Ilustračný obrázok k článku PREDSTAVUJEME: Kandidáti, ktorí sa uchádzajú o váš hlas za stranu SMER-SD
Zdroj: Dnes24.sk

PREDSTAVUJEME: Kandidáti, ktorí sa uchádzajú o váš hlas za stranu SMER-SD

15. november sa blíži a my sa opäť nachvíľu presunieme k volebným urnám a zvolíme si našich zástupcov mesta. Tento krát si môžete pozrieť kandidátov vládnej strany, ktorí sa budú v Brezne uchádzať o vašu priazeň.

Tlačové správy
Tlačové správy

PREDSTAVUJEME: Kandidáti, ktorí sa uchádzajú o váš hlas za stranu SMER-SD

15. november sa blíži a my sa opäť nachvíľu presunieme k volebným urnám a zvolíme si našich zástupcov mesta. Tento krát si môžete pozrieť kandidátov vládnej strany, ktorí sa budú v Brezne uchádzať o vašu priazeň.

Ilustračný obrázok k článku PREDSTAVUJEME: Kandidáti, ktorí sa uchádzajú o váš hlas za stranu SMER-SD
Zdroj: Dnes24.sk

VOLEBNÝ OBVOD č. 1

Č. 5 ING. JAROSLAV DEMIAN, 51 rokov, primátor
Viac o súčasnom primátorovi nájdete aj v článku Jaroslav Demian, kandidát na primátora: Aj keď som v Bratislave, denne pracujem pre naše mesto! (http://brezno.dnes24.sk/…mesto-189468)

Č. 11 PhDr. MARTIN KANDRA, PhD., 36 rokov, stredoškolský učiteľ
Vyučujem na miestnej Strednej odbornej škole techniky a služieb (bývalá „priemyslovka“). Popri práci stredoškolského učiteľa som niekoľko rokov pôsobil aj ako externý pedagóg na detašovanom pracovisku Materiálno-technologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Brezne. Brezno je mojim domovom už 12 rokov a keďže ho vnímam ako to pravé miesto pre život a výchovu svojich detí, medzi moje priority v komunálnej politike patrí aktívna spoluúčasť na budovaní atraktívneho, ekonomicky vyspelého a bezpečného Brezna.

Č. 22 VIERA MONDLOVÁ, 56 rokov, vedúca školskej jedálne
Pracujem v školských jedálňach 37 rokov, 20 rokov pôsobím v školskej jedálni pri Základnej škole s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4. S manželom sme vychovali dvoch synov a tešíme sa z našich troch vnúčikov. Ja, aj moja rodina sme Brezňania. Kandidujem za poslankyňu, lebo mi záleží na tom, aby mesto napredovalo a život v meste bol pre nás všetkých príjemnejší aj príťažlivejší. Osem rokov som členkou Komisie školstva pri MsZ a tejto oblasti sa chcem venovať naďalej.

Č. 24 STANISLAV PILIAR, 36 rokov, obchodný zástupca v oblasti stavebníctva
Som občan Brezna a mnohí z Vás ma nepoznajú, no pohybujem sa už niekoľko rokov v mládežníckom športe ako OTEC a viem, že sa v tomto odvetví v Brezne pracuje. Chcel by som napomôcť, nadviazať na spoluprácu s mestom a zlepšiť tak športovú aktivitu našich detí. Som presvedčený, že s vašimi názormi a mojou podporou sa nám to podarí dosiahnuť.

Č.26 MGR. JÁN RAČÁK, 56 rokov, zástupca primátora, riaditeľ firmy
Komunálnej politike sa venujem takmer desať rokov. V roku 2005 som prvýkrát vstúpil do regionálnej politiky, ako poslanec BBSK, o rok neskôr do komunálnej. O dianie v kraji, no predovšetkým o dianie v meste, sa intenzívne zaujímam. Pôsobím v rôznych komisiách, ktoré sa vyjadrujú k rôznym oblastiam – či už ide o rozvoj cestovného ruchu, podnikateľskú oblasť, investovanie. Zaujímajú ma potreby občanov, občianskych združení, neformálnych združení . Vždy keď môžem, pomôžem. Nevyužívam medializáciu, ja nesľubujem, ja konám. V roku 2000 som vstúpil do politickej strany SMER-SD, kde vykonávam funkciu okresného predsedu a zároveň aj funkciu krajského podpredsedu strany.
Opäť sa uchádzam o post poslanca Mestského zastupiteľstva v Brezne, pretože som presvedčený, že z pozície poslanca budem užitočný pre mesto a jeho obyvateľov. Všetkým občanom ďakujem za doterajšiu dôveru ako aj podporu v Komunálnych voľbách 2014.

Č.30 Ing. Jozef Švantner, 57 rokov, stredoškolský učiteľ
Som stredoškolský učiteľ s 32-ročnou praxou doma i v zahraničí. V Brezne žijem od roku 1965 a preto veľmi dobre poznám dianie v našom meste a jeho okolí. Z môjho pôsobenia v školstve ma pozná mnoho mladých ľudí a rodičov. Odovzdával som im moje dlhoročné vedomosti a skúsenosti v oblasti strojárstva a hotelierstva. V mladšom veku som aktívne športoval a spoluorganizoval športové a kultúrne podujatia, v čom by som chcel aj naďalej pokračovať, z pozície poslanca.
Za poslanca kandidujem po prvýkrát, mám však ujasnené ciele a priority, ktoré s podporou občanov nášho mesta budem napĺňať v čo najväčšej miere. Som empatický, preto mám triezvy pohľad na problémy ľudí a dostatok rozhľadu.

Č. 31 JUDr. Mgr. PAVOL UHRÍK, 32 rokov, právnik
Brezno je súčasťou môjho ja, narodil som sa tu, navštevoval som tu základnú a strednú školu, strávil som tu väčšinu svojho života. Chcem byť súčasťou toho čo sa v Brezne deje, mať možnosť ovplyvňovať veci okolo nás k lepšiemu. V rámci mojej profesijnej kariéry som nadobudol bohaté skúsenosti s prácou s ľuďmi, získal som odborné certifikáty zamerané na rozvoj osobnosti a komunikačných zručností. Dnes pracujem ako súdny úradník okresného súdu, pôsobím vo funkcii predsedu grémia Odborového zväzu justície a som zakladateľom občianskeho združenia „Klub aktívneho myslenia“. V občianskom združení sa podieľam na množstve úspešných projektov, ktoré napomáhajú tým čo to najviac potrebujú. Za zmienku stojí podpora Hokejového klubu Brezno, ktorý vďaka našej činnosti umožňuje tým najmenším hru v plnom hokejovom vybavení.
Jednou z hlavných vecí, ktoré ma v súčasnosti trápia, je problém parkovania, dopravy v našom meste a možnosti aktívneho trávenia voľného času pre všetkých obyvateľov mesta. Chcem mestu vrátiť projekt „Vítanie novonarodených obyvateľov Mesta Brezna“, samozrejme s primeranou finančnou podporou.

Č. 35 Mgr. EVA ZÁKALICKÁ, 48 rokov, vychovávateľka
O Vašu priazeň v komunálnych voľbách sa uchádzam s číslom 35. Moje meno je Mgr. Eva Zákalická a som vychovávateľka na stredoškolskom internáte v Brezne. Mám ukončenú Špeciálnu pedagogiku v Ružomberku. Vo svojom volebnom programe ponúkam občanom svoje schopnosti a skúsenosti v sociálnej oblasti a v školstve, ktorému sa venujem už dlhé roky. Zamerať by som sa chcela aj na problematiku s neprispôsobivými občanmi a podieľať sa na rozvoji turistického a cestovného ruchu v Brezne a okolí. Medzi moje záľuby a koníčky vo voľnom čase patrí turistika, cestovanie, kultúra a práca s mladými ľuďmi. Tak ako aj v mojom súkromnom živote aj v kandidatúre ma podporuje môj manžel a dve dospelé deti- dcéra a syn. Budem sa snažiť nesklamať Vašu dôveru, ktorú mi môžete prejaviť svojim hlasom 15.novembra. Ďakujem.

VOLEBNÝ OBVOD č. 2

č. 8 PaedDr. ZUZANA GIERTLOVÁ, 51 rokov, špeciálny pedagóg
Kandidujem na poslankyňu Mestského zastupiteľstva v Brezne v komunálnych voľbách 2014. Už nechcem len „šomrať“, chcem pomôcť a prispieť k tomu, aby život v našom krásnom meste bol ešte krajší! Pridáte sa? Celý svoj profesijný život pracujem v školstve s mladými ľuďmi, deťmi. Som učiteľka, špeciálny pedagóg. Ponúkam odbornosť, komunikatívnosť, spoluprácu. Získané skúsenosti chcem využiť v prospech svojho mesta.

Č. 9 VILIAM HLÁČIK, 52 rokov, živnostník
Veľa občanov Brezna ma pozná z práce a zo športových a kultúrnych aktivít v Aréne Brezno. Vykonávam funkciu bezpečnostného a požiarneho technika pre rôzne organizácie. Svojou prácou sa snažím chrániť zdravie a bezpečnosť zamestnancov, aj keď nie vždy sú s tým spokojní. Veď kto je spokojný, keď ho upozorňujete, že niečo sa nerobí dobre. Chcem využiť svoje dlhoročné skúseností s prácou s ľuďmi, upozorňovať a presadzovať na bezpečnosť občanov v meste a napĺňať náš volebný program. Bezpečne nielen v práci, ale aj v meste – spoločne riešme, čo nás páli.

č. 18 RNDr. TOMÁŠ MIHO, 36 rokov, obchodný a environmentálny manažér
V meste Brezno som sa narodil a žijem tu 20 rokov. Som absolvent vysokej školy UMB FPV v Banskej Bystrici a mám vykonanú rigoróznu skúšku v odbore Environmentálny manažment. Pracoval som ako policajt na Oddelení skráteného vyšetrovania v Brezne a ako obchodný zástupca, v súčasnosti pracujem v stavebnej spoločnosti ako manažér obchodu pre ochranu ŽP. Som ženatý a mám dve deti (9 a 16). Moje záujmy sú rodina, príroda, hudba, vzdelávanie a šport. Ako poslanec mestského zastupiteľstva chcem okrem iných vecí prispieť k vytvoreniu životaschopných pracovných príležitostí v mestskom cestovnom ruchu, podporiť imidž mesta Brezna ako centra Nízkych Tatier a taktiež podporiť bezpečnosť, informovanosť a kultúrne aktivity v meste. Som cieľavedomý a zodpovedný a preto verím, že nielen tieto ciele sa dajú reálne naplniť.

Č. 20 GABRIEL OBERNAUER, 63 rokov, dôchodca
Mnoho občanov nášho mesta ma pozná hlavne z činnosti Divadelného súboru Jána Chalupku v Brezne, kde pôsobím už viac ako 50 rokov. Okrem iných vecí, práve hlavne v kultúre chcem, aby spolupráca mesta a kultúrnych telies fungovala na takej úrovni ako doteraz. Som presvedčený, že moje skúsenosti z predchádzajúcich volebných období, chcem uplatniť a napomôcť tak pri plnení nášho volebného programu.

Č. 23 MUDr. ERIK RICHTER, 62 rokov, všeobecný lekár pre deti a dorast
V komunálnej politike nie som nováčik, poslancom som 12 rokov. Tak ako v minulosti, zdieľam a zohľadňujem názory občanov mesta, aby som bol nápomocný pri riešení ich problémov. Podporujem šport a zaujíma ma dianie v ňom. Nemám rád len lacné sľuby a heslá, mám triezvy pohľad na problémy a dostatok rozhľadu. Som človek, ktorý sa vie rýchlo zorientovať, vžiť sa do situácie ľudí a nestrácam zmysel pre realitu. Mám pocit, že v komunálnej politike je veľa ľudí bez potrebných skúseností, mení sa rétorika, pribúdajú ostrejšie vyjadrenia, osobné prezentácie ba i divadelné kreácie, k tomu sa dá dodať len toľko:“ ak sa nedokážeme dôstojne správať sami k sebe, nemôžeme potom očakávať od ľudí, aby nám dôverovali „.

Č.24 Mgr. LENKA ŠEBOVÁ, PhD., 31 rokov, učiteľka
Učila som na všetkých úrovniach školstva – na Univerzite UMB v Banskej Bystrici , strednej Hotelovej akadémii v Brezne, absolvovala som stáž na univerzite v Oxforde a aktuálne pôsobím na základnej škole Karola Rapoša v Brezne. Nadobudnuté skúsenosti a vedomosti chcem využiť práve v oblasti školstva, vzdelávania a aktívne podporovať mládež.

VOLEBNÝ OBVOD č. 3

č. 9 Mgr. RADOVAN MAJERÍK, 28 rokov, vedúci odboru živnostenského podnikania OÚ Brezno
Cieľom môjho predstavenia nie je povedať, že všetko to čo sa doteraz robilo a dialo v našom meste bolo zlé a po mojom prípadnom úspechu vo voľbách sa všetko obráti k lepšiemu. Chcem poukázať na to, že v našom meste majú šancu len reálne projekty. Pri zostavovaní programu sme sa inšpirovali skutočnými potrebami a som preto presvedčený, že to, na čom je program postavený, nie je utópiou, ale reálnou alternatívou. Nemaľujem síce ani detské ihriská, ani nekosím trávniky tesne pred voľbami, nie som populista a nehrám mamičkám s deťmi na city. Neponúkam Vám konflikty a senzácie tam kde nie sú, lebo len človek bez elementárnej občianskej vyspelosti sa nechá zviesť takým volebným divadlom, aká sa tu predvádza. Uvedomujem si, že splnenie našich cieľov programu sa nedá stihnúť ani za mesiac, či dva. Zároveň som si plne vedomý, že funkcia poslanca mestského zastupiteľstva je náročná a človek sa jej musí venovať naplno.

č. 14 RNDr. PETER MORONG, 43 rokov, lesník
Som ženatý a mám dvoch dospelých synov. 25 rokov pracujem v lesnom hospodárstve. Počas tohto obdobia som zastával rôzne funkcie od lesníka až po riaditeľa závodu. V súčasnosti pracujem na generálnom riaditeľstve Lesov SR, š.p. ako výrobno-technický riaditeľ. Od roku 2002 som členom majetkovej a finančnej komisie pri mestskom zastupiteľstve. V rokoch 2006–2010 som bol poslancom MsZ. Mojím hlavným cieľom v nadchádzajúcom volebnom období je predovšetkým riešenie problémov okrajových častí mesta – miestne komunikácie, odpady, kanalizácia a vodovod, osvetlenie, protipovodňové opatrenia.

Č. 19 Bc. ROMAN ROMANČÍK, 44 rokov, konateľ
V Brezne pôsobím ako podnikateľ už 13 rokov. Popri práci sa venujem štúdiu na univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a zároveň sa zaujímam o veci verejné. V minulosti som sa aktívne venoval športu, vďaka ktorému som mal možnosť spoznať kultúry mnohých krajín. Mesto Brezno je mojím rodným mestom a domovom, preto mi záleží na vytvorení podmienok pre život spokojného občana. Verím, že moje doterajšie získané skúsenosti, rozhľad a vedomosti budem aktívne využívať pri zastupovaní občanov v mestskom zastupiteľstve.

Č. 24 JÁN TOMKO, dipl. tech., 62 rokov, technik
Som strojár a vysokoškolsky vzdelaný človek, ktorý cíti potrebu pomôcť zlepšiť životné prostredie svojich spoluobčanov v meste, ale hlavne občanom vo svojom okolí, v mieste svojho bydliska, v lokalite Vrchdolinka. Viem, čo je potrebné pre lepší život nás všetkých, ktorí tu žijeme. Cesta, kanalizácia, osvetlenie Poľnej ulice a ďalších častí je mojou prioritou. Dajte mi svoj hlas, aby som to mohol pre nás všetkých zrealizovať. Ja viem, bude to ťažké, ale stojí to za to, pustiť sa do toho a dosiahnuť tento cieľ.

(PR) – Za obsah zodpovedá objednávateľ tejto tlačovej správy. Jeho názory sa nemôžu spájať so stanoviskami a postavením siete portálov Global 24.

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín