Katarína Oravská Samospráva

PREHĽAD: Poslanci o prenájme poľovných revírov aj o účasti mesta na európskych projektoch

Včera mimoriadne rokovali mestskí poslanci. Zasadnutie zvolal primátor. Konalo sa mimo harmonogramu naplánovaných zasadnutí na druhý polrok tohto roka. Prinášame prehľad tém, ktoré sa včera na zastupiteľstve preberali.

Ilustračný obrázok k článku PREHĽAD: Poslanci o prenájme poľovných revírov aj o účasti mesta na európskych projektoch
Foto: Katarína Oravská

Krátko po jednej poobede primátor otvoril zastupiteľstvo. Z 21 poslancov bolo prítomných 16. Zastupiteľstvo bolo teda schopné sa uznášať. Program rokovania bol jednohlasne schválený.

Majetkové záležitosti

Pozemok na Mliekárenskej ulici v Brezne je pre mesto nadbytočný. Z tohto dôvodu sa daný nehnuteľný majetok môže predať. Nákupná cena je 1 750 eur.

Poslanci schválili žiadosť Poľovníckej spoločnosti Bacúch so sídlom v Brezne o predĺženie nájomnej zmluvy na časť pozemkov v poľovnom revíri Devana. O pozemky mali záujem aj mestské lesy. Poľovnícka spoločnosť Bacúch ponúkla za prenájom okolo 8 tisíc eur ročne.

Mestskí poslanci rokovali aj o žiadosti Poľovníckeho združenia Čertovica Brezno o predĺženie zmluvy o užívaní poľovného revíru „Čertovica“. Poslanci Tokár a Palovčík sa vyjadrili, že návrh treba podporiť. Podľa slov Tokára radšej podporí našu tunajšiu organizáciu, ako organizáciu z iného regiónu. Predseda poľovníckeho združenia sa vyjadril, že za najdôležitejšie považuje ochranu poľovných revírov. Doterajšia história ich združenia podľa neho garantuje zodpovedný prístup ich členov. Poslanci žiadosť schválili. Náhrada za hektár bola určená na necelé 2 eurá.

Poslanci prebrali opakované vyhodnotenie došlých cenových ponúk na priamy nájom nehnuteľného majetku – pozemok na Mazorníku a pri údolí Čierneho Hrona. Na pozemku za bývalou mliekarňou ma vzniknúť karanténna stanice pre túlavé psy v spolupráci s OZ Tuláčik. Preto si tento pozemok mesto chce nechať. Podľa vedúcej Odboru životného prostredia, rozvojových programov a stavebného poriadku Mestského úradu Brezno Eleny Gregorovej je tento pozemkom na vybudovanie karanténnej stanice vhodný. Mesto si splní povinnosť a stanica nebude obťažovať ľudí, keďže nebude v blízkosti obydlí.

Poslanci schválili opätovné vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nehnuteľného majetku mesta Brezna – stavba a priľahlý pozemok na Sekurisovej ulici – BARMO v Brezne.

Elektronické služby pre občanov, nová kanalizácia či podpora aktivít v oblasti separovaného zberu

Na rad prišiel aj návrh na spolufinancovanie projektu miest minimálne vo výške 5 % celkových oprávnených výdavkov k žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci aktuálnej výzvy Elektronizácia služieb miest. Podľa poslankyne Dzurmanovej takáto elektronizácia nie je potrebná. Podľa Demiana je to jedinečná možnosť, ako obstarať elektronizáciu za európske peniaze. Návrh poslanci schválili.

Poslanci schválili aj návrh na spolufinancovania projektu vo výške minimálne 5 % celkových oprávnených výdavkov k žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci aktuálnej výzvy operačného programu životné prostredie týkajúcej sa vybudovania kanalizácie na uliciach Potočná, Poľná, Cesta osloboditeľov, Rovne. Výzva sa týka len kanalizácie, hoci potrebujú vybudovať aj vodovod.

Poslanci rokovali aj o návrhu na schválenie spolufinancovania projektu vo výške minimálne 5 % celkových oprávnených výdavkov k žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci aktuálnej výzvy operačného programu životné prostredie týkajúcej sa separácie odpadu v našom meste. Návrh prešiel.

Horehronie nie je len pieseň

Posledným bodom programu zastupiteľstva bola informatívna správa o výsledkoch hospodárenia KLASTER – združenie cestovného ruchu za rok 2012. Ako uviedol Demian mesto bolo zakladajúcim členom organizácie. Aktuálne je Klaster členom oblastnej organizácie. Klaster podľa výkonného riaditeľa združenia Milana Gemzického nie je zisková organizácia, ale snažia sa, aby bol rozpočet aspoň vyrovnaný a neboli v strate. Združenie vytvorilo koncepciu na rozvoj cestovného ruchu v našom regióne. Chcú, aby ľudia objavili Horehronie nie len cez známu pieseň. Snažia sa preto vytvoriť regionálnu databázu atraktívnych miest pre turistov na internete aj v rámci mobilnej aplikácie.

Krátko pred šiestou večer zasadnutie dospelo ku koncu.

Jednotlivým témam sa budeme venovať v samostatných reportážach.

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM