberové konanie.

18:48 – Hlavná kontrolórka mesta Ingrid Veverková predkladá správy o výsledkoch finančných kontrol. V spoločnosti Lesy mesta Brezno sa nezistili žiadne nedostatky. V Mestskom kultúrnom stredisku sa zistili chyby v uzatváraní nájomných zmlúv.

19:13 – Mestskí poslanci schválili dotáciu Hokejovému klubu Brezno vo výške 16 500 eur na vzdelávanie a podporu mladých hokejových talentov.

19:17 – Ohľadom platu primátora neprišiel žiadny návrh na zmenu. Demian si teda neprilepší, hoci by chcel. Poberá totiž mzdu v najnižšej stanovej výške podľa zákona, t. j. 2 327 eur mesačne v hrubom.

19:24 – Poslanci odhlasovali návrh harmonogramu a rámcového programu zasadnutí zastupiteľstva v 2. polroku 2013. Návrh bol schválený napriek tomu, že podľa poslanca Milana Palovčíka nestíhajú.

19:45 – Zastupiteľstvo sa skončilo. Primátor na záver zagratuloval meninovým oslávencom – Jánom.

Už čoskoro si môžete prečítať viac informácií o vystúpení poslanca NR SR Ľudovíta Kaníka na pôde Mestského zastupiteľstva v Brezne.

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM